Mustafa Özcan

Avrupa’yı Arabistan’a zimmetlemek!

İngiliz yazar Bat Ye’or, Bernard Lewis’den mülhem olarak zımmistan ya da ‘Avrupa'yı zımmiliğe zimmetlemek’ bağlamında ve anlamında bir kitap kaleme almıştır . Kışkırtma mahsulü bir kitap. Eurabia: The Euro-Arab Axis (https://www.commentary.org/articles/david-warren/eurabia-by-bat-yeor/) adını…

Üç Kağıtçı filminin ilham kaynağı

Hür Subaylarkadrosu İttihatçıların Mısır şubesi gibidir. Enver Sedat bunu itiraf eder. Aziz Ali Mısri Paşa İttihatçılarla Hür Subaylar arasında bağlantı noktasıdır. Bunu en iyi analiz edenlerden birisi efsane olduğu sıralarda yarı resmi el Ahram’ın yayın yönetmeni Muhammed Haseneyn Heykel’dir…

Tarih müzesindeki Türkçe ve kardeşleri

Twitter (X) hesabından takip ettiğim hesaplardan birisiSema Karpuzi’ninhesabıdır. Balkanlara pencere açıyor ve şehirlerinin ve camilerinin silüetini veriyor ve fotoğraflarını paylaşıyor. Onun paylaştıklarını bazen ben de paylaşıyorum. Böylece Balkanlar özlemini az da olsa gideriyorum. Son…

Deyrizor ve Kerkük düğümü

Amerikan telkinleriyle PYD/YPG’nin kendisini perdelemek için başvurduğu yöntemlerden biri de, isim ve yapı değişliğine giderek SGD adını alması ve bünyesine de Arapları da katmasıdır. Deyrizor üzerinde kopan çatışmalar bu suretle kimliğini gizleme ve SDG maskesine bürünme hamlesini boşa çıkardı ve…

İslam: Vahiylerin bileşkesi

İmam Rabbani Ahmet Serhendi ilimlerin ve medeniyetlerin teselsülüne ve birbirlerinden aktarımına dair ‘telahuku efkar’ tabirini kullanır. Fikirlerin dizilmesi, sıralanması ve birbirlerine bağlanması anlamına gelmektedir. Zamanla kümülatif büyümeyi gösterir. Böylece sermaye birikimi gibi…

Mezhep dairesinden din dairesine çıkmak

Olayların sevkiyle birlikte din dairesinden mezhep dairesine inildi. Tekrar mezhep dairesinden din dairesine yükselmek, çıkmak mümkün müdür? ‘Merkezden muhite, muhitten merkeze geçmek’ diye bir tabir vardır. İnsanların din alanında çekişmeleriyle birlikte zamanla dini daireden mezhebi dairesine…

Yeraltında ikinci devre

Modernistlerin keskinliklerine İslami kesimlerden de aynı mukabeleyi gösterenler ve aynı keskinlikle karşılık verenler var. Oysa ki keskinlikleri törpülemek gerekir. Modernist ya da İslamcı zeminden gelsin ‘keskin sirke küpüne zarar’ dedikleri gibi bu kimseler kendi bünyesine de zarar verebilir…

Sofronyus – Maimonides kavgasının günümüzdeki akisleri

Kudüs’te Yahudileri temsil eden toplumsal katmanlar arasında; din ile din dışılık veya din ile laiklik arasında çekişme yaşanırken öbür yandan da dinler ve mezhepler kendi aralarında itişiyorlar. Elbette Müslümanlarla Yahudiler arasındaki kavga diaspora dönüşünde Müslümanların yaşadıkları bölgeye…

Karaman-Karamanlı-Karamanlis

Birinci sahne: Almanya… 1970’li yıllarda olmalı apartmanlar arası uzanan çimenlerde Türk çocukları olarak top koşturuyorduk. Yanımızda birden birisi beliriverdi. Yanında bir de sarı tenli olmayan beyaz tenli bir kız çocuğu duruyordu. Çevrede Yugoslavya göçmenleri falan vardı ve onlar genellikle…

Küresel yangınlar ve tufanlar

Yıllardır birileri tufan rüyaları görüyor. Bu rüyalar gerçek olma yolunda ilerliyor. Vizyonu bir ülkeyi değil tümden dünyayı kapsıyor. Küresel bir girdaptayız. Pandemiyi savdık, atlattık derken bu defa da hayat pahalılığı ve çevre felaketlerle karşılaştık. Aynı anda dünyanın dört bucağında bir…