Vail Mehdi
TT

Ulusal Gün’de gerçek bir kutlama

Ulusal gün kavramı, imparatorlukların dağılması, modern devletlerin yükselişi, dekolonizasyon ve halkların bağımsızlığı ile ortaya çıkan modern bir kavramdır. Bu nedenle tüm halklar, bu halkların modern bir devlet inşa etme yeteneklerini ifade eden bir günü kutlarlar.
Suudi Arabistan da bu devletlerden biri. Ulusal günü, 30 yılını zorlu savaşlarda geçiren büyük bir liderin, geniş bir ülkeyi ve birden fazla kabileyi tek bir kimlikte birleştirme yeteneğini ifade eder. O dönemde kabileler geleceği görmedi ve modern bir devlet ve merkezi bir sisteme boyun eğmek istemediler. Fakat bugün tüm bu kabileler, Arap Yarımadası'ndaki insanları, dolu dolu bir yaşam sürmek için tüm ekonomik, kültürel ve sosyal yeteneklere sahip modern insanlara dönüştüren bu lider ve savaşlara teşekkür borçludur.
Fakat ulusallık kavramı neden siyasi bağımsızlıkla son buluyor? Ulusallık, ekonomik bağımsızlık başta olmak üzere, hayatın tüm yönlerini kapsar. Buradaki soru, ekonomik olarak nelerde bağımsız hale geleceğimizdir? Artık hayatın gelişmelerine uymayan düşük kişi başına üretkenlik, tek bir gelir kaynağı olan petrole bağımlılık, işe girişin sınırlı olması ve kariyer çalışmasına odaklanan bir sistem olan bu eski sistemden istifa etmeliyiz.
Mevcut hükümet, ekonomiyi dönüştürmek ve eski ekonomik sistemin hatalarını düzeltmek için büyük bir plan başlattı. Elbette bu plan, modern bir ulus ve ülke inşa etme vizyonuna sahip olan Birleştirici Kral Abdulaziz'in karşılaştığı reddedilmenin aynısıyla karşı karşıya kaldı. İnsan, değişim istemeyen ve yeniden korkan aynı insandır. Ancak tarihin ilerici hareketinde, kendini yenilemeyen eski için ölüm kaçınılmaz hale gelir.
Krallık ekonomisinin gelecekte ölmemesi için modernize edilmesi gerekiyordu. Dürüst olmak gerekirse, ben bu modernleşmeye, birçok reforma karşı çıkanlardan biriydim. Çünkü ben desteğe dayalı bir hayat yaşıyordum ve kimse benden yüksek verim veya ekonomiye katkı talep etmiyordu.
Ancak bugün bu modernleşmeye inanıyorum çünkü sonuçlarını fiili olarak görüyorum.
Birey, ona duyduğu sevgiden dolayı değil, devlet kurumlarının yıllık hedeflerine ulaşmaları için üzerindeki muazzam baskı nedeniyle daha üretken hale gelmiştir. Devletin tüm faaliyetleri elektronik hale geldi, bu da öncekine göre verimliliklerini artırdı. Küçük ve orta ölçekli projelerin ekonomideki oranı ise, sözleşmelerde ve ihalelerde adalet, dürüstlük ve şeffaflık ile artmaktadır. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı sarsan koronavirüs (Kovid-19) salgını şokuna maruz kaldığımızda, yeni ekonominin direnci sayesinde üstesinden gelmeyi başardık. Petrol dışı sektörler sayesinde ekonomimiz bu yıl yeniden önemli ölçüde büyüdü.
Suudi Arabistan, siyasi bir varlık oluşturmak için uzun bir yol kat etti. Şimdi modern bir ekonomik varlık inşa etmeye çalışıyor. Ne yazık ki bu cümle daha önceki yıllar ve dönemlerde, uygun şekilde kullanılmadığından değerini azaltacak şekilde tekrarlanmıştır.
Tüm bunların ötesinde, bugün Suudi Arabistan, beş yıl önce hayal edilmesi zor olan bir istikrar ve büyüme durumunda. Bu nedenle, Ulusal Günü'nün gerçek kutlaması, ekonomik inşamızı ve petrol dışı bir Suudi Arabistan’a yönelik yeni ekonomik kimliğimizi de içermelidir. On yıl sonra geleceğini inşa etmek için petrole bağımlı olmayan bir ekonomi ve vatandaşlar görmeyi umuyorum.