Tevfik Seyf
Suudi yazar ve düşünür
TT

Tartışmanın vakti ve yağmur hakkında konuşmak

Okul hayatım boyunca farklı kesimlerden öğretmenlerle tanıştım. Her biri beni bildiğim ve aşina olduğumun dışında bir dünyayla tanıştırdı. Öğretmenin bilimsel ve hayati tecrübesinin önümüze açıldığı, her zaman müfredattan daha fazla değer ve fayda içeren, bizi kitaptan ve müfredattan uzaklaştıran o hararetli tartışmaları halen hatırlıyorum. Bunu, eğitim ve öğretim alanında çalışan arkadaşlarıma zihinlerini ve kalplerini öğrencilerine açmaya çağırmak, onları dersin konusu veya başka bir konuda, hayatın çeşitli meseleleri hakkında ciddi tartışmalar yapmaya teşvik etmek için söylüyorum. Ciddi ve açık tartışmalara yalnızca dar bir alan sağlayan toplumlar var. İnsanı korkmadan, hayal gücünün sınırlarına taşıyan da tartışmalardır.

Bu nedenle, insanları uzak ve alışılmadık ufukları araştıran düşünmeye ve tartışmaya teşvik etmede öğretmenin ve aydın kişinin hayati bir rolü olduğunu düşünüyorum. Beni en etkileyen iki hocamı düşündüğümde ikisinin de birbirine aykırı şeyler söylediğini hatırlıyorum. Örneğin ilki, bilgeliğin sessizlikte, bilginin sırrının ise bireysel tefekkür ve ihtilaftan kaçınmakta yattığını vurguluyordu. Bunu doğrulayan roman ve şiirlerden sık sık bahsettiğini hatırlıyorum. Onun tam tersi olan ikinci profesör ise bize ikili ve grup tartışmalarının önemini hatırlatıyor ve tartışmanın bir kişinin analitik yeteneğini geliştirmenin tek yolu olduğunu vurguluyordu. Mesela, Ali bin Ebu Talib'den rivayet edilen "Konuşun ki tanışın, çünkü insan dilinin altında gizlidir" sözünün, sadece konuşmayı değil, ‘tartışmayı’ yani mantık kurallarına uyan düzenli konuşmayı vurgulamak istediğini söylerdi. Bu, farklı insanların iletişim kurduğu, günümüzde medya olarak adlandırılan ve rolü kamusal alandaki konuların görüş birliği veya ortak anlayışı oluşturmaya kadar uzanan bir bilgi ortamını oluşturur. Bu öğretmen ister tartışma görgü kurallarıyla ister mantıksal ve akılcı düşünme kurallarıyla ilgili olsun, konuşmadaki bazı güzel kurallara her zaman dikkatimizi çekmiştir. Bugün, aslında her gün tanık olduğumuz heyecan verici dönüşümler ışığında, bunların umutsuzca ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm kurallar olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki bu iki profesörün eğilimleri genel bir kalıbı taklit ediyor. Geleneklerine ve aşinalıklarına ne kadar yabancı olursa olsun her konuda tartışmayı, çeşitli önerileri kabul eden toplumlar vardır. Hatırladığım kadarıyla bir kişiyi zaman zaman ziyaret ediyordum ve o kişinin meclisine ülkenin çeşitli alanlarından elitler katılıyordu. Ama tartışmanın hava durumunun ötesine geçip, yağmur yağsın ya da yağmasın, hafif mi şiddetli mi olduğu, sel felaketine uğrayan ülkelerin durumu, sonuçlarının neler olduğu gibi konularda uzun süre konuşulduğunu hatırlamıyorum. Ben (yanılıyor olabilirim) bu tür tartışmaların kendiliğinden olmadığını, daha ziyade mevcut herkesi tatmin etmeyebilecek tartışmaların açılmasını önlemek için kasıtlı yapıldığını düşündüm.

Sıcak konuların kamuoyunda tartışılmasına karşı çıkanların gerekçeleri ise bir nevi ‘hassasiyete’ işaret etmekten öteye geçmiyor.

Bazıları konunun hassasiyetine dikkat çekerek, bilinmeyen gerçeklerden tahrik olabilecek ve bunları kendi inançlarına meydan okuma olarak görebilecek kişilerin bulunduğunu belirtiyor. Tartışmanın, niteliklerine ve toplumun genel çizgisine bağlılığına güvenilen kişilerle sınırlı kalmasını talep edenler var. Ancak en yaygın hassasiyetler konuşmanın zamanlaması ile ilgilidir. Tartışmaya karşı çıkanlar şu ya da bu konudaki tartışmayı ertelemek için gerekçe olarak sundukları şu ya da bu krizi göz ardı etmiyorlar.