Semir Ataullah
Lübnanlı gazeteci - yazar
TT

Yüzüncü yılında

Cibran Halil Cibran’ın The Prophet (Ermiş) adlı kitabının, New York’ta Alfred Knopf Yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlanmasının üzerinden 100 yıl geçti. Ne nesir ne şiir olan ama eleştirmenlerin çoğunun şiir olarak sınıflandırdığı 26 küçük metin. Bugün tarih boyunca en çok satılan üçüncü şiir kitabı olduğu söylenen bu eser, yüz dile tercüme edildi. Alfred Knopf, gelişmekte olan küçük bir yayıneviydi ve Ermiş’in satışları onu yıllar sonra dünyanın en büyük yayınevlerinden biri haline getirecekti.
Ermiş kitabı, bilhassa ırkların ve mezheplerin bol olduğu Amerika’da, maneviyatın hâkim olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Lübnan’dan gelen Cibran ve onun savaşçıları, bir arada yaşama ve hoşgörü çağrısını yükseltti. Resim ve heykelcilik gibi başka becerileri de onun şöhretini artırdı. Bu yakışıklı çocuk şahsi cazibesiyle, önce Boston, ardından Mihail Nuayme’nin de aralarında bulunduğu bir grup göçmen edebiyatçı ile kurup başkanlığını yaptığı Kalem Derneği’nin yer aldığı New York’ta edebiyat ve sanat çevrelerine nüfuz etti. Yurt içinde ve gurbette hiç kimse, Boston’a 12 yaşında bir çocuk olarak, şarkı söyleyip iskambil oynamayı çalışıp evi geçindirmeye tercih eden işsiz ve ayyaş bir babadan ailesini kaçıran annesi Kamile ile gelen bu Bişerrî kasabası çocuğu kadar şöhrete yaklaşamadı.
Kamile Cibran ve üç çocuğu, Boston’a 1895 yılında geldi. Cibran, mülteci okuluna girdi; burada resim yeteneğiyle öğretmenin dikkatini çekince öğretmen, onu şehrin sanat patronlarıyla tanıştırdı. Bu, mülteci mahallesinden çıkış yolunun ilk adımı oldu.
1923 yılında Ermiş kitabı yayınlandığında Cibran’ın şöhreti, Arap dünyası ve bazı Batı ülkelerinde yayılmıştı. Kitabın ilk baskısı aylar içinde tükendi. 60’lı yıllarda satış oranı, haftalık 5 bin nüsha oldu. Şu an resmi rakamlar onun, Shakespeare ve Lao Tzu’dan sonra kitabı en çok satılan üçüncü şair olduğunu doğruluyor.
Cibran 48 yaşında, karaciğer ülserinden öldüğünde bekardı. Hayatında kendisinin değil de arkadaşlarının ifşa ettiği birkaç hanım arkadaşı olmuştu. En büyük hamisi, Ermiş’in yazımını sekiz kez tekrarlamasına yardımcı olan Mary Haskell idi. En yakın arkadaşı ise Emin er-Reyhani’ydi ve bence Cibran, Ermiş’i Reyhani’nin 1911 yılında yayımladığı Kitab-ı Halid’inden etkilenerek ortaya koydu. Cibran, Paris’te heykel eğitimi alarak geçirdiği iki yıllık yaşamında Fransızca da dahil pek çok kültürden istifade etti. Ayrıca anadilini güçlendirme çabasıyla Beyrut’taki Hikmet Medresesi’nde de iki yıl geçirdi.
Cibran, feodalizme ve din adamlarına şiddetli bir şekilde saldırıyorken başka dinlere müracaat etmiş. Bana kalırsa Kur’an-ı Kerim’den ve Nehcü’l-Belaga’dan epeyce etkilenmiş ki Ermiş’in birçok pasajında bu açıkça görülüyor.