Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Orta sınıfın önemi

Orta sınıfın önemi

Pazartesi, 7 Eylül, 2020 - 10:30
Abdullah Raddadi
Suudi araştırmacı ve ekonomi uzmanı

Politikacılar ve iktisatçılar arasında orta sınıftan, ekonomik ve sosyal nedenlerle bu sınıfın büyütülmesinin öneminden çokça bahsedilir. Peki, nedir bu orta sınıf? Büyümesine verilen bu daimî önemin sebebi nedir?

Orta sınıfın tek bir tanımı yoktur. Tanımlardan birine göre orta sınıf, gelirleri günde 11 ile 110 dolar arasında değişenlerden oluşur. Bu, bazı ülkeler için doğru olabilir ama bazıları için değil. Zira sözgelimi İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde günlük geliri 15 dolar olan birisinin orta sınıftan sayılması imkansızdır. Orta sınıfı, iflas etmeden veya devlet yardımı almadan ekonomik şoklarla başa çıkabilenler olarak tanımlayanlar da var. Dolayısıyla, orta sınıfın tanımı, ekonomik durumları ve yaşam refahı düzeyine göre ülkeden ülkeye değişmektedir.

Son 10 yılda orta sınıf önemli ölçüde büyüdü. Sözgelimi 2009 yılında orta sınıfa mensup kişilerin sayısı 1.8 milyara ulaşmıştı. 650 milyon ile çoğunluğu Avrupa’da yoğunlaşırken, Asya’da 500 milyon, Kuzey Amerika’da 340 milyondu. 2018’e gelindiğinde bu sayı 3.6 milyarın üstüne çıktı yani son 10 yılda ikiye katlandı. 2030 yılında ise 5.3 milyara ulaşması bekleniyor. Son 10 yıldaki büyüme, küresel ekonominin, özellikle de Asya ekonomilerinin büyümesiyle yakından bağlantılı zira söz konusu süre içinde bu sınıfa yeni katılanların yüzde 90’ından fazlası bu ülkelerden. Yeni bir istatistik, her saniye 5 kişinin orta sınıfa katıldığını gösterdi.

Orta sınıf ekonomik açıdan çok önemli çünkü tüketim talebinin büyük bir bölümünü, orta sınıfın yarısından fazlasını oluşturduğu hane içi tüketim oluşturuyor. Orta sınıf tarafından tüketilen ürünler, üretimin büyük bir bölümünü teşkil ediyor. Zira yoksullar fazla tüketmiyor, zenginlerin tükettikleri ürünler ise büyük miktarlarda üretilmiyor. Şirketlerin çoğu için bu ürünler yüksek bir değer oluşturmuyor. Gıda, elektronik, otomotiv, toplu taşıma ve inşaat araçları gibi birçok ürün orta sınıfın talebine bağlı. Nitekim orta sınıfın büyümesini araç sayısının artmasıyla karşılaştıran birçok çalışma var. Örneğin, Gana'da otomobil sahipliğinin 2006'dan bu yana yüzde 80 arttığı belirtiliyor. O tarihten bugüne de Gana’da kişi başına düşen milli gelir iki kattan fazla yükseldi.

Bireysel bankacılık hizmetleri ve ürünleri de büyük ölçüde orta sınıftan gelen taleplere dayanır çünkü zenginler, bireysel veya gayrimenkul kredilere gereksinim duymazlar. Yoksulların da bu tür krediler alma ve ödeme güçleri yoktur. Dolayısıyla orta sınıfın büyümesi, bankacılık sektörünün faaliyetlerinin de önemli ölçüde artmasına katkıda bulunur. Bu ürün ve hizmetler, orta sınıfın durumuna ve taleplerine göre her ülkeye özel olarak tasarlanır.

Kısacası, orta sınıf, ekonomik büyümede katalizör vazifesi görür. Çalışmalar, bu sınıfın büyümesinin Güney Kore’nin ekonomik açıdan büyümesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Brezilya’da ise tam aksine orta sınıf küçüldüğü için ülke ekonomisi büyüse de bu, Güney Kore ile yarışacak düzeyde bir büyüme olmadı. Orta sınıf, ekonominin büyümesine yardımcı olan değerlere sahiptir. Bunlardan biri de geçimini sağlamasının en önemli bileşeni olduğu için eğitime verdiği önemdir. Dolayısıyla, eğitim ile orta sınıf arasında pozitif bir ilişki olduğu görülür.

Bu değerler aynı zamanda orta sınıfı, olumlu sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle birçok hükümetin uygulamaya gayret ettiği tasarrufa teşvik eder. Araştırmalar ayrıca çoğu yenilikçi ve girişimcinin orta sınıftan çıktığını da göstermektedir. Bunun nedeni, yeterli eğitime, yenilikler yapmak ve şirketler kurmak için ekonomik bir motivasyona sahip olmalarıdır. Bunun yanında orta sınıfın varlığı, ülkelerdeki yönetişim düzeyinin yükselmesine de yardımcı olur çünkü bu sınıf genellikle, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin yükseltilmesini talep eder. Bu da hükümeti, kamu hizmetlerini iyileştirmeye dolayısıyla refah düzeyini yükseltmeye teşvik eder.

Sürekli talep ve tüketim yoluyla yerel ekonomiyi etkin bir şekilde yönlendirdiği için orta sınıfın olumlu etkisi kendisi büyüdükçe artar. Büyümesine önem vermek, iç ekonominin büyümesini motive etmek için şarttır. Adil gelir dağılımı, zengin ve fakir arasındaki uçurumun kontrol edilmesi, toplumun farklı sınıfları arasında fırsat eşitliği, ulusal düzeyde tasarruf seviyelerinin takibi gibi birçok konu orta sınıfla bağlantılıdır. Saydığımız tüm bu faktörler de bugün yerel ekonomilerin ana itici gücü olan orta sınıfın büyüklüğünü aktif bir şekilde etkilemektedir.


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya