Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Fransa’da camiye saldıran Şarlman Tümeni

Fransa’da camiye saldıran Şarlman Tümeni

Pazar, 27 Kasım, 2022 - 09:15
Cemile Bayraktar
Gazeteci-Yazar

Kutsal Roma İmparatoru olan Şarlman (Charlemagne/748-814), önce Almanya’yı, ardından Sakson, Anglo, Cermen ve Got kabilelerinden askerler toplayarak Fransa ve Avusturya’yı fethetti. Sonuçta Sakson, Frank, Lombard, Anglo, Cermen, Got ve Slav Kralı oldu. Hristiyanlık için önemli bir isim olan Şarlman, Hristiyanlık dinini kılıç ve ateşle Saksonya'ya kabul ettirdi.

Şarlman’ı önemli yapan hususlardan bir tanesi de, Karolenj İmparatorluğu’nun (Coralingian) Şarlman döneminde Fransa, Almanya, Kuzey İtalya, Hollanda, Belçika ve İsviçre dahil Batı ve Orta Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde genişlemesiydi. Ve Karolenj İmparatorluğu, daha sonra kurulacak olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Karolenj İmparatorluğu’nu, en azından bu yazı açısından, önemli yapan şey ise, Almanlar ve Fransızların birlikte yaşadığı dönemin imparatorluğu olmasıdır. Şarlman ise bu dönemin mimarı olan isimdir.

Avrupa tarihine neden giriş yapıldı?

Şarlman Tümeni ile ilgili bir şeyler öğrenmek istediğinizde yolun sonu Avrupa’ya dayandığı için…

Geçtiğimiz hafta Fransa’da bir camiye ırkçı bir saldırı yapıldı. Saldırganlar cami duvarına “İslam, Avrupa’dan çık dışarı!” yazmıştı. İmza ise “Şarlman Tümeni” olarak geçiyordu.

Şarlman Tümeni, Almanlar ve Fransızların birlikte yaşadığı dönemden ilham aldığı kadar sanıyorum -kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlamamış olsam da- Şarlman’ın, Endülüslü Müslümanlar ile savaşmış olması ve geriletmesinden de ilham alıyor. Ancak Nazi Almanya’sına dayandığını söylemek daha sağlıklı bir bilgi olur.

Şarlman Tümeni, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransız faşist gönüllülerden oluşan 33. SS Waffen Grenadier Tümeni "Charlemagne" birlikleridir. Bolşevizm Karşıtı Fransız Gönüllüleri Lejyonu olan Şarlman Tümeni, daha sonra Waffen-SS tümenlerine bağlandı. Tümenin Şarlman adını alması, daha önce de belirttiğim gibi, Almanlar ve  Fransızların ortak yaşadığı Carolingian İmparatorluğu'na dayanmaktadır.

Hristiyan Avrupa tarihinin 800’lerden, 1900’lere ulaşan uzun döneminden gelen ırka ve dine dayalı üstünlükçü ırkçılığı, yaklaşık bir asır sonra bir caminin, mabedin duvarında görüyoruz.

Şimdi buradan yola çıkarak elbette tüm Avrupalıları, İslam düşmanı ilan etmiyorum. Anlatmaya çalıştığım şu: Asırlardır, Avrupalılık ve Hristiyanlık kökeni vurgusuyla Avrupalı Hristiyanların kendi içlerinden ırkçı bir saldırganlık çıkarabildiğini görüyoruz. Dahası bu sadece bir camiye yapılan bir saldırı değil… bu ve benzeri çok sayıda ırkçı saldırı olduğunu biliyoruz hatta bunu endişeli bir şekilde araştırıp raporlayan birçok Avrupalı araştırmacı ve kurum var.

Diğer yandan Müslümanlar içerisinden de maalesef terör örgütleri, terör saldırısı yapan yapılar çıkabiliyor. Bununla da tüm Müslümanların terörist olduğunu söylemiyorum, böyle olumsuz örnekler olması tüm Müslümanları terörist yapmaz diyorum.

Şimdi şöyle bir soru sorulabilir: Bir camiye yazılan bir satır yazı ile sivil insanları öldürmek aynı şey mi? O zaman yakın tarihe bir bakmak gerekir diyorum; Avrupa gibi sömürgeciliği icat edebilen, kurumsal hale getiren, bugün bile neo-kolonyalizm olarak karşımıza çıkan, Orta Doğu’da bombalar yağdıran, Bosna’da soykırım yapabilen bir anlayışı nereye koyacağız? Yok mu sayacağız? Mümkün değil.

Nihayetinde varacağım nokta şurası, terörün beslendiği birçok kaynak olabilir, ırkçılık, ırkçılığın panzehiri olan dinler bile teröristler için bir kaynak olabilir ancak bu kötülük dinin değil, kötülüğüne dini referans gösteren terör gruplarının sorunudur. Dolayısıyla, Müslümanlara, mabede saldıran bir grup ırkçıya bakıp nasıl ki tüm Avrupalıları ırkçı, terörist ilan etmiyorsak, aynı şekilde bir grup teröriste bakıp Müslümanların tümüne bu yaftayı yapıştıramayız.

Çalıştığım alan İslamofobi ve ilgili çalışmalarıma gelen yorumlarda halen -maalesef- “terör, İslam, cihat” kavramları üzerinden İslamofobiyi meşru göstermeye çalışan yerli-yabancı İslam karşıtlarının akıllara zarar, mantığa zulüm yorumlarına rastlıyorum ve sık sık bu temeli olmayan ezberlere rastlayınca cevaplama gereğini hissediyorum. Müslümanların teröre bulaşanlarının oranı %1 falan iken, kalan %99’a terörist diyebiliyorsanız, Avrupalılar arasında %1’e tekabül eden İslam karşıtlığını da %99 din ve vicdan hürriyetine inanan insanlara mal edin bakalım, edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz, etmeyin de… dolayısıyla bize de etmeyin bir zahmet, çünkü doğru olan bu.


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya