Cibril Ubeydi
Libyalı araştırmacı yazar
TT

Papa’nın ziyareti: Kardeşlik, güven ve dayanışma mesajı

Papa Francis, Irak’a düzenlediği ziyaret kapsamında yayınladığı “Hepimiz kardeşiz” başlıklı mesajında Iraklılara “Hac için geldim” dedi. Papa ziyareti sırasında Peygamberlerin atası Hz. İbrahim’in şehri olan Irak’taki antik Ur kentini de ziyaret edip burada bir ayin düzenleyecek. Papa Francis bu ziyaret ile ortak ataları Hz. İbrahim’in bir araya getirdiği 3 semavi dinin takipçilerine ve dünyaya bu mesajı vermeye çalışıyor. Papa mesajında; “Yıllarca süren savaş ve terörden sonra Tanrıdan bağışlanma ve uzlaşma dilemek için tövbe etmiş bir hacı olarak geldim” dedi.
Irak’taki Ur antik kenti, kavmi gibi putlara tapmayı reddeden ve peygamberlikle müjdelenen Hz İbrahim’in memleketidir. Papa Francis’in ziyaretine kadar 6 bin yıl boyunca ne elektrik ne de temel hizmetler bu şehre ulaşmamıştı. Bu, ülkenin petrol zenginliklerini ellerinde tutan hükümetlerin başarısızlıklarından ve ona temel hizmetleri bile sağlayamamalarından dolayı Irak halkının çektiği zorlukların boyutunu doğrulamaktadır. Ancak bu büyüklükte sürpriz bir ziyaret söz konusu olduğunda yollar ve kaldırım taşları, elektrik için kablolar döşendi, duvarlar boyandı. Caddeler temizlenip 3 gün için de aydınlık hale getirildi. Bu ziyaretten önce bütün bu hizmetler Iraklı hükümetlerin gündemlerinde yer almıyordu.
Papa’nın ziyareti kritik ve zor bir zamanda gerçekleşti. İleri yaşına, korona salgınına, güvenlik risklerine, Irak’ta hassas yerlere, havaalanlarına ve üslere yağan roket ve füzelere rağmen Papa, selefi İkinci Ioannes Paulus zamanından beri 20 yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmekte diretti.
Papa’nın ziyaretinin ana nedenlerinden biri Hristiyan azınlığın çektiği acıya dikkat çekmek olsa da, genel olarak Iraklıların çektiği acıya da ışık tutacaktır. Yine 2003'teki ABD işgali ve Harun Reşid’in başkenti, Abbasi halifeliği ve Mezopotamya medeniyetinin beşiği Irak’ta İran ve milislerinin istedikleri gibi at koşturmalarına izin verilmesinden bu yana acı ve ıstırap çeken bir ülkeye dönüşen Irak’a da ışık tutacaktır.
Müslüman mezheplerin dini liderleriyle yaptığı görüşmelerde dengeli olmak amacıyla Papa’nın ziyaret programında Şii dini mercii Ali el Sistani ile görüşme de var. Zira Papa daha önce Kahire ve BAE’de Ezher Şeyhi Ahmed et Tayyib (Sünni mercii) ile görüşmüş ve “Kardeşlik Anlaşmasını” imzalamıştı.
Ziyaretin hedefleri arasında, Irak’taki değişik mezheplerden Hristiyanlara güven vermek de yer alıyor. Irak'ta Katolik Keldaniler en büyük Hristiyan dini grubu oluştururken, onları DEAŞ’ın Irak’ın geniş bir bölümünü kontrol altına almasından bile önce mensuplarının büyük bir bölümü geçim ve başka nedenlerle Irak’tan kaçan Asurlular ve Ermeniler takip ediyor. DEAŞ’ın zulmü sadece Hristiyanlarla sınırlı değildi, bu terör örgütünün mürtet oldukları gerekçesiyle öldürdüğü Müslümanların sayısı Hristiyanları geçiyor.
Zamanlaması ve mekânı açısından Papa’nın ziyaretinin büyük bir cesaret taşıdığına, Papa Francis’in sahip olduğu pozitif, kardeşlik ve birlikte yaşama, dinler ve medeniyetler arasındaki çatışmayı reddetme ruhunu yansıttığına şüphe yok.
Papa Francis’in Arap ve İslam medeniyetinin beşiği, hilafetin başkenti Irak ziyareti, Müslümanlarla uzlaşı, kardeşlik, güven verme ve onlarla dayanışma mesajıdır.