Cibril Ubeydi
Libyalı araştırmacı yazar
TT

İhvan ve çöküşün kavgası

Vefat eden İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Mürşidi’nin halefleri çok olsa da yerine geçeceklerin bir gelecekleri yok...
İhvan örgütü iki başlı hale geldi ve belki de önümüzdeki birkaç senede daha fazla başı çıkacak.
Uluslararası örgüt, İhvan Genel Mürşid Vekili İbrahim Münir’in varislerinin iki cephesi arasında, eski ve modern tarihi boyunca eşi görülmemiş en büyük bölünme süreciyle karşı karşıya.
Eski Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdunnasır döneminde örgütü diriltmesiyle bilinen ve ateşi her söndüğünde örgütü canlandırma tutkusuyla tanınan Münir, yakınlarda hayatını kaybetti; İngiltere’de gömüldü. Londra cephesindeki Münir’in varislerinin eski İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin liderliğindeki İstanbul cephesi ile çatışması, örgüt içerisinde büyük bir yapısal bölünmeye sebep oldu.
İstanbul ve Londra cephelerinin arasındaki ihtilaf, örgütün uluslararası bir kuruluş olduğunu ve İhvan’ın genel fikrini benimseyerek sadece propagandacı bir grup olmadığını gösteriyor. İki cephe arasındaki kutuplaşmanın ve saflaşmanın şiddeti, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerin sınırları dışında mensubiyeti ve bağlılığı olan bir grup olduğunu gösteriyor. Var olduğu topluluklardaki toplumsal barışı tehdit eden bu örgüt, bağlılığı sınırları aşan bir örgüttür.
Örgütün liderliği için yapılan rekabet, Bedii’nin tutuklanması ve Mahmud İzzed’in yakalanmasının ardından kızıştı. İhvan Genel Mürşid Vekili İbrahim Münir ile eski İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin arasında yani Londra ve İstanbul cepheleri arasında mücadele başladı.
İstanbul cephesi ile Londra cephesi, ‘pek çok itibar zedeleyici davranışın yayıldığına ve davetçiler ile ıslahçıların ahlaklarına ters pek çok uygulamanın devam ettiğine dair’ karşılıklı suçlamalarda bulundular. Bu, örgütün dışarıdaki eleştirmenlerine cevap vermede adet edindiği üzere ‘yalanlar ve iftiralar’ olarak tanımlayabileceği dışarıdan gelen suçlamalar değil. Bizzat örgütün içinden gelen hatta en öne çıkan kutupları arasından gelen suçlamalardır.
İbrahim Münir ölür ölmez İstanbul cephesi Mahmud Hüseyin’in yeni İhvan Genel Mürşid Vekili olduğunu duyurdu. İstanbul’un bu duyurusunun üzerinden saatler geçmemişken Londra cephesi bir açıklama yaparak, Münir yerine Genel Mürşid Vekili olarak Muhyiddin ez-Zayit’in atandığını duyurdu. Böylece örgüt iki başlı bir yılana dönüştü.
Sadece bir ısınma hissettiği zaman sokan bir yılan olarak tanımlanan grubun saflarında eski ve yeni tartışmalar ve bölünmeler söz konusu. ‘Genel Mürşid’in görevini yapmasına mâni olan mücbir sebepler hâlinde, yerine birinci vekili, sonra vekillerin en yaşlısı, sonra Rehberlik Ofisi’nin en yaşlı üyesi getirilir’ şeklinde bir maddenin yer aldığı açık bir yönetmenlik olmasına rağmen başlar yani liderler arasında ihtilaf devam ediyor.
Hapishanedeki İhvan üyeleri cephesi, aralarında örgütün son Genel Mürşidi Muhammed Bedii’nin olmasından hareketle kendisini, örgütün naibi olarak görüyor ve sadakat ve itaatle bağlılığın akdedildiği ‘meşru’ hükümranlığın hâlâ sahibi olduğunu düşünüyor. Ayrıca bağlılığın ve sadakatin sahibi olarak diğerlerini sadece darbeci olarak görüyor.
Öte yandan hapis dışındaki gençlerden oluşan cephe ise, örgütün başarısızlığının ve çöküşünün nedeni olarak örgütün yaşlılarını görüyor ve yenilik gerektiğini savunuyor.
Örgüt tarihinde ilk defa İhvan içindeki anlaşmazlıklar ve parçalanmalar gün yüzüne çıkıyor. Eskiden örgüt, anlaşmazlıkların üstünü kapatıp bunları kendi içinde gizlice çözmeye çalışırdı.
Anlaşmazlıkların pek çok sebebi var. Bu anlaşmazlıkların bazıları, özellikle para çalma suçlamaları ve örgütün Mısır, Libya ve Tunus gibi iktidara geldiği ülkelerin kasalarını talan etmesiyle büyüyen servetinin yönetimindeki mali ve idari usulsüzlükler ışığında mali yönetim konusundaki mücadele de dahil olmak üzere liderlik konusundaki çekişmelerden kaynaklanıyor.
Bereket versin ki cephelerin sayısı çok: Hapisteki eski Genel Mürşid’in cephesi, Londra cephesi, İstanbul cephesi ve gençler cephesi…
Tüm cepheler öne çıktı. Ancak bu, örgütün parçalanmış olduğu gerçeğini ve İhvan projesinin yakında çökeceğini gösteriyor.