Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Abu Dabi Barış Forumu: Savaş’a karşı savaş

Abu Dabi Barış Forumu: Savaş’a karşı savaş

Perşembe, 1 Aralık, 2022 - 14:45

Ahmed Müslimani

Abu Dabi Barış Forumu'nun bu yılki 2022 teması; “Savaşın ve Barışın Küreselleşmesi” oldukça başarılıydı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarından birinde alıntıladığı Şeyh Abdullah bin Biyye’nin altın sözleriyle özetlenen tüm projesini ifade eden bir slogandır: “Savaşa karşı savaş ilan edilmeli ki barışta barış sağlansın.”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Sayın Şeyh Neyhan bin Mübarek Al Nayhan ve Abu Dabi Barış Forumu Başkanı Şeyh Abdullah bin Biyye’nin sözleri aynı konuşmada iki ayrı dilde ifade edildi. Bu, Diyalog, hoşgörü, karşılıklı saygı ve barış değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra şiddet ve radikalizmle mücadele, dünyamızı ve medeniyetimizin geleceğini tehdit eden savaşları durdurma söylemidir.

Şeyh Abdullah bin Biyye’nin özellikle ulus devletin İslami meşruiyet kazanmasında ve radikalizm yanlılarının İslam devletlerinin ortadan kaldırılmasının ve Hilafet adı altında tek bir merkezi devletin kurulmasının kaçınılmaz olduğu tezini çürütmesine her zaman hayran olmuşumdur. Bu tezler, İslam dünyasında ve yüzyıllar boyunca sayısız kanın beslendiği temel olmuştur.

Elbette Müslüman Kardeşler'in, El Kaide ve DEAŞ örgütlerinin ve Taliban'dan Boko Haram'a kadar onlardan ortaya çıkan tüm versiyonlarının projesinin devletin ortadan kaldırılması ve Hilafetin kurulması olması şaşırtıcı değil.

DEAŞ görülmemiş bir vahşetle binlerce kişiyi katletti. El Kaide geniş coğrafyalarda birçok suç işledi ve hepsinin sloganı: ‘Hilafete giden yol!’ şeklindeydi.

Şeyh Abdullah bin Biyye, “İslam birliği bazılarının gözünde tüterken, bazıları için kaygı kaynağıdır. İslam, adalet ve iyilik değerlerinin merkeziliğine dayanmaktadır: ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.’ Birlik, tüm Müslümanların tek bir siyasi varlık içinde olduğu anlamına gelmez. Ulusal devlet meşrudur, İslam tek bir oluşum için savaşmayı yasaklar, Müslümanların kanı, parası ve namusu haramdır. Radikallerin taşıdığı hilafet bayrağı hayali bir bayraktır, yasal dayanaklara dayanmaz. Hilafet Devleti bağlayıcı olmayan bir yönetim şeklidir. Ulusal devletin meşruiyetini ortadan kaldırmak caiz değildir. Hz. Peygamber (sav) döneminde Müslüman bir hükümdarın başkanlığında başka bir devlet daha vardı.  İslam'ı benimseyen Necaşi'ydi. Hz. Peygamber onu orada Habeşistan'da saltanatında bıraktı. Hicret etmesini ve onunla gelmesini emretmedi. Alimlerimiz bunun ötesine geçip kitaplarının cenazeler bölümünde bahsetmişler. Allah, Necaşi'nin ölümünü Peygamberine bildirdiğinde Hz. Peygamber, ayağa kalkıp onun için dört tekbir getirmişti. Hilafet Devleti bir hayaldir ve onun uğruna canların öldürülmesinin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur” dedi.

Bugün dünya benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya… ABD Başkanı Joe Biden bile kıyamet savaşından ve dünyanın sonundan bahsetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dünyanın sona her zamankinden daha yakın olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Abu Dabi Barış Forumu Konferansının bu yılki mesajı: “Bazıları savaşın küreselleşmesini isterken, biz barışın evrenselliği için çalışıyoruz” oldu.


Editörün Seçimi

Multimedya