Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Arap dünyasında eğitimin gelişimi

Arap dünyasında eğitimin gelişimi

Çarşamba, 23 Eylül, 2020 - 10:45
Meşal bin Fehm Sülemi
Arap Parlamentosu Başkanı

Eğitim, toplumların ilerlemesi, bilinçli, aydınlanmış, inşa etme ve sürekli verme yeteneğine sahip nesillerin yetiştirilmesinin temel ayağını temsil eder. Kaliteli eğitim yoluyla beşeri sermayeye ne ölçüde yatırım yapılırsa toplumlar, her alanda o ölçüde güvenlik, istikrar, ilerleme ve kalkınma elde eder. Bu nedenle, eğitimi geliştirme, Arap dünyasında kapsamlı anlamıyla sürdürülebilir bir kalkınma sağlamanın temel gerekliliklerinden biridir.

Eğitimin Arap ülkelerinde ve toplumlarında ilerlemenin temel dayanağı ve Arap ulusal güvenliğinin en önemli esaslarından biri olduğuna inandığı için Arap Parlamentosu “Arap Dünyasında Eğitimi Geliştirme Belgesi"ni hazırladı. Arap ülkelerinde eğitimin geliştirilmesi için bir referans olan bu belgenin gayeleri şunlardır; kaliteli bir Arap eğitim sistemi oluşturmak, geleceğin meslekleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip, toplumunun ilerlemesine ve ülkesinin yükselmesine  katkıda bulunabilen seçkin ve yaratıcı bir nesil hazırlayabilecek nitelikli eğitim kadrolarını eğitmek. Ayrıca GSYİH içinde eğitim için yapılan harcamaların oranını artırmak, eğitim sürecinin gerekli ihtiyaçlarını sağlamak, mevcut müfredatı ve öğretim yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmek. Küresel gelişime ayak uydurmak ve en son eğitim araçlarını kullanmak, mezunları işgücü piyasasının ihtiyaçları ve talepleriyle ilişkilendirmek.

“Arap Dünyasında Eğitimi Geliştirme Belgesi” ayrıca Arap dünyasında eğitimin kalitesini artırmayı, yaratıcılık, yenilikçilik ve yapıcı eleştirel düşünme kavramlarına dayalı modern ve ileri müfredatlar hazırlamak için uygun çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel araştırmaları desteklemeyi ve Arap eğitim kurumlarının rekabet gücünü artırmayı, Arap ülkeleri arasında eğitimin tüm aşamalarında ve alanlarında reform, geliştirme ve teşvik alanında deneyim alışverişini hedeflemektedir.

Korona salgınının geçtiğimiz aylarda Arap ülkelerinde ve tüm dünyada yarattığı olumsuz yansımalar ışığında uzaktan eğitim, birçok Arap ülkesinin bu salgının ürettiği yeni gerçekliğe uyum sağlamak için başvurduğu ana çözümlerden biri haline geldi. Arap Dünyasında Eğitimi Geliştirme Belgesi de uzaktan eğitime büyük önem vermiş ve kendisine tam bir bölüm ayırmıştır. Zira kendisi, modern bir teknolojik altyapı sağlamayı, kurallar koyup yeni yasalar çıkarmayı, öğretmenleri ve öğrencileri bu yeni eğitim türü için hazırlamayı ve eğitmeyi, bunun için gelişmiş bir hizmet sistemiyle bağlantılı teşvik edici bir eğitim ortamı sağlamayı gerektiren bir eğitim sağlama seçeneğidir.

Eğitim sisteminin gelişiminin öğretmenlerin iyi bir şekilde hazırlanması ve modern öğretim becerilerini edinmesiyle başladığına inandığı için belge, öğretmenlerin hazırlanmasına, mesleki ve eğitimsel gelişimlerine, düşünce, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelere ayak uydurmak için ihtiyaç duydukları çoklu becerileri elde etmelerine önem vermiştir.

Arap ülkelerinde eğitimden sorumlu karar vericilerle belgeyi tartışmanın önemine binaen, bugün (23 Eylül 2020 Çarşamba – 6 Safer 1442) Arap dünyasının eğitim bakanları “Arap Dünyasında Eğitimi Geliştirme Belgesi”ni tartışmak üzere bir araya gelecekler. Toplantıya Eğitim Bakanı Hamad Al-Şeyh başkanlığında ve Arap Birliği Genel Sekreteri ve Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı (ALECSO) Genel Müdürü Ahmed Ebu Gayt’ın katılımıyla Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Arap ülkelerinde eğitim sürecinden sorumlu olanlar arasında bu belgeye ilişkin görüş alışverişinin, onu zenginleştireceği ve Arap ülkelerindeki farklı eğitim deneyimlerine dayalı olarak kendisine daha önemli pratik yönler katacağı şüphesizdir. Arap Parlamentosu, toplantıdan çıkacak gözlem ve tavsiyeler ışığında bu belgeyi revize etmeyi planlamaktadır.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın bu önemli Arap bakanlar toplantısına ev sahipliği yapması, Suudi Arabistan’ın 90’ıncı yıldönümü kutlamalarına denk geldi. Bu da, Suudi Arabistan’ın eğitim sistemini modernize etmek için attığı birçok adım ve başlattığı belirli girişim ve programların ışığında çeşitli aşamalarında eğitimi destekleme ve geliştirme çabalarını değerlendirmek ve takdir etmek için iyi bir fırsattır. Bu girişimlerden birisi de 2030 Vizyonu’nun temellerinden biri olan Hayat Boyu Öğrenme Girişimi’dir. Bu girişim, okuma yazma bilmeme oranını yüzde 6.5’in altına düşürmeyi, eğitim sürecinde modern teknolojiyi kullanmayı, uzman eğitim personelinin rehabilitasyonu ve eğitimini gerçekleştirmeyi başardı. Ayrıca, müfredatı modernize etmeyi, birçok uluslararası kuruluştan övgü toplayacak şekilde yapay zeka tekniklerini kullanmayı, uluslararası mertebe ve sıralamalarda ilk sırada yer alabilen ve dünyanın en prestijli üniversiteleri arasına girebilen, tüm özgün disiplinleri içeren gelişmiş Suudi üniversiteleri tesis etmeyi de başardı.

Son olarak; Arap ülkelerinde eğitimi geliştirme süreci, başlatılması ve geciktirilmemesi gereken kaçınılmaz ve acil bir gerekliliktir. Zira ileri bir eğitim olmadan reform, ilerleme ve ekonomik büyüme olamaz. Arap Parlamentosu “Arap Dünyasında Eğitimi Geliştirme Belgesi”ni işte bu nedenle ve Arap ülkelerinde eğitimin gelişimini düzenleyen temel direkleri ve ilkeleri içeren bir referans belgesi olması için hazırladı.


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya