Velid Haduri
Enerji konusunda uzman, Iraklı yazar
TT

Gelişmiş piller: Öngörüsel bir bakış

Çağımızdaki birçok teknolojik yenilik arasında, bugün enerji sektöründe önemli bir rol oynamaya başlayan ve gelecekte de rolünün artması beklenen, yüksek enerji depolama kapasitesine sahip gelişmiş piller bulunmakta. Yakın zamanda, Doha'daki Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı tarafından, ‘gelişmiş pillerin gelecekteki rolüne’ dair bir dizi araştırma sonucu yayımlandı. Burada bu araştırmaların bir kısmının çevirisine yer vereceğiz.
Benzin veya dizelle çalışan içten yanmalı motorlu araçlar, yaklaşık bir asır önce keşfedilmelerinden bu yana önemli değişiklikler geçirdi. Araç modelleri değişti ve araçlarda sunulan konfor arttı. Daha geniş ve rahat koltuklar, geniş bagaj hacmi, ısıtma ve soğutma sistemleri geliştirildi. Araçlara, radyolar, televizyonlar, akıllı telefonlar için şarj üniteleri vs. eklendi. 21. Yüzyılın ikinci on yılındaki en önemli değişiklik ise, devasa Amerikan modellerinin yerlerini, daha az yakıt tüketen daha küçük Asya ve Avrupa modellerine bırakmasıdır. Ancak, bir asırdan fazla bir süredir otomobil kullanımında benzer mekanizmalara itimat edildi ve radikal bir değişim söz konusu olmadı. Bu konudaki istisna ise elektrikli otomobillerde gelişmiş lityum iyon bataryaların kullanılması oldu. Gelişmiş pillerin kullanılması, daha çok ve daha yoğun bir enerji rezervi sağladığı için, elektrik üretimiyle ilgili çeşitli sektörlerde de yaygınlık kazandı.  
Niçin gelişmiş piller? Bu piller nasıl oldu da birden fazla enerji sektörünü ve küresel pazarı domine etmeye başladı? gelişmiş piller eskilerine kıyasla çok daha dayanıklı ve daha uzun süre enerji depolayabiliyor. Elektrik kesintilerinde tüketicilerin imdadına yetişebiliyorlar. Gelişmiş pillerin bir diğer özelliği ise daha güvenli olmaları ve enerji maliyetini düşürmeleridir. Araştırmalar, yakın gelecekte gelişmiş pillerin kullanımının hızla artacağını gösteriyor. Şimdilerde özellikle yoğun tüketimde karşılaşılan sorunların giderilmesine ve depolama kapasitesinin arttırılmasına odaklanılıyor. Gelişmiş piller, Ortadoğu'nun bazı ülkelerinde, özellikle uzun ve sürekli elektrik kesintilerinden mustarip olanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı.
Gelişmiş piller enerji depolama sorununu çözerek yenilenebilir enerjinin daha baskın olmasını sağlayabilir, böylelikle enerji fiyatları da düşebilir. Pek çok teknoloji ürününde olduğu gibi, eski ve gelişmiş piller de birtakım zorluklarla karşı karşıyadır. Lityum iyon pillerin karşılaştığı başlıca sorun, içeriğindeki maddelerin küresel olarak sınırlı mevcudiyetidir. Lityum üretiminin ağır yer altı su kullanımına, toprak ve su kirliliğine, karbon emisyonundaki artış gibi zararlara sebebiyet vermesi de bir diğer başlıca sorun olarak dikkat çekiyor. Klasik piller ise gelişmiş pillere kıyasla daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olmalarının yanı sıra tam olarak ne zaman ve ne kadar süre kullanılabilecekleri bilinmemesi nedeniyle tercih edilmiyor. 21’inci yüzyılın teknolojilerinin desteğiyle hızla gelişen malzeme bilimi, enerji tasarrufu ve verimi konusunda lityum iyonlu karbonfiber gibi önemli çözümler geliştiriyor. Gelişmiş pillerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunduğu noktalar söz konusu.  
Genel olarak 2021 yılı, pandemiye, ekonomik gerilemeye ve yüksek hammadde fiyatlarına rağmen sürdürülebilir enerjilerin gelişimi için önemli bir yıl oldu. Bunun ana nedeni ise, elektrik üretiminde rüzgar ve güneş gibi sürdürülebilir enerjilerin kullanımının yaygınlaşmasıdır. Ayrıca güneş ve rüzgardan elde edilen enerjilerin depolanmasında gelişmiş pillere itimat edilmeye başlanmasıdır.
Sürdürülebilir enerji kullanımının ulaşım ve elektrik üretiminde artacağı öngörülüyor. Bu da rüzgar ve güneşten elde edilen enerjilerin depolanmasında gelişmiş pillere olan itimadın artması anlamına geliyor.