Vail Mehdi
TT

ABD bu kez gerçekten OPEC'i cezalandıracak mı?

Şahsen, ABD’nin petrol fiyatları her yükseldiğinde bağırmasından, OPEC'in fiyatları düşürme konusundaki eylemsizliğinden dolayı yaptırım uygulanması çağrısından sıkıldım.
Maalesef ki bu sefer iğrenerek söylüyorum ABD hükümeti, ikili ve çelişkili politikaları devam ediyor. Bir yandan, ABD’li politikacıların iddia ettiği gibi petrol fiyatlarını manipüle eden bir örgüt olduğu için OPEC'e yaptırım uygulamak, diğer taraftan OPEC'in petrol fiyatlarının düşmesi için müdahale etmesini istiyor. Bu açık bir çelişki değil mi?
ABD Başkanı Joe Biden'in petrol konusunda net bir politikası yok ve ABD yönetimi de fiyatları düşürmek için hiçbir şey yapamıyor. Yapabildiği tek şey, stratejik petrol rezervlerini piyasaya pompalamakla ilgili sürekli konuşmak. Başkan Biden görünüşe göre diğer tüketici ülkelerin de aynısını yapmasını istiyor.
ABD, “Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)” adlı kanun tasarısını gündeme getirerek ilk kez tehditte bulunmuyor. Bu kanun tasarısı, uzun yıllardır parlamentoda senatörler tarafından tartışılıyor. Cevaplanmasını istediğim soru şu: ABD bu kez gerçekten bunu yapacak mı? Yoksa bu yasa OPEC'i terörize etmek için mi kullanılacak?
ABD Senatosu’nun NOPEC yasasını dayatmak üzere harekete geçtiği her seferinde kurumu, hayra alamet olmayan bir geleceğin beklediği düşünülüyor. Nitekim bu kanun, onaylanması halinde tekelci uygulamaları olan veya fiyatları kontrol eden petrol üreten ülkeleri yasal olarak takip etme hakkını tanıyor. Başkan George Bush, Barack Obama ve Donald Trump döneminde bu kanun pek çok kez gündeme taşındı. Senato'nun OPEC'e düşmanlığına rağmen, Obama hariç diğer başkanlar Amerikan petrol sektörünü destekliyorlardı ve Suudi Arabistan ile güçlü bağları vardı. Başkan Obama bile OPEC'e karşı herhangi bir adım atmadı.
Başkan Biden gerçeğin ne olduğunu anlamıyor ve petrol piyasalarının dinamiklerin de habersiz görünüyor. Ne ABD’de ne de ülke dışında petrol sektörüne destek vermiyor. Oysa bundan zarar gören sadece OPEC ülkeleri değil; bilakis Amerikan petrol şirketleri bile olumsuz politikaları nedeniyle üretimi artıramıyor. OPEC'i cezalandırmak çözüm değil, çünkü mevcut kriz bir petrol krizi değil, genel olarak bir enerji sektörü krizi. Bunun nedeni, fosil yakıt karşıtı politikalardır. Nitekim petrol, gaz ve kömür gibi fosil kaynaklardan düşük fiyatlı enerji üretimi pahasına iklim politikalarına geçiş, petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi.
Öte taraftan OPEC, sebep olmadığı yapısal bir krizi çözemez. Petrol talebi konusunda netliğin olmadığı bir dönemdeyiz ve bunun sebebi pandeminin devam etmesi veya petrol fiyatlarındaki iyileşme ile bazı ülkelerde üretimin artması nedeniyle önümüzdeki yıl beklenen arzdır. Ayrıca petrol piyasası bağımsız olmalı ve siyasi müdahaleye değil, arz ve talebe bağlı olmalıdır. OPEC, krizi tek başına çözemez. Zira üretimin artması ve fiyatların düşmesi diğer ülkelerin üretimine zarar verecektir. Mevcut kriz ancak iklim sorunlarına ABD ve diğer ülkelerin açık yürekliliği ve samimi yaklaşımıyla çözülebilir. Nitekim düşmanca politikaları, fosil yakıtlara yatırımların azalmasına neden oluyor. Bu ise, tüm kaynaklardan olan üretimde düşüşe ve küresel ekonomide beklenen büyüme ile orantılı olarak altyapının genişletilememesine yol açıyor.
OPEC’in en eski üyelerinden Katar'ı organizasyondan ayrılmaya sevk eden sebeplerden biri de OPEC'e “NOPEC” dayatılacağı yönündeki korkularıydı. Rusya'nın OPEC ile uzun vadeli bir kurumsal ittifak yapma isteksizliğine yol açan da bu endişelerdi. Bugün OPEC ve OPEC+ ittifakı, küresel enerji piyasasında istikrarın kaynağıdır. OPEC+nın herhangi bir şekilde ihlali, piyasaların güvenlik ve istikrarının ihlalini beraberinde getirecektir. Biden'in NOPEC yasasını dayatma konusunda isteksiz olduğunu göz ardı etmiyorum. Fakat küresel ekonomi ve ABD'deki petrol üretimi için yarattığı tehlikenin gerçekten farkında mı?