Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Abdulaziz Tantik

Abdulaziz Tantik

Writer Articles

Var oluş…

Var oluş, varlığın oluşum katmanlarını ifade ettiği gibi var oluşun algılanmasında etken rol alan di

Ruhun yalnızlığı…

İnsan ruhu yalnızlığı yaşar mı? Ruh, kişinin tam olarak kendisi olduğudur.

Düşünmede ufkun belirleyiciliği…

Düşünmek, bir şeye odaklı olarak fikir yürütmek, değerlendirme yapmak ve analiz ederek, eksik, zaaf

Gerçek, gerçeklik ve kurgu…

İçinde gerçeğin varlık kazandığı bir tür kapsayıcı bütünlük… Gerçek, duyularımız aracılığı ile hisse

İnsan etkileşim içinde var olur…

Etkileşim, yaşam dediğimiz şeyin varoluşunu besleyen en önemli etkenlerden biridir.

Mevcut felsefi bakışın dışına çıkmak…

Modern düşünce ile bir hesaplaşma yapmanın zorunlu koşulu onun dışına çıkmayı başaracak bir cesaret

Düşünsel sorunu aşma…

İçinde yaşadığımız çağ, düşünceler çağı olarak nitelenebilecek bir özelliğe sahiptir.

İnsan olmada hatırlamanın konumu…

İnsan, hatırlayarak kendi varlığının anlamını doğru bir şekilde anlamayı başarabilir.

Özgürlüğün sembolü kurban/İsmail olma…

İlahi bir ikram olarak Kurban Bayramı’nı idrak ederken, içinde yaşadığımız dünyanın anlamsızlığına d

Siyasi değerlendirmenin yöntemine dair…

Bir siyasi analizin hedefi ile bağıntısı açısından değeri ortaya çıkarılır.

Yeni bir diriliş için yeni bir bakış…

İçinde yaşadığımız mevcut halin bir çıkış kapısı göstermediği aşikârdır.

Tanım yapmak…

Tanım, isimlendirme anlamına geliyor.

Doğru yöntem…

Yöntem, bir şeyi bütünlüklü ve sağlıklı bir şekilde anlama ve yorumlama imkânı sunan bir teknik özel

Bilim, felsefe ve din… İnsan için elzem üç sistem

Bilim, felsefe ve din üç ayrı epistemenin konusu olarak varlık sahasına çıkmaktadırlar.

İnsanın yalnızlıkla imtihanı…

Yalnızlık, insanın ontolojik gerçekliğini oluşturur.

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya