Rıdvan Seyyid
Lübnanlı akademisyen, siyasetçi- yazar Lübnan Üniversitesi'nde İslami ilimler profersörü

Devlet, meşruiyet ve şiddet

1990’lı yıllardan beri stratejik düşünürler, Max Weber’in (1864-1920), devletin meşruiyetini şiddeti tekelleştirme hakkına sahip olmakla ölçmesinin artık doğru olmadığını düşünüyor. Çünkü devlet içindeki diğer güçler, artık mevcut yetkililere ya da onların huzurunda, o yetkilileri kontrol altına…

Suudi Arabistan ve yenilenmeye hazırlanmak

Vizyon 2030, Suudi Arabistan’da beş yılı aşkın bir süredir neredeyse her hafta yeni birimleri ve alt kolları ortaya çıkan güçlü stratejik kalkınma projesidir. Vizyon 2030, şu diğer dört kolla ilişkilidir: Radikalizmi yenip dini söylemi yenilemeye çalışmak, çeşitli uluslararası ilişkiler kurmaya…

Suudi Arabistan ve yeni gelecek

Suudi Arabistan’ın beş yılı aşkın bir süredir her hafta, yeni birimlere ve kollara sahip olduğu görülen 2030’un güçlü stratejik kalkınma projesi, dört kolla ilişkilendirildi: Aşırılığı yenmek ve dinî söylemi yenilemek için çalışmak, çeşitli uluslararası ilişkiler üzerinde çalışmak, farklı bölgesel…

Suriye sorununda meydan okuma ve yanıt verme

Yıllar sonra ilk kez, Ürdün savaş uçaklarının Suriye’de uyuşturucu üretimi yapıp bunları Ürdün’e kaçıran büyük bir merkeze hava saldırısı düzenlediğine dair haberler geldi. Saldırı sonucunda merkezin elebaşı öldürüldü ve Suriyeliler saldırıyı kınamadı. Ürdünlüler son üç yıldır Suriye sınırından…

Ordu, milisler ve ulus-devletin kaderi

Alman sosyolog Max Weber (1864-1920) sadece devletin zorlama hakkı veya meşruiyetine sahip olduğunu söylerken, kendisinden 200 yılı aşkın bir süre önce devletin “herkesin herkese karşı savaşı”nda kurtarıcı olduğunu düşünen Leviathan'ın yazarı Thomas Hobbes'u (1588-1679) düşünmüyordu. Aksine Weber,…

İslami iyileştirme ve ilmî yolculuk

1977’de Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden mezun olmak üzereydim. Cemaat-i Müslimin (medyanın adlandırmasıyla Tekfir ve Hicret Örgütü) üyeleri, Ezher’deki eski hocamız Muhammed Hüseyin ez-Zehebi’yi kaçırıp öldürdü. Hocamız, 1960’lı yılların sonunda Usulu’d-Dîn [Temel İslami İlimlere Giriş]…

Oryantalizm ve sömürgecilik sonrası

Ramazan ayında, düşünsel bir otobiyografiye benzeyen bu yazı dizisinde, hocamız Muhammed el-Behiy’in (1905-1982) “Modern İslam Düşüncesi ve Batı Sömürgeciliğiyle İlişkisi”* (1957) adlı kitabını okuduğumdan beri 60 yıldır birlikte yaşadığım oryantalizm konusuna dönmeye niyetim yoktu. Ancak Prof. Dr…

İlim yolculuğunda din ve devlet ilişkisi

Din ve devlet ilişkilerine olan ilgim, 1974 yılında Almanya’da tez konusu seçmeye hazırlandığım döneme dayanıyor. Profesör Joseph van Ess’e tez için iki konu önermiştim: “Ehl-i Hadis ve Hicri II. Asırda Ehl-i Sünnetin Ortaya Çıkışı” ve “Hicri 82-84’te İbnü’l-Eş’as Devrimi ve Kurrâ (Kur’ân…

Dostlar, kitaplar ve ramazan

Dostları özlediğimiz gibi kitapları da özleriz. Câhiz, kitapla arkadaşlığın, dostların arkadaşlığından daha önemli ve yakın olduğunu iddia etti. Mütenebbi, yeryüzünde en iyi arkadaşın kitap olduğunu söylerken yanılmıyordu. Benim kitaplarla olan maceram, çok eskiye dayanır. Ders kitabı dışında…

Bir irade eylemi olarak medeniyet

Geçen yüzyılın 50’li ve 60’lı yıllarında Cezayirli düşünür Malik bin Nebi’nin “sömürülebilirlik potansiyeli” tezi oldukça meşhurdu. Bu olgunun iki boyutu var: Biri, yapısal zayıflık ki bu, yükselen güçleri saldırmaya teşvik eder; ikinci boyut ise emirliktir ki meşhur İbn Haldun’cu kaideye göre bu…