Bülent Şahin Erdeğer

Kur’an’ın anlatmadığı peygamberler ve dinler tarihi

Tüm toplumsal kesimlere Resul gönderilmiştir: Ümmet ortak yönelimleri olan sınıflara, kesimlere denir. Bir kentin içinde birden fazla “Ümmet/toplumsal kesim” olabilir. Ant olsun ki, Biz, her toplumsal kesime, sadece Allah için üretip çalışmaları ve azgınlaşarak küstahlaşanlardan uzak durmaları…

Tevhidi anlamak

Tevhid: Lugatta; birleme, bir Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmak demektir. Her yerde ve her şeyde Allah’tan başka tesir ve hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamaktır.[1] Tevhid, terim olarak; Allah’ın zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde birlemek, O’na hiçbir…

Dördüncü Aşama

Tevhidin dördüncü merhalesi, rububiyet ile alem ve insanı yönetmekte tevhittir. Rububiyette tevhidin iki boyutu vardır: 1- Tekvinî yönetim; 2- Teşriî yönetim. Teşriî yönetimi ayrı bir ilkede bahsedeceğiz. Şimdilik tekvinî yönetim çerçevesinde tevhidi ele alalım. Tekvinî yönetim, varlık alemini…

Adım Adım Tevhid

1. Adım: Aklın ve duyu organlarının anlama alanı insanı Allah'ın varlığı'na götürür. Allah'ın varlığının ayrıntıları ise Vahyî bildirimlerde açıklanır. Allah'ın var olduğu gerçeğine ulaşan akıl ikinci aşamada Allah'ın tekliği sonucuna ulaşır. "Varlık ve Teklik" aklın ulaştığı temel sonuçlardır. …

Pasifizm ve şiddet arasında Cevdet Said’i anlamak

Ocak ayı sonunda İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi. Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te…

Helalleşme Toplumsal Sözleşme’nin başlangıcı olmalı

Öncelikle sosyolojik tanımları detaylı ve doğru biçimde yapmalıyız. Kim kiminle helalleşmeli, helalleşiyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mesajı gündeme gelmişken kim adına konuşuyordu Kılıçdaroğlu? Muhalefetin oy oranı artarken ana muhalefet partisi olarak yüzde 25’e…

Bilgi edinme yolları: İslâmî Epistemoloji

1. Adım İslam insanın bilgi ve algı yollarını ve bu haberlerin kaynaklarını üç araca dayandırır: 1- His ve duyular; İnsanın 5 duyusu: Görme- Duyma- Tatma-Dokunma-Koklama 2- Yaratıldığı ölçütlerdeki tutarlılık çerçevesinde Akıl; 3- Aklı yaratanın akıl aracına yol göstermek amacıyla gaybdan…

Kulüp’ten Helalleşmeye toplumsal travmalarımızla yüzleşmek…

Netflix’te yayınlanan Kulüp adlı diziyle tekrar gündeme gelen azınlık hakları ve gayrimüslim azınlıklara karşı uygulanan politikalar, pogromlar üzerine bir çift söz söylemek gerek. Dizi senaryosunda işlenen “1942 Varlık Vergisi” ve “6-7 Eylül 1955 olayları”, “Ermeni Sorunu” ya da “Kürt Sorunu”…

Hadisleri doğru anlamanın yolu: Bütünsel Yaklaşım Metodu

İslam, Resulullah’ın rehberliğinde yedinci yüzyıl Hicaz’ında hayat bulmuştur. Resul ve yoldaşlarının hayat hikâyesi sonraki nesillere gerek Kur’an gerekse Kur’an dışı rivâyet malzemesiyle ulaştırılmıştır. Bu bakımdan Müslüman toplumlar İslâm’ın ilk teşekkül devrindeki tarihî yaşanmışlığı bilimsel…

Kur’an’ı doğru anlamanın başlangıcı: Kur’an’ı Kur’an’la anlamak

Her Müslüman'ın Kur'ân üzerinde düşünme sorumluluğu bir ibadettir. (Ayetler-Kur'ân, Düşünmek, Anlamak ve Öğüt Almak içindir: 2/219, 242, 266; 3/191; 5/18; 6/50; 7/176, 184; 10/24; 13/3; 16/11, 44, 69; 17/41; 23/68; 28/51; 29/63; 30/8, 21, 21; 34/46; 38/29; 39/42; 41/52; 43/3; 45/13; 46/10; 47/24;…