Abdulaziz Tantik

Abdulaziz Tantik

Writer Articles

Tanım yapmak…

Tanım, isimlendirme anlamına geliyor.

Doğru yöntem…

Yöntem, bir şeyi bütünlüklü ve sağlıklı bir şekilde anlama ve yorumlama imkânı sunan bir teknik özel

Bilim, felsefe ve din… İnsan için elzem üç sistem

Bilim, felsefe ve din üç ayrı epistemenin konusu olarak varlık sahasına çıkmaktadırlar.

İnsanın yalnızlıkla imtihanı…

Yalnızlık, insanın ontolojik gerçekliğini oluşturur.

Çok boyutlu insan…

İnsan, varlık olarak iç içe katmanlar halinde varlığını sürdüren, bunu gözetleme imkânı sunan yaratı

İnsanın sorumluluğunun felsefi temeli…

İnsan, varlık şeması içinde sorumluluğu üstlenecek vasata sahip bir varlık türüdür.

İstikamet varlığın temelidir…

 “O Allah ki hayatı ve evreni yoktan var etti ve tüm varlıkları yaratılış amacına uygun bir şek

​Varlığın birbirine üstünlüğü meselesi…

Herhangi bir olayı, durumu, olguyu veya varlığı birbirinden üstün tutmanın ölçütü nedir?

Hakikate dair

Hakikat hakkında konuşmak ve yorum yapmanın ciddi zorlukları olduğu kanaatini taşıyorum.

Takva’ya dair…

Takva; ‘Allah’ın seni gözetlediğinin şuurunda olarak davranışlarına yön vermendir.’ (Muhammed Esed)

Değişime dair…

Yalın bir gözlem ile varlığa bakıldığında ikili bir yapı karşımıza çıkar.

Özgürlüğe dair…

Özgürlüğün tanımını yaparken hangi teoriye yaslandığınız önem kazanıyor.

Değişim kaçınılmaz olana tekabül eder…

Değişim kaçınılmaz, insan değişir, ama daha iyiye mi, daha kötüye mi olduğu meselesi düşünülmeye değ

​İnsan aşkın bir varlıktır…

Yaratılışı itibarıyla insan, diğer yaratılmış varlık türlerine benzememektedir.

İnsan ve kurgusallık…

İnsan, kurgu yapabilecek olan yaratılmış varlık türünden yegâne olandır.

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya