Ömer Özkaya
Yazar
TT

Yeni "çağdaş Firavun", yeni çağdaş "Hz. Yusuf" ve yeni çağdaş "Martin Luther King " aranıyor

Firavun rüyasında yedi güçlü ve gelişkin ineği yedi cılız ineğin yediğini gördü. Sonra yedi yeşil buğday başağı ve yedi kuru buğday başağı gördü.
...
Rüyasını Hz. Yusuf yorumladı: Yedi varlık yılından sonra yedi kıtlık yılı gelecektir. Bunun üzerine Firavun, Hz. Yusuf'u bu on dört yıllık varlık ve yokluk sürecini yönetmesi için çok üst düzey göreve getirdi.
...
Hz. Yusuf varlık yıllarında, gelecek kıtlık döneminde tüketilmek üzere gıdalar stoklamaya ve kıtlığın az hasarla atlatılması için sulama olanaklarını ve tarım alanlarını artırma ve yakın ülkelerden gıda ithalatı gibi bir dizi önlemler almıştır.
Görüldüğü gibi tarihte ekonominin iyi ve kötü dönemleri için önlemler almak gibi nitelikli ve bilimsel yöntemler kullanmak için milat olarak Firavun’un rüyası ve Hz. Yusuf'un bu rüyayı yorumunu baz almak için yeterli veri bulunmaktadır.
Eric Hobsbawm gibi tarihçiler iktisat tarihi için çok çeşitli analizler yapmışlardır. Fakat Hz. Yusuf'u modern ekonominin kurucusu olarak nitelemek ve bu hakkı ona vermek kadirşinaslık olacaktır. Sadece Hz. Yusuf 'a değil, Hz Yusuf’u bu göreve getiren firavun Djoser'ı da modern yönetimin kurucuları arasında saymak gerekecektir.
Tarihteki bu örnek olayın önemi modern ekonominin ve modern yönetimin kurucularını saptamanın bir level sonrasına geçerek başka bir analizi yapmak gerekmektedir.
Mısır o dönemin Amerika'sı düzeyinde bir devlettir. Karşılaşacağı sorun ise kıtlık gibi bir felakettir. Devletin en üst düzey yöneticisi rüyasında gördüklerini kamuyla paylaşarak soruna çözüm ortakları bulmak ve kamuyu da gelecek hakkında bilgilendirerek önlemlere toplum katkısını sağlamak gibi modern stratejiler kullanmışlardır. Bu yönüyle kıtlık sorununun yönetilme biçimi, modern iletişim tekniklerinin kullanıldığını da göstermektedir.
Günümüzde ise dünyanın birden çok "Mısır'ı" bulunmaktadır. Yaklaşmakta olduğu iddia edilen başta kıtlık olmak üzere birçok küresel sorun için Biden'in, Putin'in, Şi Cinping’in, Olaf Scholz’un, Macron'un ve Kraliçe Elizabeth’in Firavun gibi bir rüya görmesi ve bunu yorumlayacak çağdaş bir Hz. Yusuf'a gereksinim duyulmaktadır.
İnsanlığın karşılaşacağı anons edilen, enerji, gıda, su, temiz hava, güvenlik, üçüncü dünya savaşı, kitlesel işsizlik ve yoksulluk, ağır eğitim-sağlık sorunları ve sosyal güvenlik gibi sayısız sorun seti için çağdaş "Firavun”lardan yani çok güçlü devletlerin liderlerinden Firavun rüyası benzeri sosyal rüyalar görmelerini beklemekteyiz.
Bu rüyayı yorumlayacak çağdaş Hz. Yusuf ve insanlığın karşılaşacağı anons edilen sorunların çözümünü "bir hayalim, bir çözümüm var" diye tüm dünyaya seslenecek yine çağdaş "Martin Luther King"e gereksinim hayli yüksektir.
Tarihte olduğu gibi başta gıda kıtlığı olmak üzere diğer kıtlık türleri ve ekonomik ve diplomatik sorunları aşmak için büyük devletlerin geliştireceği çözümler küresel emsal teşkil edecektir. Ukrayna ve Rusya'nın tahıllarını dünyaya ulaştıracak çözüm için İstanbul'da imzalanan protokol bu kapsamda önemlidir. Fakat küresel sorunlar demeti ciddi bir liste oluşturmaktadır. Bunun için de daha kapsamlı "firavun rüyaları”na gereksinim olacağı da açıktır.
Doğal olarak görülmüş modern çağlara dönük "firavun rüyaları" varsa, çözümleri de oluşturulmuşsa, ilgili devlet veya devletler doğal olarak gizlilik protokolüne geçecektir. Fakat küresel liderliğin devamı veya tesisi için "çağdaş firavun" rüyaları aracılığıyla "bildirilen" insanlığın küresel sorunları ve bu sorunları çözecek "çağdaş Yusuf"lar bir hayli işlevsel olacaktır.
Firavun kavramının İslam’daki dinsel kullanımı bir hayli olumsuzluk içerse de Hz. Yusuf'a en üst düzeyde görev verenin de koşullar ne olursa olsun Firavun Djoser olduğunu unutmamak gerekmektedir. Dolayısıyla objektif bakıldığında Firavun, dönemin en güçlü devletinin en üst düzey yöneticisi bir Mısır "tanrı”sıdır.
Günümüzde de en kompleks kitlesel sorunlarla karşılaşacak olanlar süper güçlerdir. En kompleks kitlesel çözümler de bu devlerden gelecektir. Bu sebeple G7 liderlerinin 24 saati küresel önem taşımaktadır. Bu nedenle ABD Başkanı, İngiltere Kraliçesi, Rusya ve Çin liderleri, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya liderlerinin vizyonları dünya için stratejiktir.
Bunun yanı sıra kadim kutsal topraklarda Dünya’nın genleri bulunmaktadır. Mısır, Suudi Arabistan, İran, İsrail, Türkiye, Özbekistan, Hindistan ve Amerika’daki Aztek, Maya, İnka uygarlıkları gibi dünyanın kadim genlerini taşıyan coğrafyalar da vizyonları ile dünyayı değiştiren ve dönüştüren liderler ve uluslar üretmişlerdir.
Atasözü gereğince "büyük başın büyük derdi olur" saptaması büyük derdin büyük çözümünü de zorunlu sonuç olarak verecektir.
Tarihsel kronolojiye bakıldığında kitleler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, dinsel ve toplumsal düzeyi yüksek coğrafyalara akmaktadır. Küresel bir sorun olan mülteciler ve hedef ülkelere bakıldığında çözümün de adresleri belirmektedir.
Bu kıssadan hareketle bu kısa yazıda ortaya temel bir tez atmış olduk.
Çağdaş süper güçlerden birinin veya bir kaçının lideri aynen "firavun rüyaları" gibi rüyalar serisiyle gündemdeki sorunlar hakkında "göksel" bir bildirim alıp yanına da bu gündemdeki küresel sorunları analiz edip çözecek yardımcı lider veya liderler seçerek, çözümler ve konseptler üreterek küresel liderliği veya "Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı"nı kurabilecektir.
O halde soru şu olabilir: Yeni "çağdaş Firavun”, yeni çağdaş "Hz. Yusuf” ve yeni çağdaş "Martin Luther King" kimler olacaktır?
İnsanlık böyle bir ekip bekliyor.