Abdulillah el-Hatib
Eski Ürdün Dışişleri Bakanı ve eski BM Libya Özel Temsilcisi

Henry Kissinger öldü, peki bölgede barış ihtimali üzerindeki etkisi sürecek mi?

Son elli yılda, Henry Kissinger'ın uluslararası düzeyde İsrail'e en yakın, İsrail'i en çok destekleyen ve çıkarlarını koruyan kişi olduğu yönünde bir kanaat oluştu. Nitekim İsrail'in gafil avlandığı 1973 Ekim Savaşı patlak verir vermez, dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı, başkanı Richard…

Gazze'de savaş sonrası ufka doğru

Nihayet Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Bunun sürdürülme ihtimaline dair tüm şüphelere rağmen, bölgeyi ölüm, acı ve istikrarsızlık döngüsünde yaşamaktan kurtaracak, çatışmanın kalıcı çözümüne yönelik çalışmalara olanak sağlayacak bir siyasi ufkun nasıl açılacağını…