Emel Musa
Tunuslu şair ve yazar

Kültür ve servet arasında kadına yönelik şiddet

Uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyası bugün başlıyor ve Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'a kadar da devam edecek. Bu seferberlik, destek faaliyetlerini yoğunlaştırma, bu olgunun ciddiyetine ilişkin farkındalık yayma dahil olmak üzere, tüm özellikleri karşılayan bir…

Dünya bu ay çifte açmazda

Bu ay dünya iki önemli olayı kutlayacak. Bunlardan ilki önümüzdeki pazartesiye denk gelen Dünya Çocuk Günü. İkincisi ise, hakkında uluslararası bir kampanya başlatılan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu iki mevzuyu, Gazze’de uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası…

Toplumlarımızda kadınlar: Onları güçlendirmekten başka çözüm yok

Kadınların güçlendirilmesi meselesinin üst düzey bir konferansın odak noktası olması iyi bir şey. Bu konferansın konusunun özellikle Müslüman kadınlar olması da ayrı bir güzel. Zira bu, yanlış anlaşılmaların giderilip Müslüman ülkelerin kalkınma ve ilerleme çarkını döndürmede erkeklere ne kadar…

Uluslararası toplum imtihanda

Hayattaki hiçbir şey, gerçeklikteki varlığını, tam olarak olması gerektiği anda görünür hale getirip kayıtlara geçirmedikçe, varlığını ve geçerliliğini kanıtlayamaz. Kulağa heybetli gelen ‘uluslararası toplum’ kavramına medyada yer verilmeyen bir gün neredeyse yok. Uluslararası ilişkilerde ve…

Televizyonlar ve zihin manipülasyon mekanizmaları

Fransız düşünür ve sosyolog Pierre Bourdieu, 10 yıldan fazla bir süre önce aramızdan ayrıldı. Bourdieu’nun ‘Televizyon ve Zihin Kontrolü Mekanizmaları’ adlı çok özel bir kitabı var. Televizyonun haberleri nasıl ele aldığını, uzmanları ve akademisyenleri nasıl kullandığını ve televizyonun düşünürün …

Dünya çocukların gözlerine nasıl bakacak?

Dünya, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Sabra ve Şatilla katliamından bu yana eşi benzeri görülmemiş gerçek bir ahlaki ikilem içinde. Üstelik El-Ehli Baptist Hastanesi suçundan sonra gelecekte insan haklarından, çocuk haklarından, kadına yönelik şiddetle mücadeleden bahsetmek kolay olmayacak. …

Siyasetin ve ekonominin kalbinde demografi

Herhangi bir ülkenin doğal zenginliklerini, coğrafi konumunu, dinini ve etnik-kültürel bağlarını sormadan önce, halkın şimdiki ve gelecekteki gücünü, içindeki saklı gücü ve gizli zayıflığı anlamanıza yardımcı olacak demografik özellikleriyle ilgili çok önemli bir soru var. Eskiden ailenin…

Ülkeler için yükler arttı

İnsanlık, her anlamda ve boyutta benzeri görülmemiş bir dönem yaşıyor. Birkaç yıl için de olsa kesin çıkarımlar yapmanın ve bu sonuçlara dayanarak yargıya varmanın mümkün olduğunu düşünen herkesin yanıldığı bir dönem... Dünya her konuda daha hızlı hale geldi, bu da tahmin yapmayı ve hazırlık…

Okuma yazma bilmeme ve hayatın kıyısında yaşam

İnsan binlerce yıl önce yazıyı keşfetti ve tarihi yazma başladı. Tarih, yazının icadı ve ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bundan önceki hiçbir şeyin tarihte varlığı yoktur. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün dünya halen okuma-yazma bilmeme meselesini konuşuyor. Veriler şok edici ve ilerleme…

Sorumluluk... Devlet ve özel sektör arasında

Devletin işlevlerinin uğradığı değişimler ele alındığında, en başta bugün gelişmiş büyük devletlerde olduğu gibi, özellikle toplumsal rolünün azaldığı ve hayati alanlardan çekildiği dikkatimizi çekiyor. Diğer yandan özel sektör esas olarak piyasa değerleriyle ilişkilendirildi ve toplumsal yönle…