Vahdettin İnce
Yazar

Yeni asabiyetimiz

İbn Haldun bir kabilenin diğer kabileler üzerinde ya da bir kabilenin içinde bir ailenin diğer aileler üzerinde egemenlik kurmasını, daha ileri düzeyde devlet yönetimine ulaşmasını sağlayan motivasyonun asabiyet olduğunu söyler “Mukaddime”sinde. Asabiyet, günümüzün ifadesiyle grup içi dayanışma…

Toplumsal sabiteleri okumayanlar için seçimler dünyanın sonudur

Toplumsal hallerin zamana ve mekana göre değişkenlik gösterdiğini biliyoruz. Fakat bu değişkenliklerin yanında bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli olan toplumsal haller ve evrensel yasalar da vardır. Aslında değişkenler gibi gördüğümüz durumlar da bu değişmezlerin zamana ve zemine uygun bir…

Muasır siyasi seviyeye bakın: Mültecileri bir sabah kamyonlara doldurup geldikleri yere göndermek mi, mancınıklara koyup sınırın öte tarafına fırlatmak mı?

Dünya kurulduğundan beri insanlar çeşitli nedenlerle bulundukları yerlerden ayrılmak, başka yerlere göç etmek durumunda kalmışlar. Buna bazen deprem, sel, kuraklık, kıtlık vs gibi doğal afetler sebep olurken, bazen de savaş, katliam, istila, işgal gibi insanın ortaya çıkardığı olaylar sebep…

Hüda-Par’ın meclise girmesi ne anlama gelir?

Sık sık Kürt meselesi ile ilgili yazmama rağmen aslında bu konuyu çok da severek yazmıyorum. Ancak ortada kalmış, bir yere bağlanmamış, bu yüzden üzerinde her gün konuşulan, devlet katında taktik ve stratejilere, genel politikalara konu olan, beri tarafta kan ve göz yaşına sebep olan bir sorun…

Marjinal Türk solunu meclise taşıma ihalesi bir kez daha Kürtlere kaldı gibi

Varlıkların mizacının farklı unsurlardan meydana geldiğini belirttikten sonra İbn Haldun, bütün unsurların birbirine eşit olması durumunda söz konusu varlığa özgü bir mizacın oluşamayacağını söyler. Bu yüzden içlerinde bir unsurun tabiri caizse eşitliği bozup baskın çıkarak diğerlerini derleyip…

Cahiliye asabiyetine dönmüşüz çünkü birbirimizin boynunu vuruyoruz

İslami ilimlerde ekol sahibi büyük alimlerin, özellikle müfessirlerin “tefsir, tevil ve tabir” şeklinde formüle edilen bir metodu esas aldıkları bilinir. Buna göre bir nass önce açıklanır (tefsir), sonra elde edilen anlamın geçmişteki örnekleriyle bağlantısı kurulur (tevil) ve ardından bugüne dair…

İşgal altındaymışız da haberimiz yokmuş

Kitaplar vardır insanı hüzünlendirir. Kitaplar vardır insan hayalini olmadık ufuklara uçurur. Nefret ettiren, karamsarlık aşılayan, insanı bunalıma sokan… Okuduğuna bin pişman ettiren envaiçeşit kitap var. Ama bazı kitaplar da var ki insanı resmen çarparlar. Bugünlerde okumaya başladığım Mukaddime…

‘Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar’

“Mukaddime”yi okumaya, onun ışığında da bugünümüzü anlamaya devam ediyoruz. İbn Haldun’un dediği gibi “ilim, bilinenden hareketle bilinmeyeni bilme çabasıdır” nitekim. Düne bakarak bugünü anlamak da denebilir. İbn Haldun, “insanların Bedevî (göçebe) ve Hadarî (şehirli) şeklinde yaşamaları tabiî…

İbn Haldun ‘Kürtler Hamaldır’ diyor mu?

Bugünlerde İbn Haldun’un “Mukaddime”sinin Arapçası elimde. “Coğrafya kaderdir” dedi mi demedi mi dedikodularından gına gelmişti. Öyle bölük pörçük okumalarla, başka eserlerdeki alıntılarla, tercümelere (bir mütercim olarak itiraf ediyorum, mütercimler istemeden de olsa orijinal metinde olan bir…

Eğik düzlemde doğru siyaset mümkün mü?

Türkiye seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Bana kalsa “sath-ı mail” yerine “eğik düzlem” demeyi tercih ederdim ama Osmanlıyı, Osmanlıcayı hatırlatan her şeye kırmızı görmüş gibi saldıran kesimler nedense bu Osmanlıca tabiri pek seviyorlar. Havalı bir tınısı var da ondan mı yoksa hepten de…