Mustafa Fahs

İran… Reisi’nin ve sistemin kaderi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin vefatının ardından Tahran'daki rejim iki zorlukla karşı karşıya kaldı. Birincisi zaman, diğeri ise Reisi’nin yerine geçmesi için aday gösterilen isimlerin listesi. Reisi’nin halefliği sadece Cumhurbaşkanlığı makamıyla sınırlı olmadığından rejimin en büyük…

Gazze sonrasına ertelenmiş Lübnan

Hizbullah, Gazze'ye yönelik savaş ile 8 Ekim 2023'ten bu yana güneyde yürüttüğü destek savaşı arasındaki bağı koparmayı reddediyor. Böylelikle, ABD ve Fransa'nın içinde kendisi için cazip yönleri olan tekliflerine rağmen, BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin herhangi bir sınır…

Tahran-Pyongyang ve potansiyel model

Tüm tarafları tatmin edecek bir çözüme varmak için Washington ile Tahran arasında yapıla doğrudan veya dolaylı müzakereler bir yana, İran'ın yönetici seçkinleri, 14 Nisan gecesi sonrasının eskisi gibi olmayacağının farkındalar. Tel Aviv'e doğrudan yanıt verme kararı, İran liderliği tarafından…

Es-Sadr, el-Hekim ve birleşik kimlik

Iraklı düşünür ve yazar Kenan Mekiyye, ‘el-Fitne’ adlı kitabında 2003'ten sonra Irak'ı yöneten Şii siyasi elitleri, ‘Şii devleti’ adını verdiği yanılsama içinde yaşamakla, Saddam Hüseyin sonrası dönemde ulusal kimliği azaltma ya da tek taraflı bir tanıma bağlı kalma yanılsamasıyla suçladı. Bu, o…

İç kaos ve bölgesel çekişmeler ortasında Lübnan

İki suç var. Birincisinin, güvenlik niteliği açık ve şüphelisi belli. Adli delillerinde istihbarat izleri (Mossad) taşıyor. Diğeri suç gibi görünse de adli delillerinde siyasi izler taşıyor. İki güvenlik olayı da koşulları açık ve şeffaf bir şekilde açıklanmadan ortaya çıkarıldı. Hizbullah üyesi…

Washington'un çekilmesi ile Sadr'ın dönüşü arasında Irak

İki hadise iktidardaki Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan güçler üzerinde ağır bir etkiye sahip bulunuyor. Yansımalarını ve ağırlıklarını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle, alenen konuşulmaya başlandıklarından beri ikisi de iktidardaki siyasi seçkinler ile siyasi süreci ve seçimleri boykot eden…

ABD’nin geri çekilmesinin ertesi gününde Irak- 6

Farz edelim ki Washington yönetiminin dış politikalarını denetleyen bir ABD yasama organı, Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir yetkilinin açıklamalarını dinliyor. ABD'nin Irak'tan sözde çekilme kararında aktif rol oynayan bu yetkili, Bağdat'ta çoğunluğu temsil eden ve 2003'ten bu yana Irak…

ABD’nin geri çekilmesinin ertesi gününde Irak- 5

Farz edelim ki Washington yönetiminin Irak’taki son Amerikan askerinin tahliye edildiğini duyurduğu ABD Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının sonunda üst düzey bir ABD’li yetkili basın açıklaması yapıyor. Yetkili, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplarken, Washington'un…

ABD’nin geri çekilmesinin ertesi gününde Irak- 4

Farz edelim ki Washington yönetiminin Irak’taki son Amerikan askerinin tahliye edildiğini duyurduğu ABD Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının sonunda üst düzey bir ABD’li yetkili basın açıklaması yapıyor. Yetkili, Irak'ın komşu ülkelerinden bazılarının Irak'ın güvenliği, siyasi istikrarındaki rolü…

İki isyan arasında İran seçimleri

İranlı seçmen adeta isyan ederek rejimin meşruiyetine darbe vurdu. Seçmenler seçimlere katılmaktan kaçındı. Katılım oranına ilişkin resmi tahminlerin ve hatta muhalefetin tahminlerinin ötesinde, her iki tahminde de vatandaşların çoğunluğunun lidere kulak tıkadığı ve isteklerine cevap vermediği…