Meşal Sudeyri

Müminlerin önderlerinden bazıları hakkında ‘belgeler’

Ebu'l Ferec el-İsfahani dedi ki: Yunus el-Kâtib şöyle dedi: Hişam bin Abdülmelik'in halife olduğu dönemde Şam'a gittim ve yanımda sesi güzel bir cariye vardı. Ona bilmesi gereken her şeyi öğrettim. Cariyenin yüz bin dirhem değerinde olduğunu tahmin ediyordum. Şam'a yaklaştığımızda kervan bir su…

11 Ayın Sultanı

Türkler, mübarek Ramazan Ayı’na kendilerinden önce kimsenin kullanmadığı güzel bir isim vermişler: 11 Ayın Sultanı. Ramazan ritüelleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de kutsal ay boyunca Türkiye'de bazı örf ve adetler göze çarpıyor. Ramazan hilâlinin görüldüğünün duyurulması ile birlikte…

Dünyanın en büyük binası

Bugünkü mevzumuz, yeryüzündeki en temiz nokta, yani Harem-i Şerif Mekke. Bu harem, insanların kitleler halinde İslam’a girmesi sebebiyle hicri yedinci asırda Halife Ömer İbnü’l-Hattab (Allah ondan razı olsun) döneminde genişlemeye başladı. Onun ardından gelen en az altı yönetici aynı yolu izledi…

Eski Endülüs’ten bir koku

Endülüs'teki son Müslüman kalesi olan Gırnata Emirliği’nin yıkılmasından sonra inşa edilen ilk caminin ziyaretçileri, Ramazan ayını, oradaki Ramazan atmosferinin kendilerini Endülüs günlerine götürdüğü Elhamra Sarayı yakınlarında ihya ediyorlar. Granada'daki Ulu Cami, eşsiz manzaralı bahçelerinin…

Oruç size farz kılındı

Mübarek Ramazan Ayı’na yaklaşırken bu makaleye Kur'an-ı Kerim'de geçen şu mübarek ayet-i kerime ile giriş yapmak istiyorum: “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı.” Azim olan Allah ne güzel ne doğru söylemiştir…

Müminlerin önderlerinden bazıları hakkında ‘belgeler’

Malik bin Amara el-Lahmi dedi ki: Abdülmelik bin Mervan halife olmadan önce Hac mevsiminde Kâbe'nin gölgesinde oturuyordum. Kabisa bin Züeyb ve Urve bin Zübeyr bizimle beraberdi. Bir fıkha, bir zikre, bir Arap şiirlerine ve halk hikâyelerine dalardık. Onlardan hiçbirinde Abdülmelik bin Mervan'da…

Cumartesi derlemeleri

Allah öfkeyi lanetlemiştir. İnsanın yapabileceği en kötü şey zamanını boşa harcamaktır. Böyle bir kişi pervasız, zayıf bir insandır. Bana göre bu insan şu deyimin vücut bulmuş halidir: “Kişiye sormuşlar seni zorluğa iten şey nedir diye, o da demiş ki: O zorluktan daha zor olan şey.” İzleme ve…

Kıyasıya bir maç

Bir arkadaşım bir gün bana bir olay anlattı. Ama kendisi mi yoksa başkası mı bu olayın kahramanı diye sormadım. Sözlerine şöyle başladı: “Said’in annesi alışveriş merkezinde kasiyerin önünde durdu. Aldıklarını ödemek için çantasını açtı. Çantasında bir televizyon kumandası olduğunu gören kasiyer…

Hayallerin ötesinde bir Riyad Sezonu

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki eş-Şeyh, Riyad Sezonu fikrini ilk ortaya atan kişidir. Ondan önce yoktu. Riyad Sezonu, her yıl Riyad şehrinde düzenlenen uluslararası bir eğlence festivalidir. ‘Suudi 2030 Vizyonu’ programlarından biri olan yaşam kalitesi…

Müminlerin önderlerinden bazıları hakkında ‘belgeler’

Halid el-Kasri, çektiği ıstırabın şiddetinden gözyaşlarına boğulan Ömer bin Abdülaziz'e şöyle dedi: “Hilafet kimi güzelleştirirse o da hilafeti süsler, kim de hilafeti süslerse hilafet onu yüceltir. Sen de şairin dediği gibisin; güzelliğine güzellik katarsın senin benzerin nerede? inci güzel…