Emel Musa
Tunuslu şair ve yazar

Düzgün bir iş ve aidiyet duygusu

İşle olan ilişkinin, kişinin her şeyle olan ilişkisini belirlediği konusunda hepimiz hemfikiriz. Başka bir deyişle mesleki statü, iş yerinde istikrar, insan onurunu koruyan iyi bir işten keyif alma... Bu, bireyin kendisiyle, ülkesiyle, ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkisinin temel belirleyicisidir…

Yoksulluğun yüksek maliyeti

Yoksulluk olgusu ile yüzleşme ve onu ortadan kaldırma konusundaki başarısızlığın gerekçeleri genellikle maddi bir boyuta sahiptir; fon eksikliği, zayıf kaynaklar, zayıf yatırım ve istihdam. Olaylara klasik yaklaşım ile baktığımızda bunlar oldukça ikna edici gerekçelerdir. Ancak yeniden formüle…

İsrail'in planı açık, dünya ise belirsizlikte ilerliyor

Gazze'de savaşın başlamasının ve binlerce Filistinlinin katledilmesinin üzerinden yarım yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Gazze halkına yönelik öldürme ve işkence makinesi, hiç duraksamadan, öldürme ve yaralama oranlarında bir düşüş görülmeden faaliyetlerine devam ediyor. 7 Ekim 2023'te…

Çocuklar ve konuşulmayan teknoloji bağımlılığı

Bağımlılık hakkında konuşmak doğası gereği zordur. Söz konusu grup çocuklar olduğunda bu durum iki kat daha artar. Elbette bu yaş grubunun önemi sadece çocuk olmalarından ve kendi kaderlerini tayin etme, seçim yapma ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenme kapasitesine sahip olmadıkları için onları…

Dünyanın vicdanı krizde

Bugün 5 Nisan Uluslararası Vicdan Günü. Bu özel gün, 2019 yılında ‘uluslararası gün’ olarak kabul edildi. Dolayısıyla uzun süredir kutlanan bir gün değil. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bu özel gün aracılığıyla tüm üye devletleri, BM kuruluşlarını, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşları…

Arap ailesi bir kafa karışıklığı yaşıyor

Bu gün, bu yıl ‘Aileyi korumak ve bağlarını geliştirmek’ sloganı altında kutlanan Arap İnsan Hakları Günü kabul edildiği için önemli bir günü temsil ediyor. Bildiğimiz gibi dünya her yıl Mayıs ayının ortasında Uluslararası Aile Günü'nü kutluyor. Hiç şüphe yok ki, bir gün ayırmanın Arap…

Kadınlar ilerlemenin motorudur

Birleşmiş Milletler (BM) bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü şu sloganla kutlamayı seçti: ‘İlerleme için Kadınlara Yatırım’. Biz kendi başına ilerleme yaratmak ve bunu başarmaya başlamak için kadınlara yatırım yapmanın, ilerlemenin hızının artmasına yol açacağına inanıyoruz. Yani kadınlara ve kız…

Yoksulluk hastalığın temelidir

Eğer yoksulluk insanların hayatında bu kadar yer kaplamasaydı, tarihin ve olayların çehresi yol açtığı hikayelerden ve durumlardan tamamen farklı olurdu. Yoksulluk, temelde mali durumdaki bozulmanın bir sinyali olduğundan, yalnızca materyalist bir yaklaşımla ele alınmıştır. Büyük alim İbn Haldun…

Ebedi fikirler ve kısa ömürlü olanlar

Sürüden veya sürüyü seçen çoğunluktan ayrılmak yasak mı? Elbette mesele sürünün içinde ya da dışında olmamız değil, daha ziyade bir sürüye katılmanın çıkarlarımızı ve önceliklerimizi ne ölçüde karşıladığıdır. Bu nedenle fikirsel bölünme tarihi bir olgu olup tarihin kendisi, entelektüel…

Kadın ve bilim

Dünya yarın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü kutlayacak. Bu, her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nden yaklaşık üç hafta önce gerçekleşen bir etkinlik. Ancak önemini, kadının bilimle ilişkisi, bilimsel rolü, bilimsel araştırmalardaki payı, güncel sorunlara çözüm üretme…