Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Cumartesi, 20 Temmuz, 2019 - 10:45

Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, haç mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığı belirtildi.

Kabe’nin örtüsü için tahsis edilen Kral Abdulaziz Külliyesi Genel Müdürü Ahmed el- Mansuri, bu işlemin yapılma sebebinin Kâbe örtüsünü korumak ve temizliğini sağlamakla birlikte, hacıların örtüye zarar vermesini önlemek olduğunu ifade etti. Mansuri, hacıların Kâbe örtüsüne dokunmak suretiyle zarar verebildiklerine dikkat çekti.   

Mansuri, bazı hacıların Kâbe örtüsünden bir parça kesme veya Kâbe örtüsünü kutsamasının yanlış inançlara dayandığını vurguladı. Bunun için, Kâbe örtüsü üç metre yukarı kaldırıldığını ve yükseltilen kısmın beyaz bir bezle kaplandığını belirtti. Mansuri, Kâbe örtüsünün hac mevsiminin bitiminden sonra normal haline döneceğini söyledi.

Mansuri, Kral Abdulaziz Külliyesi Başkanlığı’nın, Kâbe örtüsüne çok önem verdiğini ve bu önemin yöneticilerin Harem-i Şerifeyn’e (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) gösterdikleri itinaya işaret ettiğini belirtti.

Her yıl Zilhicce’nin dokuzuncu gününde yapılan Kâbe örtüsünü değiştirme işlemi, dünyadaki bütün Müslümanları tarafından Makkah Live TV kanalı üzerinden seyredilir. O gün Kâbe'nin eski örtüsü çıkarılır ve saf ipek ile üretilen yeni bir örtüyle değiştirilir.

Kâbe örtüsü, imalatına ayrılan maliyetin 22 milyon riyalden (5.86 milyon dolar) fazla olduğu tahmin ediliyor. Kâbe örtüsü, siyaha boyanan özel bir ipekten üretiliyor. Örtünün uzunluğu 14 metreyi buluyor. Üst tarafındaki üçte birlik kısımda genişliği 95 santimetreyi bulan ve 47 metre uzunluğunda bir kuşak bulunuyor. Kâbe’yi kare şeklinde çevreleyen kuşak, 16 parçadan oluşuyor. Bu karelerde ise süslemeler var. Aynı şekilde kuşağın hemen altında her biri ayrı çerçevede yazılmış Kuran ayetleri bulunuyor. Bu çerçevelerin arasında, içinde Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Rahman, Ya Rahim ve el-hamdu lillahi rabbi’l-alemin yazan kandil şeklinde motifler yer alıyor. Kuşak, altın kaplama gümüş kordonla kaplı ve tüm Kâbe ile çevirili kabartma nakış işlemelerle süslenmiştir.

‘Burka’ olarak isimlendirilen Kâbe kapısının üzerindeki örtü de Mekke'deki Kral Abdulaziz Külliyesi tesislerinde dikiliyor. Kâbe kapısının üzerindeki örtü, 6.5 metre yüksekliğinde ve 3.5 metre genişliğinde. Üzerinde Kur'an-ı Kerim’den ayetler yazılı olan bu örtün İslami süslemelerle bezeli ve ipek kumaştan üretiliyor. Bu ayetler, altın kaplama gümüş kordonla kaplı kabartmalı nakışlarla dekore ediliyor. Kâbe örtüsü beş parçadan oluşur. Her bir parça Kâbe’nin bir yönünü kaplar. Beşinci parçayı ise Kâbe kapısına yerleştirilen örtü oluşturuyor. Bu parçalar birleştirilmiş durumda bulunuyor.

Kâbe örtüsünün alt kısmını yukarı kaldırma geleneği İslam’ın ilk yıllarında başladı. Kâbe örtüsünü kaldırma işlemi İslam’ın beşinci esası olan hac mevsiminin girdiğini ilan etmek için bir işaret olarak kabul ediliyor.


Editörün Seçimi

Multimedya