Şarkul Avsat Türkçe https://turkish.aawsat.com Şarkul El-Avsat gazetesi dünyaca en ünlü günlük Arapça gazetesi sayılır. Farklı dört kıtada bulunan 12 şehirde aynı anda basılmaktadır. http://feedly.com/icon.svg

Barış ve Kültürel İletişim projesi... Asıl ve suret

Barış ve Kültürel İletişim projesi... Asıl ve suret

Çarşamba, 8 Haziran, 2022 - 13:45
İmil Emin
Mısırlı yazar

Suudi Arabistan Krallığı'nda son yıllarda gelişen en önemli entelektüel projeler arasında, 2015’te başlatılan ‘Selam (Barış) Kültürel İletişim’ dikkati çekiyor. Söz konusu proje, Hadimul Haremeyn Kral Selman bin Abdulaziz’in dinler ve medeniyetler arası diyalog girişimi çerçevesindeki projeleri denetleyen Ulusal Takip Komitesi çatısı altında başlatılmıştı.  

‘Barış ve Kalkınma’, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünü yaptığı ‘Vizyon 2030’ projesi kapsamında, iki yaratıcı eksende ilerliyor. Birincisi; tutkulu bir ulus, ikincisi; dinamik bir toplum. Tutkunun ötekine açılmakla bağdaştığı, dinamik toplumun da öteki ile etkileşimle mümkün olabileceği açıktır. Bu özellikle küresel çağda böyledir. Kanadalı kuramcı Marshall McLuhan’ın ifade ettiği gibi; elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte dünya küçük bir köy olmaktan çıkmış ve küçük bir topluluğa dönüşmüştür. Barış-Kültürel İletişim projesi, ötekiyle etkileşim yollarını arayan, Suudi Arabistan’ın doğru tarihi profilini yansıtan ve çağdaş gerçeklikle uyumu yakalamayı hedefleyen, derinlikli bir sosyal zekanın ürünüdür. Barış projesi, Suudi Arabistan Krallığı'nın canlı, parlak ve dinamik bir imajını yansıtmakta, bir arada yaşam ve hoşgörünün tezahürlerini ön plana çıkarmaktadır. Böylelikle bu barış projesi, Suudiler ve diğer toplumlar arasındaki diyalogun güçlenmesi ve olumlu etkileşimin artması için faydalı bir platform oluşturuyor.

Samimi diyalog, her zaman hakikatin olduğu gibi keşfedilmesine olanak sağlar. Birçok sorun tanımamaktan ve cehaletten kaynaklanır. Dolayısıyla ‘barış’ iddiasının ağırlıklı olduğu bir uygarlık projesinde, öteki halkları ve diğer kültürleri tanımak, diğeri ile tanışmak ve yakınlaşmak kaçınılmazdır. İnsanlar ve uluslar arasındaki ortak değerlere odaklanmak, tanışma amaçlı faaliyetlere ağırlık vermek duvarları yıkar ve mesafeleri kısaltır. Nitekim bazılarının zihninde Suudi Arabistan’a dair çok yanlış intibalar yer edinmiştir. Tarihin belirli evrelerindeki kapalılık halinin, kronikleştiğini ve katı bir anlayışın hakim olduğu yönünde bir propaganda da söz konusudur. Diyalog, entelektüel ufku genişletmeye ve tarafların birbirinin muhtelif yönlerini keşfetmelerine imkan sağlar. Böylece muhatap olanlar daha önce bilmedikleri düşünceler ve yeni görüşlerle tanışabilir. Nitekim tüm taraflar meselelere kendi zaviyesinden, kendi tecrübeleriyle, farklı bir düşünme biçimiyle yaklaşır. Böylece taraflar kendilerini geliştirebilir ve ön yargılarından kurtulabilir.

‘Barış projesi’ kapsamında özellikle konferanslar, seminerler, sergiler, çalıştaylar ve diğer görevlerle Suudi Arabistan Krallığı’nı uluslararası forumlarda temsil eden her iki cinsiyetten bireylere yönelik aktiviteler gerçekleştiriliyor. ‘Barış projesinin’ vizyonu uyarınca, kültürler ve medeniyetler arasındaki iletişimi teşvik etmek ve halklar arasında bağları güçlendirmek amacıyla önermeler oluşturuluyor.  

Barış ve diyalog projesinin ne kadar yerinde ve sağlam olduğu, hedeflerinin ulvi değerler içerdiği açıktır. Bu özellikle çağımız için adeta zorunlu bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Nitekim çağımızda değerler alt üst olmuş ve ufukta, ırkçılığın, bireyselliğin ve çatışmaların artacağına yönelik birçok işaret belirmiştir. Barışı hedefleyenler ve barış yolunu arayanlar, diğer halkların kültürlerine, yaşam biçimlerine ve inançlarına samimi bir saygı göstermek üzere eğitilmektedir. Bu projede yer alanlar, farklılığın zenginlik olduğunu ve yaratılıştaki ilahi hikmete uygun olduğunu kavrar. Dolayısıyla, ‘barış gençleri’ şeffaf ve nesnel bir yaklaşımla çekinmeksizin ya da kibir veya aşağılık duygusu hissetmeksizin ‘ötekiyle’ iletişime geçebilir. Arapların tarihi insanlık mirasına sundukları katkılarla doludur, sadece durgunluk asırlarında kıyafetin üstünde oluşan tozun silkelenmesi gerekmektedir.  

Barış (Selam) projesinin en önemli özelliklerinden biri de yüzeysel bir diyalogun aksine Batı’dan Doğu’ya farklı toplumlarla buluşmayı ve tanışmayı amaçlamasıdır. Barış felsefesi her zaman gerçek ve olumlu sonuçlar doğurur. Diyaloga girenler kendilerini ve bilgilerini karşı tarafa sunar. Suudi Arabistan’ın ‘barış programı’ içinde yer alanlar, dünyanın farklı yerlerinden insanlar ile yeni bir medeniyet tasavvurunu oluşturmayı amaçlamaktadır. Barış projesi kapsamında internet üzerinde birkaç önemli elektronik platform oluşturuldu. Bu platformlarda Suudi Arabistan kültürü ve yaşam biçimleri doğru bir şekilde aktarılıyor. Ayrıca beyin fırtınalarının gerçekleştiği bir dizi atölye ve aktivite gerçekleştiriliyor. Özetle; barış projesi, Suudi Arabistan’ın mevcut ve gelecekteki gerçek imajını taşıyan altın bir köprü görevini üstleniyor.


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya