Prof. Dr. Ahmet Abay
Akademisyen

İsra suresi bağlamında Kur’an’ın en doğru olana iletmesi ve şifa oluşu

İslam’a göre Kur’an; Allah tarafından insanlığa rehberlik etmek, doğru yolu göstermek ve hidayet etmek amacıyla indirilmiş kutsal bir kitaptır. Müslümanlar için Kur'an; hayatlarında rehberlik eden, doğru yolu gösteren ve ilahi bir mesaj taşıyan en önemli kaynaktır. İslam'ın kutsal metni olan Kur'an…

İsrâ Suresi ve düşündürdükleri (4)

İsrâ Suresinin 41-52. ayetleri arasında vurgulanan hususların başında; insanlar düşünüp ders alsınlar diye Kur’an’da gerçeklerin farklı şekillerde ve farklı yöntemlerle ortaya konulmuş olmasına rağmen inkârcıların bu hakikatleri dikkate almadıkları ve dikkate almamak için ipe nasıl un serdikleri…

Hız çağındaki hızımız bizi kurtarmaya yeter mi?

Hız çağında yaşadığımız yalan, sen hızlan /dünyadan kaçamıyorsan hızlı sayılmazsın… AhmetMurat Teknolojinin hızla geliştiği, bilgiye erişimin anında olduğu ve toplumsal beklentilerin sürekli olarak arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bu hız çağında, hız birçok insan için önemli bir değer haline…

Yasal olanı helal olana değiştiğimiz gün kaybetmiştik

Geçen hafta içerisinde vefat eden Alev Alatlı Hanımefendi’nin dillendirmesi ile gündem olan ve vefatı dolayısıyla tekrar tekrar ifade edilen “Yasal olan helal değildir.” sözü insanların hiç unutmamaları gereken bir ilkedir. İlke diyoruz çünkü dinde meşru olup helal olmayan herhangi bir şey yoktur…

İsrâ hicretin habercisi, devlete giden yolun ilk adımıdır

Hz. Muhammed’e bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptırılan yolculuğa “İsrâ” denilir. Bu tanımlama İsrâ suresinin ilk ayetine dayanır: “Bir gece, kendisine delillerimizden gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah yücedir…

İsrâ Suresi ve düşündürdükleri (3)

İsrâ suresi 22-39. ayetler arasında üzerinde durulan hususları ele almaya devam ettiğimiz yazılarımızda bugün toplumsal hayatta önemli bir yer işgal eden birkaç hususa değinilecektir. Hayat kutsaldır. Meşru bir gerekçe olmadıkça sonlandırılamaz. Ne kişinin bizzat kendisi ne de bir…

İsrâ Suresi ve düşündürdükleri 2

İsrâ suresi 22-39. ayetler arasında üzerinde durulan hususlar, bizzat İlahi İrade tarafından; “Rabb’in vahiy yoluyla bildirdiği hikmet dolu sözlerden”bir demet olarak nitelenmektedir. Bu hikmet dolu sözlere “Sakın Allah’la beraber başka varlıkları tanrı edinme; yoksa kınanmış veyapayalnız bir…

İsrâ Suresi ve düşündürdükleri 1

Sure, “gece yürüyüşü” anlamına gelen “İsrâ” kelimesinden adını alır. İsrailoğullarından bahsettiği için sure “Beni İsrail” adıyla da anılır. Kur’an’ın tertip sırasına göre 17, nüzul sırasına göre 50. Sırada yer alır. Ayet sayısı 111’dir. İsrâ Suresi Hz. Peygamber’e ve onun peşinden gidenlere…

Kötülüğün yeni endüstri alanı olarak futbol

Uzun zamandır futbol ile ilgili yazmayı düşünüyordum. Bir belgesel kanalında izlediğim “Kötülüğün Endüstrisi” isimli bir belgesel ve Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’da yaşananlar bu süreci hızlandırdı. Öncelikle belgeselde ele alınan konulardan kısaca bahsedip futbolun bu…

Kavramlar anlama ve anlamlandırmaya açılan kapılardır

Kavramlar birer kapı olarak değerlendirilebilir. Bizim tasavvur dünyamıza aralanan birer kapı… Aslında tasavvurumuzu doğrudan doğruya kelimelerle inşa ettiğimizi söylemek bile mümkün. Heidegger “Dil varlığın evidir.” derken dilin tasavvurdan da öte, varoluşun çerçevesini çizdiğine işaret eder. …