Hazım Sağıye
TT

Bazı savaş ve çatışma gelenekleri hakkında

Savaşın ve ölümün dehşeti, uzun geçmişi göz önüne alındığında daha çok gelenekleri akla getiriyor.

Gelenek sahiplerinin ütopik ve misyoner olarak tanımlandığı bir alışkanlık var; ölümü durdurma konusundaki asil ısrarlarına, bu talebi gerçekleştirmenin siyasi koşullarını ihmal etmeleri eşlik ediyor.

İnsani ve asil olan dürtüsellikleri çoğu zaman onların mevcut koşulları, karşı koşulları ve mevcut güç dengelerini düşünmelerini engeller. İnsanların, ölümü mümkün olduğu kadar çabuk durdurma talebini, talebe pratik bir olasılık verecek şekilde siyasi ulaşılabilirlik ve diğer hususlara dikkat ederek birleştirmeye çalıştıkları başka bir gelenek daha var. Ama savaş zamanlarında sesi en çok çıkan üçüncü bir kötü alışkanlık daha var ki o da savaşı daha fazla kışkırtmak için kullanmak ve sona erdirilmek istenen acıyı bize geleceği öneren üst düzey bir profesörün mertebesine çıkarmaktır.

Bu alışkanlığın avantajlarından biri, tanımı gereği çelişkili olan geçmişten ilham almanın abartılması ve ister gerçek, ister hayali, ister mitolojik olsun, anıların hiç durmadan kazılmasıdır. Durum şu ki, daha fazla öldürmeye ve daha büyük misillemeye giden bir geçitten başka bir şey olmayan kanlı geçmişin kapısından bugüne ve geleceğe ulaşılamıyor. Daha sonra bizim durumumuzda Yahudi ve Müslüman olan fanatizme gelince, bireysel katliamla başlıyor, toplu intihar veya benzeri bir şeyle bitiyor.

Her zaman seçici ve manipülasyona açık olan hatırlamanın, bir dereceye kadar unutmayla birleştirilmesi, barış için şiddet ve düşmanlığın terk edilmesi gerektiği günümüzde hiç de kötü bir şey değil. Ancak tam tersine, düşmanlığı tasvir etmede ve çatışmanın gizli, ‘fark edilmeyen’ boyutlarını ortaya çıkarmada yaratıcı olmak gibi kötü bir alışkanlıktır. Filistin-İsrail çatışmasının doğasında var olan nefret yükünün yeterince olumsuzluk ve yabancılaşma içerdiğini biliyoruz, ancak onu olumsuzluk ve yabancılaşmayı artıracak lakaplarla pekiştirmenin kimseye faydası yoktur. Bu, çatışmanın ne yarın ne de yarından sonraki gün çözülemez hale gelmesine yol açar. Ne Allah Yahudilere Filistin'i vaat etmiştir, ne de Filistin emperyalizme karşı küresel bir mücadeleye sahne olmuştur. İbraniler ile Aramiler arasında ne olduğu, Yahudilerin Babil'e nasıl sürüldüğü, Pers Kralı Büyük Kiros'un (Cyrus) onları nasıl kurtardığı ya da Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs'ü nasıl fethettiği önemli değil.

Bu ‘eklemeler’, antik tarihten ve çok başlı yılanlar gibi modern teorilerden yardım mı arıyor?

İnsan, aradığını dinde bulamadıysa antik çağlarda aradı, edebiyatta bulamadıysa ekonomide buldu. Yaşayan siyasetçilerin kustuğu nefret ona yetmeyince, ölen siyasetçilerin düşmanlığını kazıp tozunu aldı.

Bu gelenek, doğrudan ya da dolaylı olarak, tüm hakların sahiplerine hemen ve bir kerede verildiğine dair siyasi bir efsaneyi doğrulamaktadır.

“Öyle, öyledir. Öyle yoksa hayır, hayırdır. Çoğu zaman da hayır, hayır olur.”

Hakların elde edilmesi meselesi, çatışan taraflar bunu kabul etseler bile, bir olay değil, karşılıklı güven inşa etmenin eşlik ettiği ve serpiştirildiği bir süreçtir.

Tabii ki bu süreç karşılıklı bir şekilde eksiktir. Bu süreç; çıkarlar oluşturmaktan, tanışıklıklar geliştirmekten, evrensel değerler kültürünü kristalize etmek için çalışmaya devam etmekten, yavaş yavaş büyüyen ve aynı tedricilikle kamusal alanı nefretten arındırmayı taahhüt eden bir kültürden yoksundur.

Bu kötü alışkanlık, kişiyi ‘bizden ve bizde’ olmanın yanı sıra sırf savaştığı için savaşan tarafın yanında durmaya teşvik eder. Aksi takdirde eskilerin düşüncelerine bir fikir veya soru eklemeye çalışan herkesi utanç bekler. Onlar, hakikat ve sonrası, kurban ve cellat hakkında bunu söylerler. Yirmiyi geçmeyen bu kelimeler, ister Filistinliler ve Araplar arasında, ister İsrailliler arasında olsun, kendi dar alanında hayatımızın ve aklımızın dönmesi gereken şeylerdir.

Gazze'deki savaşa ve Ortadoğu'da ondan önce vuku bulan savaşlara ilişkin efsane, iki İsrailli ve Arap tarafıyla karakterize ediliyor: İsrail devletinin, İsrail devletinin görev ve hak ikiliğinden, dünya ülkelerinin tabi olması gereken kanunlara tabi olmaktan muaf olduğu varsayılmakta. Bu, ne Nazi Holokostu'nun ne de bölgedeki İbrani devletinin azınlık karakterinin ona bu mutlak yetkiyi vermediğini, bunun da Filistinli siviller ve çocuklar için ölüm tarlaları anlamına geldiğini hesaba katıyor. Araplar ise İsrail'i yasalara bağlamanın, karşılarındaki taraflar yasalara uymamayı paylaşan milisler olduğu sürece sonuçsuz kalacağını dikkate almıyor.

Kötü yöntem, savaşların en çılgınlar ve bir efsaneye en derinden bağlı olanlar (buna İsrail kaynaklı Batı medeniyetinin üstünlüğü, İslami direniş veya başka bir şey denilebilir) dışında yaşanmaması veya kazanılmamasıdır.

Ama Netanyahu, Ben Gvir, Hamas ve İslami Cihad yönetiminde kalıcı bir savaşa gidiyoruz ve içinde kalıyoruz. Kalıcı, adil ve genişletilebilir bir barışa geçmek istiyorsak, bunun için ideolojik algılarını insanların çıkarlarına ve yaşam koşullarına tabi kılan, sürdüren ve geliştiren ılımlı liderlikler gerekir. Bu liderlikler esnektir, dış dünyaya ve onun etkilerine açıktır, alır ve verir, taviz verir, tavizlere inanır. Bu her şeyden önce akıl gerektirir.

Yaşadığımız gibi büyük kanlı olayların ardından yazılan tarihe gelince, sadece şunu söylüyor: “Onların çok kötü gelenekleri vardı.”