Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Küresel sektör ile hükümet arasında sosyal medya

Küresel sektör ile hükümet arasında sosyal medya

Pazartesi, 18 Ekim, 2021 - 12:00

Küresel iletişim sektöründeki mevcut gelişmeler; medya ve iletişim faaliyetleri geleceğinin sosyal medya ile olacağını, böylece geleneksel medya dengesinin değişeceğini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda, bu sosyal ağları şaşırtıcı gelişmelere, kurumsal ve insani açıdan işgal ettikleri paya ayak uyduracak hız ve etkide yönetme yollarını bulma ihtiyacını da ortaya koyuyor.

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi’nin yayınladığı 'Sosyal Medyada Yeni Trendler’ adlı kitapta ‘uluslararası veri ortamındaki çarpıcı gelişmenin hükümetler, resmi kurumlar ve geleneksel medyanın rolünün sosyal ağ siteleri yararına azalmasına yol açtığı yazıyor.

Dolayısıyla iletişim ve medya sektörü yönetimine yönelik gerekli adımları atmamızı zorunlu kılan yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Aksi takdirde, sınırları ve zamanı aşan bu hayati sektörü uygun miktarda kontrol, hesap verebilirlik ve değerlendirme prosedürlerine tabi tutmamak kaynaklı birçok sorun ve felaketle karşı karşıya kalacağız.

Örneğin bir ülkedeki sağlık sektörünün uygun miktarda kontrol prosedürüne ve yönetim standartlarına tabi olmadığını, dolayısıyla insanların eğitim almadan doktorluk mesleğini icra ettiklerini, evlerde veya kafelerde tehlikeli ameliyatlar gerçekleştirdiklerini, bir de devletin hizmet fiyatlandırmada, fikri mülkiyet ihlalinde özgür bıraktığını, hatalardan sorumlu tutmadığını hayal edelim.

Şimdi de sosyal medya; medya pazarı ve küresel iletişimi gereken yönetim standartları ve hesap verebilirliğe tabi tutmadan derinleştirip genişletmeleri ve elde etmeleri için teknoloji devlerine bırakıldı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü ile serbest piyasa gibi bahaneler adı altında, bu teknoloji devlerinin kendilerine uygun kontrol ve istihdam politikalarını belirlemelerine izin verildi. ‘Kârın diğer tüm bakış açılarına üstün gelmesi’ de bunlardan biri. Nitekim iş modellerinde ve genel performanslarında ortaya hatalar ve kusurlar çıktı.

Medya ve iletişim alanındaki özörgütlenmenin etkililiği gerçektir; geleneksel medyayı kontrol etme ve performansını değerlendirmedeki etkinliği konusundaki anlaşmazlığa rağmen, birçok ülkedeki ihlalleri önemli ölçüde azaltabilmiştir.

Ancak sorunun etkin ve sürdürülebilir bir özörgütlenmenin hatlarını belirleme, böylece gönderilerdeki tehlikeli yorumları azaltma yönünde yeterli çabayı göstermeyen sosyal medya araçlarında olduğu anlaşılıyor.


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya