Mustafa Fahs

Dışarıdan içeriye silahlı mücadelenin diyalektiği

“Gazze ve Bağımsızlık Savaşları” adlı son yazımda Filistinli düşünür Dr. Yezid es-Sayeğ’in “Oslo Anlaşması’nın, Filistin ulusal hareketinin silahlı mücadele yoluyla hedeflerini gerçekleştirmedeki acziyetinin bir sonucu olarak geldiği” yönündeki düşüncesini paylaşmıştım. Buna yorum yapan Lübnan…

Gazze ve bağımsızlık savaşları

15 Kasım 1988'de, yani 35 yıl önce merhum Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Cezayir'in başkentinden Filistin Devleti'nin kurulduğunu duyurmuştu. Filistin bağımsızlık duyurusu ile İsrail Devleti'nin kuruluş duyurusu arasında onlarca yıl süren bir çatışma vardı. Çatışma 1947'de başlayan ve 1949'a…

İkinci Nekbe ile olası bir devlet arasında

Filistin meselesini 75 sene geriye götüren bir sahnede İsrail savaş makinesi, Gazze Şeridi halkını Gazze’nin kuzeyinden güneyine göçe mecbur etti. Güney daha güvenli olduğundan ya da bu halkın bir gelecek kurması için güvenlik garantileri olduğundan değil. Aksine İsrail’in savaş planları, asıl amaç…

Avrupa ve Filistin: Hatayı daha büyük bir hatayla telafi etmek

27 ülkeden oluşan bir kıta bloğu olarak Avrupa Birliği (AB), özellikle uluslararası politikaların belirlenmesindeki küresel rolünde ve hatta iç işlerinde tek tek veya toplu olarak bir gerileme yaşıyor. Ukrayna savaşı, ABD ile doğrudan ve yeniden bağlantı kurmanın bariz bir örneğiydi. Bu bağlantı,…

Filistin-Macron ve Beşinci Cumhuriyet’in mirası

Emmanuel Macron, Fransa’yı Beşinci Cumhuriyet’in kuruluşundan (1958) bu yana benimsediği tarihsel bağlamdan koparıp ulusal kurtuluş hareketlerine, özellikle de Filistin-İsrail çatışmasına yaklaşımından uzaklaştırdı. Macron, Tel Aviv’de tarihi Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’nin mirasından ve bu…

Ölümcül kimliklere dair ölümcül bir söylem…

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kuruluşundan bu yana Filistin halkının ulusal bir kimliğe ve bağımsız bir devlete ilişkin meşru haklarına karşı sürdürdüğü savaşında İsrail’e kişisel desteğini göstermek için kimlik dilini kullandı. Halbuki küresel etkisi Roma’nın kadim dünya üzerindeki etkisini…

Müzakere çatışmalarından varoluşsal çatışmaya

Aksa Tufanı savaşı, öncekilerden farklı bir çatışmayı zorunlu kıldı. Önceki çatışmalar gibi ateşkes anlaşması ve bölgesel bir ateşkesle sonuçlanması imkânsız. Çünkü bu savaş, önceki tüm çatışma kurallarına meydan okudu ve İsrail caydırıcılık denklemini bozdu. İsrail, bu denklemini yeniden kazanmak…

Zengezur Koridoru... Gelecek Kafkas çatışması

Tarihsel müttefiklerinin (Moskova ve Tahran) gözü önünde Erivan, en güçlü jeopolitik ve jeoekonomik kartlarından birini, tarihi düşmanı Ankara’nın müttefiki ve ortağı olan ezeli hasımı Bakü’ye kaptırdı. Güney Kafkasya’nın ihtilaflı bölgelerinin sakinleri, Birinci Dünya Savaşı öncesi üç emperyal…

Metin ve uygulama arasında Lübnan olgusu

Daha önceki siyasi krizlerde Lübnan'daki bölünme ve kutuplaşma dikey yönlüydü. Çünkü mezhep eksenli siyasi sınıfın vesayet yanlıları veya karşıtları (Hristiyan-Müslüman) arasında ve daha sonra da Hristiyan kisvesiyle Sünni ağırlıklı (14 Mart Cephesi) yine Hristiyan kisvesiyle Şii ağırlıklı (8 Mart…

Fransız aktar ve Lübnan’ın hastalığı

O Beyrut’a gelmeden önce bazı Lübnanlı yetkililer ve kamuoyu oluşturan kesimler arasında Fransa’nın cumhurbaşkanlığına yaklaşımında bir değişiklik olduğu izlenimi oluşmuştu. Bu, anayasal boşluk krizi için belirli çözümlere varma ihtimali konusunda temkinli bir iyimserlik doğurdu. Yeni bir yaklaşım…