Muhammed Şiya es-Sudani
TT

Irak 2050: Refah, istikrar, uygar ve lider Bağdat’ın dönüşü

Bu günlerde, eski diktatör rejimin yıkılışının 20’inci yıl dönümünü, onu çevreleyen acılar ve trajediler, baskı ve adaletsizlikten kurtulma, kurtuluş ve refaha doğru ilerleme umutlarıyla geride bırakıyoruz. Rejimin 20 yıl önce bugünlerde gerçekleşen ses getiren yıkılışı, onlarca yıldır süren baskı, zorbalık ve kötü yönetimin, ülkenin kapasitesinin umursanmamasının, Irak halkının ve onurunun hafife alınmasının, çılgın hayallerin, dahili ve harici ihlal ve saldırı girişimlerinin sonucuydu. Rejimin düşüşü, ülkenin yönetim tarzının, ülkenin gücünü ve rakiplerinin gücünü takdir edememesinin kaçınılmaz bir sonucuydu. Rejimin düşüşünü takiben ülke beklediği ve gecikmiş bir kalkınmaya girişmek yerine, genellikle çılgın bir zalim rejimin pençesinden kurtulduktan sonra ülkelerin, bazen kaosa varan bir özgürlük ve bağlardan kurtulma ortamına geçiş yaptıklarında karşılaştıkları bir dizi hadise ve sorun yaşadı. Bu koşullar çok zaman kaybettirdi, birçok insanın özgürlük, kurtuluş ve ilerleme umutlarını yok etti. Ama iyiliklerin tümünü hak eden cesur bir halk için yaraları sarmanın ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemenin zamanı geldi. Milletimiz, insanını ve toprağını özgürleştirmek, terör ve despotluğun çirkinliklerinden arındırmak için çok sabretti, en değerli şeylerini feda etti, bir şehit kafilesi sundu. Milletimiz, Irak insanını (erkek ve kadın) ana odak noktası ve merkezi hedefi haline getiren, özgürlük, onur ve eşitlik haklarını garanti altına alan bir anayasa formüle edebildi. Anayasa, hedefimiz olarak kalması gereken eşit vatandaşlık devletinin inşasının yolunu açtı, biz de zorluklara ve meydan okumalara rağmen bu hedefin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Anayasa aynı zamanda ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve bütünlüğünün korunmasını da güvence altına aldı.
Milletimiz, kalkınmayı bekliyor ve ülkesinde bunun şartları en iyi şekilde mevcut. İnsan kaynağından ve bilimsel yetkinliklerden yoksun değiliz. Doğal ve doğal olmayan kaynaklarımız eksik değil. Güzel toprağımız ve iki ölümsüz nehir Dicle ve Fırat, dünya haritası üzerinde en stratejik ve önemli yerleri işgal eden bir coğrafi konumumuz var. Bütün bunlar, Irak'ın tarih boyunca özel bir konuma sahip olmasını, yüzyıllar boyunca her yerden bilim adamlarının, ilim talebelerinin ziyaret ettiği bir ilim, edebiyat ve bilgi feneri olmasını sağladı. Irak'ın dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer alan bir ülke rolünü yeniden kazanmasının güçlü bir itici gücü olarak bu başarıları hatırlatmanın zamanı geldi.
Bunlar sadece hayalleri okşayan umutlar değil, somut bir gerçeğe dönüştürülmeli ve insanlarımız Allah’ın yardımıyla bunu yapabilir. Eksiğimiz bilimsel planlar ve pratik programlar hazırlamak, bunları katı bir şekilde ve her alanda uygulamak için çabalamaktır.
Bugün iyilik ve refah getirmeyi amaçladığımız yeni bir aşamanın eşiğindeyiz ve bunun için çok çalışıyoruz. En acil sorunları çözmek için kapsamlı bir program geliştirdik. Ülkenin ilerlemesine ket vuran, ayağa kalkmasını önleyen engelleri kaldırmak için ilk andan itibaren harekete geçtik. Bu ana engellerden biri mali ve idari yolsuzluk. Bu nedenle, merkezlerini ve araçlarını sürekli takip edeceğimiz, nerede olurlarsa olsunlar hedef alacağımız kapsamlı bir planın parçası olarak mali ve idari yolsuzluğu takip etmek ve bitirmek için ilk günlerden itibaren inisiyatif aldık. Burada, devlet daireleri içindeki ve dışındaki tüm hayırsever insanların, en az terörle mücadele kadar tehlikeli bu mücadelede devletin ve onun sadık kurumlarının yanında yer almak isteyen herkesin yardım etmesini arzu ediyorum.
Irak'ı net bir vizyon, çizili ve birkaç aşamaya dayanan bir yol haritası çerçevesinde yeniden inşa etmeye kararlıyız. Öncelikleri belirlediğimiz kapsamlı hükümet programımızda da belirttiğimiz gibi, devletin enerjisini inşaat, ekonomik reform ve yoksullukla mücadele için seferber ederek ilk aşamaya başlattık. İkinci aşama ise ülkemizin ekonomik, insani, askeri ve güvenlik gelişimidir.
İç ve dış düzeylerde karşı karşıya olduğumuz büyük zorluklara rağmen, bu zorluklarla yüzleşmek için sağlam bir iradeye sahibiz. İnsanımızın tüm bu süre boyunca yaşadığı zorlu sorunlar ve koşullar, onu daha bilinçli, kendisine neyin en çok fayda sağlayacağının daha çok farkına varmasını, dolayısıyla ona sımsıkı sarılmasını sağladı. Ona zarar veren çatışma ve anlaşmazlıkların, yalnızca başarısızlıkla ve her düzeyde gerilemeyle sonuçlandığını daha iyi öğrenmesine vesile oldu.
Tüm değerli unsurlarıyla Irak halkının karşı karşıya kaldığı musibetler ve sıkıntılar, Irak kimliğinin sıkı sıkıya bağlı kalınması gereken bağ olduğuna olan inancı artırdı. Alt kimliklerin, ne kadar saygın ve değerli olursa olsunlar, ulusal kimliğin ve birleştirici Irak çatısının yerine geçemeyeceği ortaya çıktı. Ancak bu çatının altında Irak izzetli ve güçlü olabilir. Yalnızca Irak'ın tamamı saygın, korunmuş ve ülkeler arasında başı dik olduğunda herkesin onuru korunabilir.
Bugün Irak, kendisiyle barışık, başkalarıyla barışık, kimseye zarar vermek istemeyen, kimsenin de kendisine saldırmasına izin vermeyen bir Irak. Herkesin iyiliğini, halkının kendisine yakışan bir seviyede yaşamasını isteyen bir Irak. Özellikle mevcut inşa savaşında Irak’ın istisnasız tüm vatandaşlarına ihtiyacı var.
Gezegenimizin karşı karşıya olduğu ortak zorlukların üstesinden gelmek için, tüm dost ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ciddi şekilde çalışmayı ve iş birliği yapmayı arzu ediyoruz. Bu zorlukları, çevre, iklim, çölleşme, kum fırtınalarının artması, su kıtlığı, yüksek sıcaklıklar, artan kirlilik ve hastalıklar, yoksulluk ve yetersiz hizmetler, üstesinden gelmek için ülkeler arasında tam iş birliği gerektiren, bir yerle sınırlandırılamayan ve doğası gereği sınırları aşan diğer zorluklar şeklinde sıralayabiliriz. Bu zorlukların ciddiyetinin farkındayız ve ortaklıklar kurmaya, bu zorluklarla yüzleşmek için diğer ülkelerle el ele vermeye tam anlamıyla hazırız, dahası tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz. Irak, güvenlik, ekonomi veya çevre ve tüm bu alanlarda her türlü iyi ilişkiye ve iyi ortaklığa kollarını açmaktadır.
Acilen gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz ve petrol gelirlerini bütçe harcamalarımızı karşılamakta neredeyse tek kaynak olarak kullanmamamız gerekiyor. Tarımın, sanayinin, turizmin, ticaretin ve diğer sektörlerin aktifleştirilmesi gibi alternatifleri benimsemeliyiz. İç ve dış yatırımı özendirici planlar hazırladık, iyi düşünülmüş bir plan ve teşvik edici fırsatlar çerçevesinde, yatırımcılara ve proje sahiplerine kapıları açtık. İnşaat ve yatırım hareketinin daha fazla teknisyen ve eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyacağının ve daha fazla kapasite inşa edeceğinin farkındayız. Bu nedenle ülkemizin ordusunu ve güvenlik gücünü geliştirmeyi de unutmadan, gençlerin gerekli uzmanlık ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için Liderlik Programı adı altında bu alanda gelişmiş bir program başlattık.
Kalkınma ancak iç ve dış istikrarla sağlanabilir. İç istikrar, hukukun üstünlüğü ve silahın sadece devletin elinde olması demektir. Devletin güvenlik kurumları ve ordusu dışında herhangi bir tarafın silahlı olmasını kabul etmeyeceğiz. Dış istikrar ise bölgesel ve uluslararası ortaklıklar kurmak demektir. Irak'ın stratejik konumu, derinliği, tarihi mirası, bölgesel ağırlığı, kaynak bolluğu ve dünya ekonomisindeki etkisi, ona gerçek büyüklüğüyle orantılı önemli bir rol oynama kudreti veriyor. Kardeş ve dost ülkelerle olan iyi ilişkileri, dünyanın birçok ülkesiyle ikili ve çok taraflı ortaklıklar kurmasının yolunu açıyor. Önümüzde hâlâ buna benzer çok ilişkiler var.
Son olarak, bugünün ülkenin her yerinde yeniden inşa, imar ve hizmetlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir ulusal kampanya başlatmak için uygun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Halkın, ortakların ve dostların yardımıyla önümüzdeki on yıllarda güçlü ve yetenekli bir Irak inşa edeceğiz ve bunu " Irak 2050" adını verdiğimiz sonraki planlarımızla başaracağız.