Fahd Süleyman Şukeyran

Fahd Süleyman Şukeyran

Suudi Arabistanlı araştırmacı yazar

Writer Articles

El-Nafisi keşke Bertrand Russell’ı okumasaydı

Toplumlar öğütlere çok dikkat etmezler onların dikkatini ancak depremler çeker ve sarsar.

Haksız sloganlarla adil bir dava

Kimi Filistinli politikacıların toplumlarının neye ihtiyacı olduğunu anlamaları için gerekli gerçekç

Suudi Arabistan yargısı ve Kaşıkçı davası

Suudi Arabistan Başsavcılığı’nın Cemal Kaşıkçı davası sanıkları hakkında verilen kararları açıklamas

İlerleme sorusuna cevap verme ikilemi

Değişimle alakalı kültürel söylemin dile en kolay cümlesi, zannediyorum sert bir kesinliğin ortaya k

Barış yanlısı ve nefret karşıtı Mekke Bildirgesi

Dünya İslam Birliği (Rabıta), ortak paydalar üzerinde anlaşmak için dini, manevi ve entelektüel mese

Kissinger'ın ikazı ve ‘After Life’ kahramanın esprisi

‘After Life’ dizisinin kahramanı Tony artık bahçede gezinmek ve köpeğiyle dolaşmak dışında hiçbir şe

Hayalet tahminler: Huntington, Lewis ve Hobsbawm

Haçlı Seferleri, İslam ve Avrupa arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmacı ve bilim adamı içi

​Tahir bin Cellun kızına ne tavsiye etti?

11 Eylül sonrasında dünyaya gelen nesil 18 yaşına girdi.

Modernite ve din meselesi: Hişam Cuayyit

Modernite, Araplar ve Müslümanları etkilemeye başladığı ilk andan itibaren, bazı Müslüman toplulukla

​“Fransa'da İslam” hakkında Arap okumaları

Lübnanlı düşünür Ali Harb, Olivier Roy’u "tehlikeli tezlerin yazarı" olarak nitelendiriyor.

​Fransız aydınların radikal hareketleri okuma şekli

Radikalizm olgusu, yıllardan beridir araştırmacılar ve gözlemcilerin temel bir araştırma konusu olmu

​Batılılaşmayı yayma efsanesi

Suudi Arabistan Eğlence İdaresi; Yönetim Kurulu Başkanı Türki Al-i Şeyh’in düzenlediği basın toplant

Tantora Kışı ve müzik dersinin gerekliliği

90’ların sonunda bir grup arkadaşla birlikte Medine’den başlayarak Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında

Kanuni Sultan Süleyman’dan I. Fransuva’ya

Türkiye ve Fransa arasındaki gergin ilişkilerin doruk noktaya ulaştığı bir dönemde Erdoğan, Kanuni S

Fıkıh ve dünyevi yaşam…

Kamusal alandaki dünyevi faaliyetlerden dolayı bazılarımızın yaşadığı kaygı, en başta fıkıh ve ahkâm

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya