Yahya Yaşar
Akademisyen - Yazar

İlk insan

İlk insan Hz. Âdem’dir ve topraktan yaratılmıştır. Öncesinde insanın varlığına dair herhangi bir güvenilir bilgi yoktur. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının.”[1] ayeti bu hususu izah…

Kabir hayatı

Günümüzde tartışılan konuların biri de kabir hayatıdır. “ölmüş bir kimsenin, iman-itaat ve inkâr-isyan bakımından dünyadaki durumuna göre kabrinde nimet ya da azaba muhatap olacağına dair hadis kaynaklı bakış açısının Kur’anî dayanaktan yoksun olduğu” tezi dillendirilmekte, Kur’ân’da hesap günü ile…

Cevdet Said, kararlı duruş ve şiddetsizlik

İstanbul’da 30 Ocak 2022’de vefat eden ünlü düşünür ve yazar Cevdet Said, Allah’ın birliğine inancın temelinin tağut’a kölelikten kurtulmak olduğunu söyler. Bu düşüncesini şu şekilde inşa eder: Sağlam bir inanç, kimden gelirse gelsin Allah’ın emrine aykırı bir emre itaat etmeye müsaade etmez. Allah…

Beklenen mehdi

Müslümanların buhran dönemlerinde mehdi meselesi gündeme gelmektedir. Bazı kesimler meseleyi karikatürize edip alaycı bir üslupla ele almaktadır. Modern dönemin dinî anlayışları bu ve benzeri konuları temelden inkâr etmeyi tercih etmektedir. Kimileri de bu meseleyi hayatın merkezine alarak bir din…

Kozmetik cerrahi

İnsan bedeni, çağdaş toplumlarda devasa tüketim projesinin vazgeçilmez bir projesi haline getirilmiştir. Kozmetik cerrahi ve benzeri alanlar, modern dünyanın vazgeçilmez tüketim alanlarından biri olmuştur ve elbette bu alanın merkezinde insan bedeni özellikle de kadın bedeni vardır. Sinema, filim…

“Allah’ın yardımı ne zaman?”

Dünyada, zorlukların, baskıların, zulümlerin, savaşların, afetlerin, hastalıkların insanı bunalttığı anlar vardır. Çetin imtihanlara maruz kalınan dönemler, çaresiz, terkedilmiş ve sahipsiz hissedilen vakitler vardır. Yürekler daralır. Hz. Peygamberin dahi inkarcıların söyledikleri çirkin ve…

Benî Kurayza Yahudileri

Oryantalistler, Kurayza Yahudilerinin cezalandırılmaları meselesini dillerine dolar, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları katliam yapmakla suçlarlar. Ancak olayların gelişme sürecini ve o dönemki Yahudilerin tavırlarını görmezden gelirler. Öncelikle Kurayza Yahudilerinin cezalandırılma aşamasına kadarki…

Karun gibi zengin!

Kur’an-ı Kerim’de Kārûn, zenginlik, ihtişam ve gösterişi seven ve servetini zulme destek olmada kullanan biri olarak nakledilir. Karun, Hz. Musa’nın kavminden biriydi. Hazinelerinin anahtarlarını güçlü bir topluluk bile zor taşırdı. Etrafındaki insanların bir kısmı, şımarmaması, servetiyle…

Arz-ı mev‘ûd

Arz-ı mev‘ûd, Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan bir kavramdır. Siyonistlerin genişlemeci politikalarının ideolojik temeli ağırlıklı olarak buna dayanmaktadır. MS 70 yılında Romalılar tarafından bölgeden sürüldükten sonra yaklaşık 2000 yıl uzak…