Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Abdulaziz Tantik

Abdulaziz Tantik

Writer Articles

Dünyanın sürüklendiği yön…

Tarihsel bir seyirde kendi dinamikleri içinde kendisine biçilen bir geleceğe doğru Dünya akmaktadır.

İslami bir düşüncenin sahici zemini…

Bir düşüncenin sahici zeminini kurabilmek onun epistemik sürekliliğini sağlayacak bir yöntemin varlı

Araf’ta olma…

Bir ‘aradalık’ durumu olarak arafta olmak ile belirlenimin ve bilinemezliğin ağırlığı altında arada

Geç kalmışlık…

Geç kalmışlık, bir duygusal sarmal ve kişinin düşünüşünü ve algılayışını derinden etkileyerek akıntı

Tercih veya şartlar sonucu safta olma…

İnsanlar, yalnız yaşamaya müsait olmayan varlıklardır.

Ölüm üzerine düşünmek…

Ölüm, en büyük ayet… İnsan, ölüm üzerine derinlemesine bir düşünüşü ancak en yakınlarından birini k

Safımız belli olsun…

İnsan, kendisini içinde bulduğu, saf olarak seçtiği ve kendisini aidiyet hissettiği şey üzerinden ke

Otorite’ye Dair…

Varlığın aşkın boyutu, yaşamın da aşkın bir boyuta ulaşmasına zemin oluşturuyor.

Düşünmedeki Karmaşa…

İnsan, içinde yaşadığı keşmekeşlik içinde genellikle kaybolur.

İnsanın bir hikâyesi olmalı…

İnsan, varlık olarak düşünen ve eyleyen boyutu itibarı ile kurgulayan bir özelliğe sahiptir.

Yeni bir söz ve ruh

İçinde yaşadığımız karmaşanın dışına çıkmamız için gereken şartları yerine getirmenin ön koşulu olar

Yüzleşme; şahsiyetin oluşumundaki temel saik…

Hayat, kendi seyri içinde eksilterek veya çoğaltarak var oluşa bir dinamiklik katar.

‘İnsan ortamdır’: İnsan edilgen mi, etken mi olmalı?

Şair, ‘İnsan ortamdır’ der. İnsanı var kılan ve belirleyen ortamın özelliklerinden beslenmesidir.

Çürüme…

Herhangi bir kavramın doğru anlaşılması için o kavramın kendi tarihsel sürekliliği içinde anlam kaza

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya