Emel Musa
Tunuslu şair ve yazar
TT

Dünya Kadınlar Günü: Bir ay süren gün!

Mesele kadınlar olunca doğurganlık zamanı da etkiliyor.
Sorumu net ve basit bir şekilde soracağım: Arap kadınlarının statüsünde ilerleme kaydediliyor mu?
Arap sosyo-kültürel sistemi kadınların statüsünde, rolünde ve haklarında meydana gelen değişiklikleri ne ölçüde benimsedi?
İçinde rasyonelleştirilmiş olumlu bir yaklaşımı barındıran bu soruyu sorarken, bugün tek bir Arap kadınının olmadığının, bilakis Arap kadınlarının var olduğunun ve Arap ülkelerindeki kadınların durumlarında yasalar, haklar ve toplum içindeki rolleri açısından farklılıklar olduğunun tamamen farkındayız. Ancak koşullardaki göreli farklılıklar, bütün Arap ve İslam dünyasındaki tüm Arap kadınlarının statülerinde niteliksel bir değişime tanık olunduğu gerçeğini değiştirmez. Bu başlı başına oldukça olumlu bir gerçektir ve üzerinde durulmayı ve bir şeyler yazılmasını hak etmektedir. Çünkü bu, farklı hızlarda da olsa gelmekte olan genel bir hareketin habercisidir.
Tabiki ülkelerimizde henüz pek çok probleme çözüm bulunamadığını inkâr etmeyeceğiz.
Nitekim kadın işçiler hala işe giderken yaşanan kazalarda ölüyor. Birçok ülkede erkekler ve kadınlara verilen maaşlarda eşitsizlik devam ediyor.
Toplumlarımızda hala şiddet mağduru kadınlar ve kız çocukları var. Bunların sayıları daha da artmış durumda ve bunu açıkça dillendirmekte bir sakınca yok.
Arap dünyasında okuma-yazma bilmemek erkeklerden çok kadınlara zarar veriyor.
Erken yaşta evlilik ve inkar edilemeyecek daha pek çok olgu var.
Ayrıca toplumlarımızda kadınlarla ilgili her olumsuz olguyu açıkça dile getirmenin başlı başına ilerletici, iyileştirici ve eleştirel bir eylem olduğuna inanıyoruz. Çünkü olgunun ve durumun tanımlanması, farkındalık düzeyindeki bir gelişimin kanıtıdır.
Bugün olumsuz olarak gördüğümüz ve itiraz ettiğimiz bir şey, miras alınan kültürel sistem açısından olumlu bir şeydir. Ayrıca açık ve şeffaf bir şekilde sorunun tanımlanması çözümün yarısıdır.
Genel olarak seçkinler ve uluslararası toplum tarafından fark edilmeye başlanan ve kesin olan bir şey var ki, bugün Arap ülkelerinde kadınlar lehine elde edilen kazanımlar önemli ve gözle görülür bir boyuttadır. Bu, yolun belirlendiğini ve kadın sorununun hukuki, yasal ve ekonomik olarak ele alınması gerektiğine ilişkin kararlılığın doğru yolda olduğunu yansıtmaktadır.
Olumlu olan şey, değişimin toplumlarımızdaki seçkinlerden gelmesidir. Arap ülkelerinin bağımsızlık tarihinden bu yana kadın eğitimi alanındaki kazanımlar, kadın konusunda toplumsal değişimin sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunan niteliksel dönüşümlerle sonuçlanmıştır. Dahası, kadınların kendi statülerini değiştirme mücadeleleri o kadar önemli ki, kazanımlar için endişe etmeye gerek yok.
Öte yandan, bugün dünya ilan edilmemiş bir yarış içindedir. Cinsiyet ayrımı yapılmaması konusunda en fazla ilerleme kaydeden ülke, kadınları ve kız çocuklarını ekonomik olarak güçlendirme ve şiddetle mücadele çabalarını destekleyen uluslararası bağışçı kuruluşların desteğine en layık ve en yasal sermaye haline geldi.
Başka bir ifadeyle, kadınların statüsünün iyileştirilmesi ve onların toplumsal aktörler olarak bir şeyler başarmasını engelleyen sorunların ele alınmasında ilerleme kaydedilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nda belirtilen kriterler arasında yer almaktadır.
Şu bir gerçek ki, olumlu toplumsal bir değişim yaşanıyor ve bu, doğusundan batısına kadar tüm Arap dünyasında gerçekleşmek üzere. Bu, niteliksel değişimin gerçekleşmeye başladığını ve siyaset yapmanın erkeklerin tekelinde olmasının ardından Arap kadınlarının karar alma pozisyonlarına siyasi katılımının artması da dahil olmak üzere, göstergelerin niceliksel ve ölçülebilir olduğunu gösteriyor.
Öyleyse, Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleri saklamadan Arap kadınlarının statülerinin yükseldiği, herkesin kararını verdiği ve gerisinin irade ve mücadele birikimini gerektiren kültürel mücadele ve toplumsal pratiklerle ilgili olduğu söylenebilir.
Dünya Kadınlar Günü'nde bardağın dolu tarafını övmeyi ihmal etmezken, aynı zamanda bugünü fırsat olarak bilip değişim yolunun, özellikle ekonomik alanda hala cesaret, yürek ve çaba gösterilmesi gerektirdiğini itiraf ediyoruz. Bu, ülkelerimizin karşı karşıya olduğu en büyük sıkıntı. Bunu yendiğimizde değişim yüksek bir hıza tanık olacak.
Kadın sorununun tüm boyutlarıyla ele alınacağı gün, tüm dünyanın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktan vazgeçeceği gündür.
Bunun en iyi delili erkeklerdir: Hiç dünya Erkekler Günü'nü kutluyor mu?