Zuheyr el-Harisi

Parlama ve kötüleme arasında Arap düşüncesinin sırları

Bir soru kendini gündemde tutuyor; Arapların Batı ile iletişiminde bir zayıflık mı var? Elbette bu soruya cevaplar var, ancak çoğu tekrarlanan, monoton, aynı yörünge ve aynı daire içinde dönen cevaplar. Dolayısıyla acı fikri mücadelemizin, dünyamızın birbirleriyle savaşan ideolojiler ve çatışan…

Dünya en kötüye doğru mu sürükleniyor?

Mevcut verilere baktığımızda dünya en kötüye doğru sürükleniyor. Şayet gerçeği bilmek istiyor isek, her ne kadar rahatsız edici ve yürek parçalayıcı olsa da kanıtların gösterdiği üzere gerçek budur. Hadiselerin ve sonuçlarının ortaya çıkardığı sahnenin karanlık bir çehreye büründüğüne ilişkin pek…

Ataerkil kültürde katliam bir ikna aracı değildir!

Arap ülkelerinde ürpertici olaylar yaşandı. Son zamanlarda tanık olunan çirkin, karanlık ve suç sahneleri, radikal grupların işlediği katliamlar, cinayetler ve kaçırmalar gibi üzücü ve acı verici hatıraları canlandırdı. Gördüğümüz ve duyduğumuz hikayeler katliamla sonuçlandı. Evet, farklı yer ve…

Suudi diplomasisi: Değişkenleri okumak ve boşlukları kapatmak

Suudi dış politikası, dünya ülkeleriyle siyasi ve ekonomik işbirliği ufkunu genişletmeye dayalı hale geldi. Herkesle ılımlılık, akılcılık ve pragmatizm kavramlarına dayalı dostluklar kurdu ve bu kapsamda siyasi anlayışında oluşturduğu modelle uluslararası çekişmelerden kaçındı. Suudi Arabistan G-20…

Tahran’ın müdahaleleri ve Arap dünyasının durumu

Dünya, çok kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkışına benzer bir oluşuma doğru gidiyor. Şu an sahada yaşananlar ve dünya üzerindeki etkili güçler arasındaki tartışma ve yorumlara ilişkin tanık olduklarımız bunun delilidir. Arap dünyası, her şeye rağmen halen içinde bulunduğu kısır döngüde dolanıp…

Düşüncede, vicdanda ve hakikatte boyun eğmekten başka hile yoktur!

Felsefe, sizi büyük isimlerin dünyalarına götüren bir tefekkür ve sorgulama kapısıdır. Bu süreç, Sokrates, Kant ve Hegel’den İbn Rüşd ve Kindi'ye, oradan Richard Rorty, Zeki Necip Mahmud, Abdurrahman Bedevi ve Fukuyama kadar uzanmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan farklı ekoller ve çeşitli…

Dini liderler Riyad'da buluşuyor: Neler oluyor?

Halklar ve milletler arasındaki düşmanlığın sürmesine yönelik abartılı seslerin varlığına rağmen dünya sahnesinde hala ılımlılık sesleri yükseliyor. Diyalog, bir arada yaşama, dini değerlere ve kültürlere saygı çağrısı bunu kanıtlamaktadır. Örneğin, Kral Selman dönemindeki yeni Suudi Arabistan…

Ahmed et-Tayyib ve Le Pen: Hoşgörünün zorunluluğu ve taassup felaketi!

Bugün Arap dünyamızda, dini söylem, miras, dinler arasındaki ilişki, biz ve öteki vb. konularda entelektüel bir uyanış içindeyiz. Bunun delili, ‘hakkında konuşulmayan’ olarak tasnif edilen bir dizi meselenin gündeme gelmesidir. Bu meselelere ilişkin bir başka algı ise, toplumsal uyumun yıkımı…

Sivil alan bir lüks değil zorunluluktur!

Arap dünyasındaki toplumlar ve hükümetler arasında uyum yaratmak, siyasi alanda, bu alanın organizasyonlarında ve karmaşıklığında değil; sivil alanda, bu alanın dernekleri ve kurumlarında yatmaktadır. Bu büyük ölçüde doğrudur. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının dengeli bir sistem içerisinde…

Lübnan Arap kucağına geri dönecek mi?

Lübnan halkının çektiği çetin geçim sıkıntısı ve zorluklar, alıştığı hayal kırıklıkları, umutsuzluk ve üzüntü, yaklaşan seçimlerle ilgili haberler, hükümetteki garantili üçte bir ve engelleyici üçte bir hikâyesi, Hizbullah’ın, kâbusu olan silahlı gücünün engellenmesi ve kısıtlanması, tehditkâr…