İyad Ebu Şakra
Siyasi analist, tarih araştırmacısı

Lübnan’da yönetmeyecek bir cumhurbaşkanının görevlendirilmesine doğru

Lübnan'da son 48 saatte Lübnanlılar, ölmüş bir "Lübnan devleti"nin topraklarında artık var olmayan bir cumhuriyet için yönetmeyecek cumhurbaşkanını “görevlendirme” konusunu açıklığa kavuşturulmasını bekleyen yoğun saatler yaşadılar. Geçtiğimiz iki hafta boyunca cumhurbaşkanı adayları borsasında…

Asırlık olgu Henry Kissinger…

Makamlar, bizatihi efsane üretmez, ama kaderin ve koşulların yardımıyla tarih yazımına katkı sağlayabilir. 100 yıl önce Almanya’nın güneyinde bir Yahudi ailenin mensubu olarak dünyaya gelen Henry Kissinger, yarım asır boyunca tarih yazımına katkı sağlayan önemli insanlardan biri olabilir. Bu…

İngiltere’nin Muhafazakarları nereye gidiyor?

Avrupa'da Alman Nazi ve İtalyan faşist ekseninin yenilgisine tanık olan İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Batı demokrasileri birbirinden uzak dönemlerdeki sınırlı nöbetler dışında “içeriden” bir tehdide maruz kalmadılar. İspanya'da Francisco Franco'nun, Portekiz'de Antonio Salazar'ın daha sonra…

İki devletli çözüm, gerçekleşmesi imkansız hale gelen naif bir temennidir

İsrail kuvvetleri ile İslami Cihat Hareketi savaşçıları arasındaki karşılıklı bombardımanı mesaj gönderme ve çıtaları belirleme fikriyle sınırlamak hâlâ mümkün mü? Haberlere göre iki taraf da "gerginliğin tırmandırılmasında payı olmadığını" söylüyor. Bu ifade esnek ve biraz garip, zira düşmanca …

İngiliz tahtı, radikalizme karşı demokrasi için bir emniyet supabı

Sadece iki gün içinde hem İngilizlerin büyük bir kısmı belediye meclisleri için oy kullandı hem de birkaç saat sonra İngiltere, Kral 3. Charles'ın görkemli resmi taç giyme törenine tanık oldu. İki önemli olay genellikle yalnızca İngiltere gibi sürekliliğin muhalefete üstün geldiği, kraliyet ve…

‘Arap kucağı’ olmasaydı ne kadar iyi olurduk

“Arap kucağı” tabiri Arap dünyasının 75 yılı aşkın süredir kendisiyle yaşadığı sahte ve yanıltıcı sloganlar arasında yerini almaya istikrarlı bir hızla ilerliyor. Bu yanıltıcı tabir, her bir Arap ülkesi iç kriz yaşadığında kullanıldı. İşin ilginç tarafı, çoğumuzun Arap kimliğine ve ortak kadere…

Lübnan'daki Şehab deneyimi: Politika, ordu ve kurtarma

Lübnan'da cumhurbaşkanlığı makamındaki boşluğun ortasında ve orduların Arap dünyası, hatta üçüncü dünyanın tamamındaki iktidar deneyimlerinin arka planında, bazı Lübnanlı entelektüeller ve yaşlılar, Fuad Şehab adlı fenomeni hatırlatıyorlar. 50 yıl önce - 25 Nisan 1973'te - 71 yaşında vefat eden bu…

Rakipleri sendelerken Çin küresel rolünü yönetebilecek mi?

İster ilgili her ülke isterse büyük siyasi, askeri ve ekonomik ittifaklar açısından olsun Çin'in varlığını, uluslararası siyasi gündemlerin çoğuna artık bir "öncelik" olarak empoze ettiğine şüphe yok. Bu önemli stratejik gelişmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirlemek önemli değil. 2020…

Teknoloji: İnsanın konumu ve değerleri için bir tehlike kaynağı!

Akletmenin ve rasyonalizmin sınırlarını daraltan ve ortadan kaldırabilecek olan hayatın meydan okumaları arasında, ister ırksal, ister dinsel, mezhepsel veya ırkçı olsun, tüm sınıfçı fanatizm biçimleri vardır. Akletmeye ve rasyonalizme yönelik bir diğer tehdit, insanın kendisi ile yolculuğuna bir…

Putin'i tutuklama kararının hesaplanmamış yansımaları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön Yargılama Dairesi'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Devlet Başkanlığı’nın Çocuk Haklarından Sorumlu Komiseri Maria Alekseyevna Lovova-Belova hakkında tutuklama kararı çıkarması Ukrayna savaşında önemli bir gelişme. Ancak, birçok kişinin ABD…