Memun Fendi

Riyad anı ve anlaşmazlıkları yönetme zirvesi

Diplomasi, devletin statüsünü ve çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için müzakere ve pazarlığı esas alır. Herhangi bir diplomasinin olgunluğu, bir devletin ülkeler arasındaki anlaşma ve ihtilaf alanlarını yönetme becerisiyle ölçülür. Buna karşın bölgesel bir güç ile Büyük Beşli gibi süper güçler…

Sudan ve yanlış anlama felaketi (2)

Üçgenin üçüncü kenarı olan sivil güçlerden şu ana kadar hiç bahsetmedik. Bu sivil güçlerin, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hükümetinin sona ermesinden sonra Mısır’da Adli Mansur hükümetine benzer bir geçiş hükümetini temsil etmesi gerekiyordu. Mısır’da ordunun, kendi sivillerini ya da kendine uygun…

Sudan: Yanlış anlama felaketi

Sudan'ın bugün yaşadığı sorun, çözüme yönelik kapsamlı veya geçici bir tasavvurun bulunmamasıdır. Bu tasavvurun inşası ve özelliklerinin çizilmesi geçiş dönemi için elzemdir. Sömürge dönemi akabinde devletin yaşadığı çarpıklıklardan sonra, Sudan'da devletin yeniden inşasına ilişkin daha derin ve…

Tek bir kalem darbesi

İçimizde yazarlığı meslek olarak yapan çoğu kişi ve aynı şekilde akılları ve kalpleri kazanma savaşı veren bir grup, sadece kendilerinin çeşitli kollarıyla radikallere ve İslamcı gruplara radikalizmin modern devletlerde ve toplumlarda bir geçim yolu olmadığını gösterdiklerini düşünürler. Dini…

Büyük ayrılma ve devlet inşası

Bugün Suudi Arabistan Krallığı ve BAE'de farklı derecelerde tanık olduğumuz ideolojik olandan ayrılma durumu önemlidir. Diğer musibetleri arasında temel musibeti ideolojik kirlilik olan bir Arap çevresinde, bunu modern bir devlet inşa etmek için başarılı bir başlangıç ​​olarak görüyorum. İki…

Postmodern vahşet mi?

Hazım Sağıye'nin bu gazetede yayınlanan ‘Postmodernizm neyin öncesi?’ başlıklı önemli makalesi beni motive etti. Sağıye, adı geçen makalesini şu cümle ile bitiriyor: “Belki de postmodernizmin, günümüzde barbarlığıyla patlak veren popülist felaketler öncesi olgulardan biri olduğunu söylemek mümkün.”…

Arap siyaseti ve doğal afetler

Son dönemde hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi vuran deprem felaketine bölge ülkelerinin yaptığı yardımlara rağmen; felaket, bölge ülkelerinin benzer krizlere daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermeleri için kapatmaları gereken eksikliklerini ortaya çıkardı. Bunun için ülkeler ve bölgesel ve…

Batılı adamın yükü

Beyaz adamın yükü (White man's burden); 19. yüzyılda Batı'ya hâkim olan bu teori, sömürgeyi geri kalmış halkların uygarlaşması için bir gereklilik olarak görür ve Batı insanının, bu ülkeleri medenileştirmek ve medeniyet saflarına katmak için işgal etmesi gerektiğini savunur. Bu, Batı'nın Afrika ve…

Ocak ayını hatırlama sorunu

Mısır’da tıpkı böyle bir ayda, Ocak 2011'de, merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in görevini bırakmasına yol açan büyük olaylar patlak vermişti. Ancak bu olayları nasıl hatırlıyoruz? Hangi perspektiften? Kim hatırlıyor? Peki, hatırlamayı reddedenler, yaşayan tanıkların olduğu yakın bir…

Devletin akıllı gücü

Akıllı güç, gücün doğasını ve uluslararası ilişkilerde kullanımını anlamada tamamlayıcı bir halka olarak ABD’li siyasi düşünür Joseph Nye tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Kısaca, devletin akıllı gücü, sert gücün yumuşak güçle birleşimi veya yumuşak güç ile sert güç arasında bir uyum…