Suudi Arabistan Veliaht Prens'in bağlılık sözünün 7’nci yıldönümünü kutluyor

Suudi Arabistan, kayda değer bir uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel varlığın ortasında Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi olarak biat etmesinin yedinci yıldönümünü kutluyor (26 Ramazan 1438 - 21 Haziran 2017).

Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (SPA)
Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (SPA)
TT

Suudi Arabistan Veliaht Prens'in bağlılık sözünün 7’nci yıldönümünü kutluyor

Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (SPA)
Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (SPA)

Bender bin Abdurrahman bin Mamer

Biatın yedinci yıldönümü, izlenmesi zor olan hızlı dönüşümlerin eşlik ettiği bir dizi başarının ardından geldi. Ancak bunların hepsi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından ortaya konan Vizyon 2030 kapsamında ‘geleceğin devletini inşa etmeye’ katkıda bulunuyor. Kuşkusuz onun arkasında Suudi halkının liderliğin vizyonuna olan inancı ve belirlenmiş hedefler, net yöntemlerle düzenlemeler, yasalar ve yapısal reformlarla kalkınma çarkını döndürmek için çalışması var.

Muhammed bin Selman veliaht prens olduktan birkaç ay sonra Suudi halkına yönelik duygularını şu sözlerle ifade etmişti: “Ben 20 milyon insandan biriyim. Onlar olmadan ben bir hiçim ve hepsinin en düşük ve en zayıf örneğiyim. Beni motive eden ve ileriye iten onlar...” Muhammed bin Selman bu cümleleri kurarken sanki dedesi Kral Abdulaziz'in şu sözünü hatırlatıyordu: “Ben önce Allah'la güçlüyüm, sonra imanımla, sonra da halkımla… Onlarla tek bir birey olarak yürürüm. Kendimi onlara tercih etmem ve sadece onlar için iyi olanı takip ederim...”

Üç asır önceki kuruluşundan bu yana Suudi devleti, başka güçlerden ithal edilmiş, klonlanmış veya dayatılmış bir sistem olmayan siyasi sisteminin özgünlüğü ile karakterize edilmiştir. Dahası, bir boşluktan fırlamamış veya farklı bir ortamda ortaya çıkmamış, aksine tarihi köklerden, İslami derinlikten ve saf Arap mirasından ve ortamından kaynaklanmıştır.Arap enformasyon bakanları zorlukların üstesinden gelmek için ortak eylem geliştirmeyi tartışıyor

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari, Manama'da Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu toplantılarına başkanlık ediyor. (BNA)
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari, Manama'da Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu toplantılarına başkanlık ediyor. (BNA)
TT

Arap enformasyon bakanları zorlukların üstesinden gelmek için ortak eylem geliştirmeyi tartışıyor

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari, Manama'da Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu toplantılarına başkanlık ediyor. (BNA)
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari, Manama'da Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu toplantılarına başkanlık ediyor. (BNA)

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari dün (Salı) yaptığı açıklamada, bölgedeki siyasi ve güvenlik sorunlarının, bu sorunlarla yüzleşmek ve ülkelere refah ve huzur getirecek, umut ve özlemlerini gerçekleştirecek şekilde ilerlemek için entegrasyonun güçlendirilmesini ve Arap medyasının ortak çalışmasını gerektirdiğini söyledi.

Dusari’nin açıklamaları, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu'nun 19’uncu olağan oturumuna başkanlık ettiği sırada gerçekleşti. Oturuma, Konsey'de gözlemci statüsüyle medya işlevlerini yerine getiren Arap delegasyonlarının, kurumlarının ve federasyonlarının başkanları da katıldı.

dfv
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusari, Manama'da Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Bürosu toplantısında konuşuyor. (BNA)

“Bugün Arap medyasının ortak çalışmalarını geliştirmeye yönelik Arap çabaları çerçevesinde 19 maddeyi görüşmek üzere toplanıyoruz, bunların başında Filistin meselesi geliyor” diyen Dusari, Gazze'deki son gelişmelerin ‘uluslararası toplumun işgal güçlerinin saldırganlığını derhal durdurma, insani yardım ulaştırma ve Filistin meselesine uluslararası meşruiyet kararları temelinde adil ve kapsamlı bir çözüm bulma sorumluluklarını yerine getirmedeki yetersizliğini gösterdiğini’ kaydetti.

Dusari ayrıca, Suudi Arabistan'ın büro başkanlığı aracılığıyla, Arap ülkelerinin hak ve çıkarlarının korunmasına katkıda bulunan ve sektör için cazip bir ortam yaratan uluslararası medya şirketleri ve platformlarıyla etkili ve olumlu bir etkileşim projesi başlattığına dikkat çekti.

xdfvbg
Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Yürütme Ofisi'nin Manama'daki toplantılarından (BNA)

Dusari, toplantılarda medya içeriğini geliştirmenin ve iletişim araçlarının tanık olduğu teknolojik devrimden yararlanmanın yollarının yanı sıra terör olgusunun ele alınmasında medyanın rolü, Arap Birliği'nin yurtdışındaki Arap eylem planını takip etme çabaları ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri için Arap medya haritası ile ilgili en önemli konuların ele alındığını açıkladı.