Hazım Sağıye

Sudan: Askeri darbelerde partilerin, fikirlerin ve modellerin sorumluluğu

Darbeler yaşayan diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Sudan'daki askeri darbelerde de şüphesiz ordular ve güvenlik güçleri birinci derecede sorumlu olmaya devam ediyorlar. Darbelerin yarattığı dikta rejimlerinin birinci derecede sorumlusu da onlar. Bununla birlikte, özellikle darbeye argüman…

Thomas Aquinas’ın köprüleri…

Kendi kutsal metnini diğer geleneklerden çıkan başka metinlerle uzlaştırmayı kabul eden din adamına nadir rastlanır. O başka metin dinî bile olsa, onun başka bir dine ve mezhebe ait olması ondan uzak durmak için sebep olmaya devam eder. Bununla birlikte Dominik (Dominiken tarikatı mensubu) keşiş…

Aydınlar aydınlara boyun eğdirdiğinde

Platon ve onun filozof kralından bu yana, aydınlar hakkında yönetime başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde akıl, bilgelik ve adalet bahşeden yöneticiler olduklarına dair ortak bir efsane oluşmuştur. Efsanenin göz ardı ettiği şey, aydınların, katı efsanelere en çok bağlı olan ve bedeli ne olursa…

Tüm bu çirkinlik bir geometrik estetiğin arkasına gizlendiğinde

Kuzey Kore ordusunun askeri geçit törenini izleyen herkes, vücutların ve yüzlerin hareketlerindeki dakiklik, düzenlilik, tutarlılık ve simetri kombinasyonuna hayran kalır. Bu geçit, en az onun kadar göz kamaştırıcı olan meydanın, aynı anda sanki tek elden alkışlıyormuş gibi alkışlayan seyircilerin…

Lübnan’daki çatışma: İdeoloji mi Vatan mı önce gelir?

Lübnanlılar arasındaki ihtilafın bazı kökenleri hakkında ve bizzat ülkelerinin yaşında bir ihtilaf vardır. Bu ihtilafın başlığı, meseleleri anlama ve idrak etmenin iki yöntemidir. İlk yöntem, vatanın fikirden önce gelmesi, ikincisi, fikrin vatanın önünde olmasıdır. İlk yöntemin temelleri Maruni…

İsrail ve Filistinlileri yeniden keşfetmek

Roketler sustuktan sonra başka bir ufkun görünmesi mümkün mü? Aksiyom olmaktan çıkan aksiyomlara dönüyoruz; İsrail ne bugün ne de yarın, uyguladığı vahşi şiddet ne dereceye ulaşırsa ulaşsın, Filistin halkını siyasi olarak yok edemeyecek, fiziksel olarak ortadan kaldıramayacağına ise şüphe yok. Ona…

Kudüs çatışmaları ve uyumsuz ufukları hakkında…

Kudüs şehrinde, Şeyh Cerrah ve Şam veya el Amud Kapısı’nda, bugün insanlığımızın üzerine kurulduğu en asil anlamlar ayaklar altına alınıyor. Burada yaşayanlar topraklarından çıkarılmak, küçük düşürülmek, kutsal saydıkları ve saygı duydukları her şeye tek seferde hakaret edilmek isteniyor. Sadece…

Danimarka'daki Suriyelilerin canını ikinci kez yakan trajedi

Meslektaşımız Uday el Za’bi Facebook sayfasına şu cümleleri yazdı: “Danimarka'daki Suriyelilerin gerçek trajedisi, onları Suriye'ye göndermemenin, Danimarka'da sonsuza kadar bir grup fanatik, faşist ve cahil politikacının insafı altında hapsolmaları anlamına gelmesidir.” Danimarka, hiç kimseye…

Esed rejiminin siyasetini ve ittifaklarını anlamaya dair örnekler

Şarkul Avsat gazetesi Abdulhalim Haddam'ın yayınlamakta olduğu anı dizisine cumhurbaşkanlığı yardımcılığını üstlenmeden önceki rollerini, Hama ve Kuneytra valiliği ve dışişleri bakanlığını tanıtarak başladı. Böylece bize 1963’ten 2005’e Haddam’ın farklı pozisyonlarda da olsa sorumlu ve yetkili…

‘Karşı çıkma’ ekseni Maruni Patrikhanesi’ne karşılık verdiğinde

Maruni Patriği ne zaman “karşı çıkma eksenine” muhalif net ve dürüst bir tutum sergilese, karşılık “bu yeni değil” ifadesi eşliğinde geliyor. Atıfta bulunulan bu tekrarlanan eski; Patrikhane’nin ve onunla birlikte Maruni politikacı ve entelektüellerin, geçmiş dönemlerde Siyonizm ve İsrail ile…