Suudi Arabistan, Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimi formüle edecek bakanlar komitesinin çalışmalarının başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ( Reuters)
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ( Reuters)
TT

Suudi Arabistan, Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimi formüle edecek bakanlar komitesinin çalışmalarının başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ( Reuters)
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ( Reuters)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi tarafından atanan ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı durdurmak için acil uluslararası diplomatik eylem planını formüle etmekle görevli bakanlar komitesinin çalışmalarının başladığını duyurdu.

Prens Faysal bin Ferhan, heyetin ilk durağının Çin'de başlayacağını söyledi.

Suudi Arabistan’ın Riyad’daki  Arap-İslam Ortak Zirvesi’nde, Gazze'deki savaşın durdurulması için uluslararası eylem başlatılması ve onaylanmış uluslararası referanslar doğrultusunda kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanması için ciddi bir siyasi sürecin başlatılması yönünde baskı yapılması kararlaştırıldı.

 Kararda örgüte üye devletler ve Arap Birliği "diplomatik, siyasi ve hukuki baskı uygulamaya ve sömürgeci işgal yetkililerinin insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak için her türlü caydırıcı tedbiri almaya" çağırdı. Ayrıca, Filistin halkının, ister Gazze Şeridi'nde ister Batı Şeria'da olsun, nakledilmesi, zorla yerinden edilmesi, sürgün edilmesi veya sınır dışı edilmesine yönelik her türlü girişimin, kırmızı çizgi ve savaş suçu olarak değerlendirilerek mutlak reddedilmesi vurgulandı.

Suudi Arabistan'daki Olağanüstü Arap-İslam zirvesinin sonuç bildirisinde 'Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı. Bildiri, tüm Filistinli gruplara ve güçlere FKÖ çatısı altında birleşme çağrısında bulundu, FKÖ liderliğindeki ulusal ortaklık ışığında herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların savaş suçu olarak tanımlanması talep edilirken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı'na İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıldı. Bildiride, Stratejik bir seçenek olan adil, kalıcı ve kapsamlı barışın, bölgenin tüm halklarının güvenliğini ve istikrarını garanti etmenin ve onları şiddet ve savaş sarmallarından korumanın tek yolu olduğunu teyit edilirken, barışın, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin sorununun iki devletli çözüm temelinde çözümlenmesi olmadan gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Sonuç Bildirgesi’nde Filistin meselesini görmezden gelme veya Filistin halkının haklarını görmezden gelme çabaları yoluyla bölgesel barışı sağlamanın imkansız olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın desteklediği Arap Barış Girişimi'nin temel bir referans olduğu aktarıldı.Yeni Suudi ‘Nazaha’ sistemi, talep etmeleri halinde yolsuzluk şüphelileriyle uzlaşmaya varılmasına izin veriyor

Yeni sistem, otoritenin ele almaya yetkili olduğu yolsuzluk suçlarının türlerini ve yetki alanlarını tanımladı. (Şarku’l Avsat)
Yeni sistem, otoritenin ele almaya yetkili olduğu yolsuzluk suçlarının türlerini ve yetki alanlarını tanımladı. (Şarku’l Avsat)
TT

Yeni Suudi ‘Nazaha’ sistemi, talep etmeleri halinde yolsuzluk şüphelileriyle uzlaşmaya varılmasına izin veriyor

Yeni sistem, otoritenin ele almaya yetkili olduğu yolsuzluk suçlarının türlerini ve yetki alanlarını tanımladı. (Şarku’l Avsat)
Yeni sistem, otoritenin ele almaya yetkili olduğu yolsuzluk suçlarının türlerini ve yetki alanlarını tanımladı. (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan kabinesinin dün (salı) yapılan oturumda Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (Nazaha) sistemini onaylaması, ülke yönetiminin kolluk kuvvetleri için yasama sistemini geliştirmeye gösterdiği büyük ilgiyi yansıtıyor. Bununla beraber yeni gelen sistem, otoriteye, ister gerçek ister yasal olsun yolsuzluk suçu işleyenlerden bu yönde talepte bulunanlarla mali uzlaşma yapma yetkisi verdi.

Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Mazin el-Kehmus, “Bu sistem, kurumun mali-idari yolsuzluğun tüm şekil ve tezahürleriyle mücadelede yetkilerini kullanmadaki rolünü güçlendirmeye katkıda bulunacaktır” dedi. El-Kehmus, böylece ‘kamu fonlarının korunmasına, ulusun yetenek ve kazanımlarının muhafazasına katkıda bulunulacağını’ açıkladı.

El-Kehmus, “Bu, Suudi liderliğinin kolluk kuvvetleri için yasama sisteminin geliştirilmesine, yolsuzluk suçlarının faillerinin kovuşturulmasına, şeri ve yasal gereklilikler uyarınca sorumlu tutulmalarına, bu suçların işlenmesinden elde edilen fonların-gelirlerin kamu hazinesine geri kazandırılmasına yönelik sürekli desteğin somut bir örneği olarak ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Kurum Başkanı el-Kehmus sözlerini şöyle sürdürdü: “Sistem otoritenin tam bağımsızlığını yineliyor. Sistem, otoriteye yetkilerini kullanması, görevlerini yerine getirmesi ve rolünü tam bir tarafsızlıkla pekiştirmesi için gerekli yetkileri vererek güçlendiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın yolsuzlukla mücadele alanında bölgesel ve uluslararası düzeydeki konumunu teyit ediyor.”

zxascdfve
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı Mazin el-Kehmus (SPA)

‘24 maddeden oluşan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu sisteminin, kovuşturmaya yetkili olduğu yolsuzluk suç türlerini, yani rüşvet suçları, kamu fonlarına saldırı, görevi kötüye kullanma ve düzenleyici bir metne dayalı olarak yolsuzluk suçu olarak öngörülen diğer suçları belirleyen birçok düzenleyici hüküm içerdiğini’ açıklayan el-Kehmus, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumun idari gözetim, soruşturma, idari kovuşturma, dürüstlüğün korunması, şeffaflığın teşvik edilmesi, çalışma alanındaki bölgesel ve uluslararası kurum-kuruluşlarla uluslararası iş birliği, mali ve idari yolsuzluk unsurlarının soruşturulması, cezai soruşturma ve kovuşturma yetkileri de belirtilmiştir.”

El-Kehmus, “Sistem ayrıca mali ve idari yolsuzluk suçlarıyla mücadeleye ilişkin hükümler de içeriyor. Bunlar arasında yolsuzluk suçundan mahkûm olan bir kamu çalışanının ya da onun pozisyonundaki bir kişinin işten çıkarılması cezası yer alıyor. Yasadışı zenginleşme ve sanığın Suudi Arabistan dışına kaçması ile ilgili hükümler bulunuyor. Sistem ayrıca kuruma, ister gerçek ister tüzel olsun yolsuzluk suçu işleyenlerden bu yönde talepte bulunanlarla mali uzlaşma sağlama yetkisi de veriyor” ifadelerini kullandı.

sdcfrgth
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (Şarku’l Avsat)

Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Başkanı el-Kehmus, ‘bazı mali-idari yolsuzluk suçlarındaki bu uzlaşmaların belli başlı ekonomik ve sosyal etkilerin azaltılmasına katkıda bulunacağına’ dikkat çekti. El-Kehmus, ‘kamu hazinesinden yağmalanan fonların, normal ceza prosedürlerine alternatif olarak rızaya dayalı ceza adaleti biçimlerinden birinin benimsenerek geri kazanılmasıyla kamu yararına ulaşılacağını’ söyledi.

El-Kehmus, “Vatandaşlar, yurttaşlar, tüm kamu ve özel kuruluşlar, dürüstlüğün korunması ve yolsuzlukla mücadele çabalarının arttırılmasında kurumun ortağıdır. Sistem, herhangi bir idari ihlal ya da yolsuzluk suçu hakkında ihbarda bulunan ve bilgi verenlere gerekli korumayı sağlayacaktır. Bunu düzenleyen hükümlere uygun olarak kurum, tüm tedbirleri alacağını garanti ediyor” dedi.

E-Kehmus, dürüstlük ve şeffaflığı koruyacak, mali-idari yolsuzlukla mücadele edecek her adımda başarıya ulaşılması için çabalarını arttıran kurumun arkasında bulduğu büyük destek için Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’a teşekkürlerini dile getirdi. Zira Suudi Arabistan, 2030 Vizyonu ışığında kapsamlı bir kalkınma yaşarken yansımaları bu alanda da görüldü.