Muhammed Şiya es-Sudani
TT

Arap ekonomik entegrasyonu için fırsat

Riyad'daki Arap-Çin zirvesi, dünyanın büyük siyasi ve ekonomik dönüşümlere ve çatışmalara tanık olduğu, Irak'ın zor bir siyasi aşamadan geçtiği bir zamana denk gelmektedir. Bu nedenle bu zirveye katılımımız, hükümetimizin bu zirveye katılan tüm ülkeler için çok geniş bir iş birliği ve ortak yatırım alanı açan yeni ekonomik vizyonunu Arap kardeşlerimiz, Körfez komşularımız ve Çinli dostlarımızla paylaşma vesilesi olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.
Ekonominin modern yönetimi, hükümetimizin çalışmalarının odak noktasıdır. Güçlü bir Irak ekonomisi inşa etmenin arzulanan niteliksel değişimi gerçekleştirme gücüne sahip olduğuna kesin bir şekilde inanıyoruz. Arzuladığımız niteliksel değişim ise gençliğin muazzam enerjisinin yaratıcılığına yatırım yapmaya, nüfusunun en büyük yüzdesinin genç olmasıyla öne çıkan bir ülke için çeşitli iş fırsatları yaratan büyük yatırım fırsatları yaratmaya, yatırım için güvenli bir ortam oluşturmaya, dünya ülkeleri ile ortak yatırım çıkarlarının korunması ilkesi üzerine kurulu iş birliği temellerinin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya dayanmaktadır. Bunlar da ancak ülkemizin coğrafi konumuna optimum düzeyde yatırım yapmak ve dünyanın farklı yönelimlerine gerçek ve sağlam ortaklıklara elimizi uzatmakla mümkün olabilir. Irak'ın Doğu ile Batı arasında bir yakınlaşma ve bütünleşme bölgesi olmasını istiyoruz ve canlı halklar ve bilinçli uluslar bunu yapabilir.
Çin ile ticari iş birliği tartışılmaz, ancak Irak, Çin’in yüz milyonlarca vatandaşını yoksulluktan kurtaran yoksullukla mücadele, çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele, devlet ekonomisinden piyasa ekonomisine geçme gibi alanlardaki başarılı deneyimlerinden yararlanmak istemektedir. Bu zirvenin, dünya ülkeleri ile ekonomik entegrasyon alanında Çin deneyiminden yararlanarak Irak'ın komşu ülkelerle ekonomik ve yatırım entegrasyonuna açık bir çağrı olduğuna inanıyorum.
Bu ekonomik deneyim, ticaret ve yatırım fırsatları ile teknolojik bilgi alışverişi yoluyla sürdürülebilir ve entegre bir Arap ekonomisi geliştirmek için Çinli ticaret ortağının varlığından yararlanarak bir Arap ekonomik entegrasyonu durumu yaratabilir.
Hükümetimiz, komşu ülkeler, Arap ülkeleri ve dost ülkelerle karşılıklı ve tamamlayıcı çıkarlar temelinde en iyi ilişkileri kurmak için, Irak'ın stratejik konumunun, derinliğinin, tarihi mirasının, bölgesel ağırlığının, kaynaklarının bolluğunun ve dünya ekonomisindeki etkisinin kendisine gerçek büyüklüğünü temsil eden önemli bir rol oynama hakkı verdiğine inanmaktadır.