Cuma Bukleyb
TT

Libya ve 2022 hasadı

Takvim yılının bitmesine ve yenisinin gelmesine birkaç gün kala, TV kanalları geçen yılın olaylarını değerlendiren haber programları yayınlamaya başlar. Yıllık haber programları sadece televizyon kanallarıyla sınırlı kalmayıp gazete, dergi ve radyo kanallarını da kaplar. Bu programlar yıllık bir küresel medya geleneği haline geldi ve kendisine "Yılın hasadı" dendi. Bu tür yıllık programların ortak niteliği, eşit kalitede oldukları anlamına gelmez. Bazıları kaliteli, bazıları da sadece yapılmış olmak için yapılan, çaba ve para israfından başka bir şey olmayan programlardır. Kalite farklılıklarının pek çok nedeni vardır ve bunların en başta geleni, editör ekipler arasındaki fark, sahip olunan uzmanlık ve teknoloji, özgürlük sınırlarıdır.
Şubat 2011 ayaklanmasından önce, Libya televizyonun yıllık hasat programına kalitesizlik damga vururdu. Tek liderin başarıları, toplantıları ve konuşmaları, turları ve hayalleri hakkında, sıkıcı ve sonu gelmeyen bir anlatımdı. Başlangıçta, Libya devlet televizyonunun yıllık hasat programını her izlediğimde, içeriğini derlemek ve düzenlemekle görevlendirilen editör ekibine bir tür acıma, içeriğini sırayla okuyan spikerlere sempati duyardım. Ancak daha sonra, onların benim acımamı veya sempatimi hak etmediklerini anladım, çünkü aslında "Efendisi nasılsa, atı da odur" halk atasözünün cisim bulmuş haliydiler.
Öte yandan bu yıllık medya geleneğinin bireyleri bile farklı şekilde etkilediği söylenebilir. Bireyler düzeyinde yapılan yıllık hasat kişiseldir, sadece sahibini ilgilendirir ve başkalarına sunulmak için değildir. Doğrusu çoğumuz, hayatın her seviyesinde kişisel hedefler / kârlar açısından neler elde ettiğimizi ve ayrıca neleri kaybettiklerimizi, kaybettiklerimizin değerini ve kayıplarımızı telafi etme olasılıklarını bilmek için her yılın sonunda ve yeni yıldan önce, yıllık bir gözden geçirme veya tüccarların yaptığı gibi, yıllık bir envanter çıkarmaya çalışırız.
Bu gözden geçirmeye veya yıllık envantere dayanarak, yeni yılda ulaşmayı umduğumuz hedefleri içeren bir plan hazırlarız. Gerçekleşmesi için bu hedefler yanılsama değil, ulaşılabilir olmalılar ve başarmak için gereken araçlar var olmalı. Plan yapmak övgüye değer bir davranış ve yaşamı düzenlemek için gerekli. Ancak planları gerçekleştirmek kolay değil, çünkü örgütlü bir zihniyetin, azmin, kararlılığın ve imkanların mevcudiyeti şartına bağlıdır ve bu durum genellikle birçok kişinin planlarını uygulamaya girişmelerinin karşısında bir engel olarak durur. Bu nedenle, planları gerçekleştirmenin sadece çok az kişiye nasip olduğu söylenebilir. Bu sınırlı az kişi de, planlarını gerçekleştirmenin yolunu bulmayı başaranlar olarak tanımlayabileceğimiz kişilerdir.
İki kategori arasındaki fark, bireysel farklılıklara dayanır. Bu farklılıklar, insanları birbirinden ayıran unsurlardır ve onlar olmasaydı, birbirimizin kopyası olurduk. Ancak daha da önemlisi, bu bireysel farklılıklar doğuştan değil, kazanılmıştır. Bu durumda kazanmak, birçok kolu olan bir nehir gibidir. Kollar ne kadar çok olursa, nehrin suyu o kadar büyük ve çevresi o kadar zengin olur. Koşullara ve imkanlara bağlı olarak uzayan veya kısalan bir listede birden çok öğe onunla iç içe geçer. Bana göre diğer şeylerin yanı sıra tutkulu ve iddialı olmak, bu listenin başında gelir. Bu durumda, tutkulu ve iddialı olmak arabanın yakıtı gibidir, o olmasaydı, insan uygarlığı ulaşmış olduğu gelişme ve ilerleme düzeyine ulaşamazdı.
Geçtiğimiz birkaç gün içinde, 2022 yılı veda ederek aramızdan ayrılmadan önce, iki düzeyde, kişisel ve genel düzeyde bir hasat programı yaptım. Yani elde ettiklerimin/kazandıklarımın ve başarısızlıklarımın/kaybettiklerimin envanterini çıkardım. Ülkem Libya'nın elde ettikleri ile kaybettiklerinin bir hasadını yaptım.
Tabii ki kişisel düzeye girmeyeceğim, çünkü bu benden başka kimseyi ilgilendirmez. Libya'nın başarılarına gelince, beni hayrete düşürdü ve bunun nedeni hiçbir bilginin olmaması ya da televizyon kanalları ve diğer medya organlarındaki haber editörlerinin yaptığı gibi onları kronolojik olarak düzenleyemem değildi. Nedeni,  aslında geçmiş yılların hasadından bilgiler derleyip geçen yıl hakkında uzun ve ayrıntılı bir rapor hazırlamamın mümkün olduğunun ortaya çıkmasıydı. Demek istediğim, Libya’nın geçmiş yıllardaki durum ve koşulları bir milim bile oynamamıştı. Aynı olaylar, küçük farklılıklar ve ister politikacılar ister silahlı grupların liderleri olsun hemen hemen aynı isimlerle her yıl tekrarlanmaktaydı. Sonuç olarak, Libya’nın yıllık hasadı rüzgar tarafından savrulan saman çöpü gibiydi.