İmil Emin
Mısırlı yazar
TT

Diplomatik ve soğuk değil nükleer ve sıcak

Uzun ömrünün 100’üncü yaşının eşiğinde, ABD siyasetinin piri ya da tilkisi, hâlâ ses getiren açıklamalar yapıp gürültü yaratabiliyor.
Henry Kissinger, Washington ile Pekin arasındaki yeni soğuk savaşın altmışlardan seksenlerin sonlarına kadar süren bir öncekinden daha güçlü olacağı konusunda ikaz etti ve uyardı.
Kissinger, ünlü ping-pong diplomasisi yoluyla Pekin ile Moskova birlikteliğine çiviler çakma ve birincisini ikincisinden ayırma çabasının önemli bir aktörüydü.
Ancak bugün, ülkesini iki nedenle farklı bir yerde ve konumda buluyor:
Birinci neden; Pekin'in mali durumunun Moskova’nın 40 yıl önceki durumundan farklı olması. Çinliler her şeyden önce kendilerine bir küresel kutup olma atılımında bulunma olanağı tanıyacak ekonomik temeli inşa etmekle ilgilendiler. Rusların daha önce içine düştüğü ve onlara yüksek ve pahalı bedeller ödeten tuzak olan gereksiz yere silahlanma yarışına girmediler.
İkinci neden; pastanın bölüşülmesinde küresel katılımı reddeden, neo-muhafazakarlar dönemi ve Amerikan Yüzyılı vizyonu hiç iz bırakmadan gitmemiş gibi, dünyayı tek başına yönetmeye kararlı olan Amerikan egemenliği ve liderliği hayallerinin dolaylı bir sonucu olarak Pekin ve Moskova arasında gelişen Çin-Rus ittifakı.
Kissinger, yeni, daha şiddetli ve belki de daha tehlikeli bir soğuk savaşı öngördüğü tahminlerinde haklı mı?
Kesin olan şu ki, Amerikan tarafında Çin’den duyulan korku artarak kesintisiz bir kaygı ve takıntı haline geliyor. Güvenilir stratejistler, büyüyen bir Çin'in Amerikan üstünlüğünü sistematik olarak sarsacağı ve sonunda ABD’nin güvenliğini de temelinden sarsacağı kanaatinde.
Bu kaygı ve kanaatler, en yeni ve Biden yönetimi döneminin ilk ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesinin boylam ve enlemlerinde belirgindi. Amerikalılar arasında giderek daha fazla hem askeri hem sivil grup, Çin'in bir önceki Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği gibi çevredeki tüm bölgeleri, askeri ve ayrıca ekonomik olarak kontrol etmeye ve nihayetinde hegemonya kurmaya kararlı olduğunu ileri sürüyor. Çin, eski Sovyetler Birliği'nin hatalarından, özellikle de nükleer cephanenin ekonomik çöküşü engelleyebileceğine dair ölümcül yanılgısından ders aldı.
Çin ticari ve mali kariyerini ve gidişatını pekiştiriyor. Her türlü ittifaka can atan Rusya ile birlikte Asya çevresinden, Arap Körfez bölgesine ardından Afrika kıtasına ve oradan Latin Amerika'ya kadar dünyanın her yeri ile ekonomik köprülerini genişletiyor. Eski İpek Yolu yenileniyor ve Washington soyut pragmatik bakış açısının bir sonucu olarak dünya çapında etki alanlarını kaybettikçe, bu yol geri dönüşü kaçınılmaz olarak daha da güçlenecek.
Çinliler, nükleer caydırıcılık olmadan Washington'ın Pekin üzerinde çok fazla baskı uygulayabileceğine inanıyor. Bu nedenle, Çin askeri elitleri, Çin'in mütevazı nükleer kapasiteye sahip olma konusundaki önceki kanaatlerine dayanan dönemden baştanbaşa biçim ve konu olarak farklı yeni bir nükleer dönem için işe koyuldular
Son üç yılda Pekin nükleer cephaneliğini ikiye katladı. Bilhassa Çin hakkında casusluk yapmakla görevli Amerikan uyduları, ayrıca nükleer savaş başlıklı ve menzili neredeyse 1500 km olan balistik füzelere ait fırlatıcıların varlığını da ortaya çıkardı. Yeraltında, “Çin Büyük Nükleer Duvarı” inşa etmeye benzer çalışmalar yürütülüyor.
ABD-Çin çatışması kesinlikle yaklaştığından ve bilhassa Atlantik'in her iki yakasında Batı'da kötüleşen ekonomik ve toplumsal koşulların gölgesinde, Sayın Kissinger'ın görüşüne itiraz etme hakkımız var. Kötüleşen koşullar, Karl Marx'ın deyimiyle şiddet tarihin ebesi olduğu için savaş yoluyla ileriye kaçış teorilerine kapıları ardına kadar açıyor. Savaş ise bilhassa Amerikan askeri-sanayi kompleksi dünyasının en önemli belkemiği olan askeri fabrikaların makinelerini yeniden çalıştırmanın en iyi yolu.
Çin Savunma Bakanlığı tarafından bu yılın başlarında yayınlanan “Askeri Strateji Bilimi” kitabına hızlı bir bakış okuyucuya iç içe geçmiş ekonomik ve ticari ilişkilerine, herhangi bir silahlı çatışmanın Washington'dan Pekin'e açık bir ekonomik yıkıma yol açacağına dair kesin kanaate rağmen, iki ülke arasında halihazırda var olan soğuk savaştan ziyade yaklaşan ve sıcak bir nükleer savaş olduğu fikri veriyor.
Çin'in nükleer stratejisinin çizgileri, son ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde geçenlere karşı hem yıldırım gibi caydırıcı hem de yüksek sesten verilmiş bir karşılık gibi görünüyor. Zira ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, eğer Rusya anlık tehlike ise Çin’in uzak değil yakın gelecekteki en yerleşik korku olduğunu, bunun da Çin ejderhasının hızını yavaşlatmaktan, engelleme ve gerekirse tek seferde onu ortadan kaldırmaya yönelik planlar gerektirdiğini üzerine basa basa söylüyor.
Çinliler “Askeri Strateji Bilimi” kitabında şöyle diyorlar: “Nükleer güçler, Çin'in yenilmez bir süper güç statüsünü sağlama almakta, ulusun temel çıkarlarını herhangi bir ihlalden korumakta ve barışçıl kalkınma için güvenli bir ortam yaratmakta önemli bir rol oynuyor.”
Nükleer çatışma artık Kremlin'in efendisi Vladimir Putin ile sınırlı değil. Putin, Belarus topraklarında taktik nükleer silahlar konuşlandırmak için ülkesi ile Belarus arasında bir anlaşma imzalandığını ilan etti. Pek çok gözlemci bunu bilhassa, İngiltere Ukraynalılara Challenger tankları için 1 milyon zayıflatılmış uranyumlu mermi tedarik etmeye devam ederse, NATO ile potansiyel bir nükleer hesaplaşmada kıyamet saatine göre saat 11’de önlem alma planı olarak gördü.
91 yaşındaki Daniel Ellsberg, birkaç gün önce The New York Times'a verdiği bir röportajda Ukrayna krizi nedeniyle nükleer savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Peki Ellsberg kimdir?
Kısaca, 1971'de Pentagon Belgeleri olarak bilinen ABD'nin nükleer belgelerini sızdıran kişidir.
Bu bir soğuk savaş değil Sayın Kissinger, bu sıcak bir nükleer savaş.