Dr. Husam Zaman
Suudi akademisyen

İslami üniversiteler ve atılması gereken adımlar

Suudi Arabistan'ın kalkınmada tanık olduğu sıçramalar ve büyük ekonomik, sosyal dönüşümler bölgenin ve dünyanın gündeminde. Bu sıçramalar ve dönüşümler hem yurt içinde hem de yurt dışında etki yarattı ve Suudi Arabistan’ın bölgeye liderlik etme ve bölgeyi her düzeyde dönüştürme konusundaki rolünün…