Prof. Dr. Ahmet Abay
Akademisyen

Dünya kalbe girince

"Geminin suda olması doğaldır, ancak suyun gemide olması tehlikelidir. Sen dünyanın kalbinde ol, fakat dünya senin kalbinde olmasın!" Dünya ve insan birbiriyle ilintili iki kavram. Dünya, insan için var edildi. İnsan da dünyaya kulluk görevini yerine getirme imtihanı için gönderildi. İnsan ve…

Hakkı söyleyebilmek

“Sorun doğru olanı/hakkı bilmekte değildir. Fakat Sorun sonucu ne olursa olsun doğruyu/hakkı söyleyebilmektedir." (Muhammed el-Gazali) Sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeye yakinen muttali olmak” anlamlarında masdar ve “gerçek, sabit, doğru, varlığı…

Örnek ve şahit olma bilincini yitirmek

İslam ümmetinin temel vasıflarından birisi de diğer toplumlara örneklik etmesi onların eylemlerine tanıklık yapmasıdır. Bu sorumluluk, İslam ümmetine Allah Teâlâ’nın yüklediği bir görevdir. Bu görevi yerine getirebilmek için de ümmetin diri ve bilinçli olması gerekir. Ulus devlet düşüncesi ile…

Safımızı belirlemek ve zafer

"Zaferin ne zaman geleceğine kafa yormak yerine, hak-batıl çizgisinde nerede durdurduğuna odaklan!" İnsanların büyük bir kısmı yaptığı işte, uğraşında sonuca odaklanır. Çoğu zaman sürecin sonuçtan daha önemli olduğunu unutur. Bunu ifade ederken sonucun hiçbir önemi yoktur demiyoruz. Odaklanma…

İsyana sürükleyen zalimler

“Herkes isyanımı soruyor, kimse isyan ettirene niye zalimsin demiyor!”(Malcolm X) Gazze’de başlatılan direniş hareketinin ilk gününden itibaren birçok kişi ve uzman olarak lanse edilenler tarafından “neden şimdi?” diye sorulmaktadır. Hamas veya oradaki direnişçiler neden böyle bir harekete…

Milyonlar nerede?

Milyonlar nerede? Geçenlerde Filistin ve Kudüs üzerine söylenilen ezgilere-şarkılara göz atarken “Milyonlar nerede?” isimli ilk defa duyduğum Arapça bir şarkı karşıma çıktı. Sözlerine iyice kulak kabartınca ilgi çekici geldi bana. Birkaç kez farklı versiyonlarıyla şarkıyı dinledim. Şarkının ana…

Rabbim yenildim bana yardım et diyebilmeyi hak etmek

Vahiy, insanı her konuda eğiten temel unsurdur. Onun eğittiği alanlardan birisi de halini Allah’a arz etmektir. Bu arzı gerçekleştirebilmek için insanın üzerine düşeni yapması ve hareket ederken Allah’a tevekkül etmesi gerekir. Yani bir işi yapmaya karar verdiğinde Allah’a tevekkül edip sırtını ona…

Zalimlerin mağdur, mazlumların zalim ilan edildiği zamanlarda yaşamak

Çoğunlukla zalimlerin egemen olduğu mevcut dünya düzeninde mazlumların maruz kaldıkları zulme karşı koymak için gösterdikleri çabalar yine aynı egemen zalimlerin yürüttükleri algı operasyonlarıyla zulüm olarak gösterilmektedir. Filistin’den ve zalimlerin işgal ettikleri topraklardan söz ediyoruz…

Yanlışa ve kötülüğe seyirci kalmak (2)

“Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.” (Einstein.) Geçen hafta kaleme aldığımız yazımızın birinci kısmında bazı insanların kendilerine yapılan bütün uyarılara rağmen nasıl yanlış ve kötü işler yaptığına dikkat çektik. Bu…

Yanlışa ve kötülüğe seyirci kalmak (1)

“Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.” (Einstein)“Nasıl olur da kudretli ve iyi bir Tanrı'nın yarattığı evrende kötülük var olur?” sorusu kadim bir sorudur. Bu sorudan hareketle bazıları; yüzlerce, binlerce insanın hayatına mal…