Mustafa Özcan

İnsanı ve kimyasını dönüştürme teknikleri!

Mısırlı DoktorMustafa Mahmut, Enver Sedat hakkında olumlu kanaat ve görüşler belirten aydınlardan birisidir. Lakin bu tür aydınlar oldukça azdır. Muhammed Mütevelli Şaravi ve Mustafa Mahmut gibi ılımlı İslami kişilikler onun döneminde ekranlarda yer bulabilmiş, sivrilmiş ve kitlelere mal…

Cezayirli Bozkurt ile Karaoğlan

Garp ocaklarının önemli duraklarından birisi olan Cezayir ile Türkiye ikiz ülkelerden birisidir. Fransızlar tarafından Osmanlı’dan koparılan ilk ülke olma vasfına haizdir. İlk halkadır. Tunus ile Libya’da aynı kuşaktadır ve özellikle Tunus Türkiye’nin simetrilerinden birisidir. Burgiba bilinen en…

Epstein Adası: Günah ile zevkin buluşması

1980 öncesinde Türkiye’nin güneyinde Suriye sınırların yakın bir bölgede Soğukoluk namıyla anılan bir fuhuş yuvası vardı. Namdar bir yerdir. Herkesin dilindedir. Uzun süre devletin kollarının uğramadığı bir yerdi. Belli ki kollanıyor ve birileri buradan avantasını buluyordu. Rüşvet çarkının…

Kansu Gavri modeli

Tarihçiİbni İyas,Bedaiü’z Zuhur (eşsiz çiçek bahçesi) adlı eserinde bize Kansu Gavri modelinden bahseder. Bu modeli kısaca şöyle ifade etmek ve anlatmak mümkündür. Haram para ile cami yapmak. Kitap ve sünnette yeri olmayan vergiler ihdas ederek gelirlerini cami ve dergah yapımında kullanmak. Kansu…

Buti meşrebinin yeni kahramanları

Kuveytli düşünür Abdullah Fehd Nefisi, Husilerin Kabe örtüsüne sarılmaları halinde bile kurtulamayacaklarını, cezasız kalamayacaklarını söylemiştir. Bunun hilafına ülkemizde ve birçok ülkede ABD ile İngiltere güçleriyle sürtüşmeleri sonrasında Husileri yeni kahramanlar olarak selamlayanlar…

Husi-Batı kapışmasının neresinde durmalı?

Her konuya aynı anda odaklanmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla bazı konuları erteliyor ve atlıyoruz, sonra da bazen o konular, geri dönemeden gündemden düşüyor. Bunlardan birisi de Bab-ı Mendep Boğazı ve suyolu üzerinde yapılan seyri seferlere Husilerin müdahalesidir. Bu müdahaleler nedeniyle Husileri…

İsrail yargılanıyor

Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair Lahey Adalet Divanına başvurması üzerine Netanyahu hop oturup hop kalkmış ve dünyanın ters döndüğüne hükmetmiştir. Mahkeme baskısı sembolik de olsa etkisini göstermiş ve Netanyahu uluslararası hukuka saygılı olduklarını, Filistinlileri…

Kitabı yakılanlar, kitabını yakanlar!

Bazı menakıp kitaplarında yer aldığı gibiMevlana Celaleddin Rumibir havuzun başında Mütenebbi ismindeki Arap şairin divanını mütalaa etmektedir. Yanına sokulan Şemsi Tebrizi divanı havuzun sularına gönderivermiş. Kimi başka rivayetlerde Şemsi Tebrizi Mevlana’ya bu kitabı okumasını yasaklamış (https…

 Hangi Mesih, hangi Hristiyanlık?

Hristiyan Batı, sadece Müslümanlar karşısında değil aynı zamanda dindaşları Filistinli Hristiyanlar karşısında da İsrail'in safında yer alıyor. Bunun nedeni yanlış din ve Mesih algısı ve adalet duygusunu yitirmiş olmalarıdır. Adalet duygusunu yitirmeleri de yine Mesih algısıyla alakalı ve onu…

Şarklı ile şarkiyatçı

Bizdeki şeyhülmuharririn ifadesine tekabül eden araştırmacıların şeyhi lakabıyla anılan Şamlı allamelerden Muhammed Kürt Ali’nin kaleme almış olduğu Ahmet Teymur Paşa’ya dair risalesini okurken onun ruh ikizlerinden Ahmet Zeki Paşa ile de karşılaştım. Ahmet Teymur Paşa’nın ceddi ve ailesi Musul…