Abdulaziz Tantik

Abdulaziz Tantik

Writer Articles

İstikamet varlığın temelidir…

 “O Allah ki hayatı ve evreni yoktan var etti ve tüm varlıkları yaratılış amacına uygun bir şek

​Varlığın birbirine üstünlüğü meselesi…

Herhangi bir olayı, durumu, olguyu veya varlığı birbirinden üstün tutmanın ölçütü nedir?

Hakikate dair

Hakikat hakkında konuşmak ve yorum yapmanın ciddi zorlukları olduğu kanaatini taşıyorum.

Takva’ya dair…

Takva; ‘Allah’ın seni gözetlediğinin şuurunda olarak davranışlarına yön vermendir.’ (Muhammed Esed)

Değişime dair…

Yalın bir gözlem ile varlığa bakıldığında ikili bir yapı karşımıza çıkar.

Özgürlüğe dair…

Özgürlüğün tanımını yaparken hangi teoriye yaslandığınız önem kazanıyor.

Değişim kaçınılmaz olana tekabül eder…

Değişim kaçınılmaz, insan değişir, ama daha iyiye mi, daha kötüye mi olduğu meselesi düşünülmeye değ

​İnsan aşkın bir varlıktır…

Yaratılışı itibarıyla insan, diğer yaratılmış varlık türlerine benzememektedir.

İnsan ve kurgusallık…

İnsan, kurgu yapabilecek olan yaratılmış varlık türünden yegâne olandır.

Her sıçrama bir yüzleşmeyi içerir…

Mevcut olumsuz şartları aşmanın en temel yöntemi, kişinin o şartlar ile yüzleşmesini sağlamaya yönel

Modern bağlamda eşitlik kavramının serencamı…

Eşitlik kavramının tanımı öyle sanıldığı kadar kolay değildir.

Anlamsızlığın anlamı…

Bu çağda insanın farklı haller yaşaması ve bu haller arasında bir fark bulmamasını sağlayan eşitliği

Özün özüne doğru

İnsan, kendi hayatının karmaşasına bakarak üzerinde düşünmek ve tefekküre konu edinerek varlık kazan

Aklın egemenliği karşısında Ed Din…

Aklın birden fazla tanımı olduğu açıktır.

Bilim, felsefe ve akıl… 'Modernliğin doğuşu'

Modernlik, başından itibaren meseleyi açıklığa kavuşturmak ve nicelleştirme adına indirgeme yapmakta

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya