Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Bülent Şahin Erdeğer

Bülent Şahin Erdeğer

Writer Articles

Ahlakın başı adalettir: 20 adalet ilkesi

Adalet sadece kendimiz haksızlığa uğradığımızda aklımıza gelecek bir kurtarıcı değildir. Adalet kiş

Dışı İslami içi ulusalcı kavramların kaosu (2)

Etnisite ve ırk kavramlarının gerçekliği de tartışmalıdır.

Müslümanın üst kimlik sorunu: Ulus mu din mi? (1)

Ulusalcı söylemlerin cazibesi günlük hayatımızı kuşatmaya devam ediyor.

İlk Dönem İslam Tarihi: Ana hatlar dışında muğlak detaylar

İslam tarihi ya da daha doğru tabirle Müslümanların tarihi, Müslümanların bilinçaltını oluşturan zem

Dine hakarete karşı Allah ne diyor?

İslam’a Hakaretlere Karşı Kur’an’ın Yol Haritası: Dini değerlere, Allah’ın seçkin kulları Peygamber

Türkiye’nin dil öğrenememe korkusunu dağıtmak

Türkiye’de yabancı dil öğretimi gerek geleneksel olarak gerekse de devletin eğitim politikalarında o

Yenilenme ve direniş ayrışmaz bir çizgidir

Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemine girdiğinde çeşitli ıslahat çabaları içine girmişti.

Muhafazakarların günah keçisi: Selefilik

Eski Ahit'deki Kefaret Günü ayinlerinde Yahudi kavminin günahları simgesel olarak bir erkek keçiye y

Kısas ve idam talepleri üzerine

Cezalandırma yöntem ve sistemleri insanlık tarihi boyunca pek çok aşama geçirdi. Modernite öncesi h

Libya siyasi süreç dönemecinde

Libya 2011’de Kaddafi halkın taleplerine ağır devlet terörü ile karşılık verdi.

Kur’an’ı anlamada nüzul ortamı, tarihsellik ve tarihselcilik

Tarihsellik ve Tarihselcilik birbirinden ayrı iki kavramdır. Kur'an ilk muhatabı esas alır.

Ayasofya’dan Hilafet’e pış pışlanan bir rüyadan uyanmak

Türkiye’de semboller üzerinden yürütülen kavgalar eskiden Kemalistler üzerinden yürütülürdü.

İslam kiliselerin camiye dönüştürülmesine nasıl bakar?

Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararı, İslam’ın mabetlere bakışını ve tarih içerisindeki

Kim kimi kandırabilir?

Gülen yapılanması ile diğer muhafazakar grupların ilişki geçmişi yapılanmanın kurulduğu 1965’e dayan

Sorgulayan gençliği cevaplamakta kim yetersiz; mealler mi, gelenek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr.

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya