Abdulaziz Tantik

Yeni bir çağın eşiğinde…

Bilinen bir gerçektir ki, geleceğe dair birden fazla teori vardır. Bir teoriye göre gelecekte ulus devletler bitecek ve şehir devletleri dönemi başlayarak ‘Küresel Güç’ hegemonyasını kesinleyerek belirleyiciliğini sürdürecektir. İşte bu durumun gerçekleştirilmesi için geliştirilen Post Human ve…

Beyaz adam, sömürü çarkı ve Gazze’de yok olan insan vicdanı…

Beyaz adam, dünyayı berbat eden kitlenin genel adıdır. Bu ‘beyaz adam’ sadece Kızılderilileri değil, Eskimoları, zencileri, Vikingleri ve dünyanın mahrum ve mahkûm ırklarını, kavimlerini, kabilelerini de yok eden bir zihniyetin genel adıdır. Kızılderililer bu sıfatı daha çok kendilerini yok eden…

Savaşta çocuk öldürmenin insanlığın geleceğine katkısı…

Gazze’ye İsrail hava saldırılarında 4000 aşan bir çocuk ölümü gerçekleşmiştir. Bir o kadarına yakın da kadın öldürülmüştür. Hastane görevlisi, gazeteci ve benzeri ölümleri de eklediğimiz zaman, İsrail saldırılarının tamda insanlığın bizatihi kendisine yöneltilmiş en büyük tehdit olduğunu…

‘Aksa Tufanı’nın kazandıracağı ufuk…

Hamas yeni yüzyılın final başlangıcını yaptı. Her şeyi kuşattığını düşünen bir güce/İsrail’e karşı huruç hareketi yaparak başarılı bir eylem ortaya koydu. Bu eylemden sonrada hala direnişini sürdüren Hamas, yeni stratejiler uygulayarak İsrail’i bütün gücüne yaptığı mezalime karşın geriletecek bir…

Filistin meselesi ve iki yüzlü dünya erkleri…

Modern dünyanın ikiyüzlülüğü taşıdığı epistemik sistemin bizatihi kendisinden neşet etmektedir. Bilgiyi salt öznenin kendisine mündemiç kıldığınızda değer dediğiniz şeyin kendisi de öznenin kendi tecrübesine dayandırmış ve onun biliş sürecini kutsamış olursunuz… İşte bu kutsama ile birlikte modern…

Gazze’de katliam Dünyanın geleceği ve Müslümanlar…

İsrail, katliamlarına devam ederken, bu kadar savunmasız ve haksızca işgal edilmiş topraklarda yine ve yeniden katliam yapmayı sürdürürken, dünya, güç hiyerarşisi bağlamında sessiz ve halklar bağlamında cılız sesler verirken Müslümanlar ise ne yapacağını bilemez halde katliamı buruk bir acı ile…

‘Aksa Tufanı’ sonrası İsrail saldırıları eşliğinde siyaset teorileri…

Siyaset teorilerinin ağırlıklı özelliği modern epistemenin baskısı altında geliştirilmiş olmalarına müteallik olarak seküler bir karakter taşıdığı için ‘İlahi Müdahaleyi’ devre dışı tutma becerisidir. Sebep sonuç ilişkisi bağlamında ele alınan siyasal teoriler, doğal olarak görüşler, güçlü olanın…

Kapitalist Sistem…

Kapitalist Sistem, ‘üretim araçlarının özel ellerde bulunmasına, anamala ve kar amacına yönelik üretime dayanan toplumsal düzen’ diye tanımlanır. Bu tanımın ihtiva ettiği meseleyi doğru anlamak için inşa olduğu düzeni tanımakta yarar var. Kapitalist sistem üretilmeden önce, mülkiyet Kilisenin…

Kimse sana (SAV) benzemez! -Ey Resulüm-

İnsanın yaratılışındaki gizemi çözmeden Muhammed Aleyhisselam’ın benzemezliğini anlaması beklenmemelidir. Bir anlam olarak insan, varlık sahasına çıktığı andan itibaren, anlamı bulma adına karşı karşıya kaldığı her alanda kendi anlamını bulma konusunda bir çabaya sahip olma sorumluluğu taşımaktadır…

Ruhun Yükselişi… -İnsan Olgunlaşmasının Şematiği-

Her olgunlaşma bir süreci ve her süreç bir ilkeler topluluğuna ihtiyaç hisseder. Hiçbir şey kendiliğinden gerçekleşmediği gibi olgunlaşmada kendiliğinden ve tabii süreci içinde gerçekleşmez! Çünkü tabii süreç diyebileceğimiz bir olgu ile karşı karşıya kalamıyoruz. Tabii sürece ancak ilkeler…