Tevfik Seyf
Suudi yazar ve düşünür
TT

Ramazanınız Mübarek Olsun

Bu hafta, ülkemiz insanının güzel ahlakı özellikle de ahlaksızlara iyiliği öğütlemek, tevazu ve iyilik yapmak, bize zulmedenlere dahi olsa sözde ve fiilde kötülükten sakınmak ve benzeri görgü ve faziletler için fırsat olarak değerlendirdiği mübarek Ramazan ayı başlıyor.
Bazen bu söze karşı çıkanları ve biri sana karşı kibirliyse sende ona karşı kibirli ol, sana vurana bir yumrukla karşılık ver, kötüyse ona kötü davran diyenleri duydum. Belki de Amr ibn Kulthum'un şu ifadelerine dayanıyorlar: “Kimse bize karşı aptalca davranmasın. Cahillerin cehaletinden daha cahil oluruz.”
Bu görüşte olanlarla tartışacak değilim. Ancak bu görüşü veya karşıt görüşü benimserken başvuracağımız bir ölçüt olacak bir kural oluşturma gereği duydum. Bu kural, ünlü Alman filozofu Immanuel Kant'ın önerdiği mutlak düzen veya evrensel hukuk fikridir.
Kant, işe insan ruhunun içine bakarak başlar ve bu, başkaları olmadan veya başkaları pahasına onu tekelleştirmeye yol açsa bile, onun doğal olarak maddi faydaların bolluğuna çekildiğini görür. Kant burada durur ve bu bencil eğilimin kaynağını araştırmaya çağırır: Doğuştan sahip olduğumuz ve zihinsel oluşumumuzun bir parçası olan sahiplenme içgüdüsü mü? Yoksa dinsel, etnik, sınıfsal ya da başka nedenlerle insanın başkalarını küçük düşürmek gibi çevresinden özümsediği inançlardan mı kaynaklanmaktadır?
Kant sanki bunlar önce başkaları sonra da biz, çocuklarımız ve ailelerimiz için de geçerli olan evrensel bir yasa olacakmış gibi bizi yargılarımıza, kararlarımıza ve eylemlerimize bakmaya davet ediyor. Başka bir deyişle, evrensel yasa, başkalarına sunduğumun aynısına tabi olacağım anlamına geliyordu. Muhatabımı bir şeyden mahrum bırakırsam, diğerleri de bana aynı şekilde davranma hakkına sahip olacak. Onlara yalan söylediysem, bana yalan söylemeleri için onlara bir gerekçe sunmuş olurum. Eğer ben ve ailem onlarsız bir şeye sahip olursak, onlar ne isterlerse onu almalarına ve benim ve onların ortak hakkı olduğunu düşündüğüm her şeyden beni mahrum bırakmalarına izin vermiş olurum.
O halde evrensel yasa, herkes için aynı ölçüde ve derecede geçerli olandır. Kendime başkalarını inciten bir şey yapma hakkı verirsem, onların da beni inciten şeyi yapmalarına izin veren yeni bir kural koymuş olurum. Eğer karşı çıkarsam, "Sen bizden önce geldin ve kanun çıkardın" deme hakları vardır. Bir atasözünde de belirtildiği gibi “Hükmettiğiniz gibi yargılanırsınız.”
Bu fikrin, tamamen yeni olmadığını ve birçok eski felsefi ve etik metinde bahsedildiği gibi Kant'ın icatlarından biri olmadığını belirtmek isterim. Ondan da önce bize yakın isimlerden Hz. Ali bin Ebu Talip, oğluna vasiyetinde “Oğlum, kendinle başkaları arasında bir denge kur. Kendin için istediğini başkaları için de iste. Kendin için istemediğini onlar için de isteme. Zulme uğramak istemediğin gibi zulmetme de. Sana yapılmasını istediğin iyiliği başkası için de iste. Başkalarında hoş görmediklerini kendinde de hoş görme. Başkalarının mutluluğunu da kendi mutluluğun gibi iste” ifadeleri yer alıyor.
Bir kişi, başkalarına karşı davranışının derinlerdeki nedenini bilebilir. Kendini hak dinin mensubu veya daha saf veya daha yüksek bir ırktan veya daha üst düzey bir sınıfa ait gördüğü için kendini üstün görebilir. Hatta bir kişi bencil eğilimleri ve bu bağlılıkları keyfi bir şekilde birbirine bağlayan (bazen yanlış) gerekçeler bulmaya çalışır. Bir insan kendi içinde tefekkür ederse bu gerçeği keşfedebilir diyorum.
Hayır ve bereket dolu bir ay geçirmenizi diliyorum. Ayrıca, her birimizin nefsin dürtülerinden olabildiğince arınma fırsatına sahip olmasını ve böylece Rabbani rahmetin bir tecellisi olan saf insanlık gerçeğine yeniden yaklaşmasını umuyorum. Ramazanınız mübarek olsun.