Nebil Amr
Filistinli siyasetçi ve yazar
TT

1948 Filistinlileri

Onlar, doğum belgesinden ölüm belgesine, gri kimlikten pasaporta kadar ceplerinde İbranice belgeler taşıyan, biraz daha az veya fazla yaklaşık iki milyon kişidir...

Şu an yaşadıkları dikkat çekici gelişmeler arasında, ırkçı kışkırtmalara maruz kalan, eşitliği bir yana, varlığını bile reddeden toplumlarında cinayetlerin yaygınlaşması da yer alıyor.

İsrail demokrasi ve yargı bağımsızlığı sloganları altında gösteriler yapıyor. Ancak bu gösteriler eşitlik kavramını içermiyor. Eşitlik vurgusu olsa bile bu, Filistinlilerin İsrail'deki gösterilere geniş katılımını ve durumu, bayraklarını ve sloganlarını hevesle benimsemesini teşvik etmiyor.

Filistinlilerin 1948'den bu yana yaşadıkları sıkıntıların temelinde eşitsiz bir hak duygusu yatıyor. Bu durum, İsrail'in bir devlet ve toplum olarak acı çekmesini gerektiren birçok olguya yol açmıştır. Artan ve devam eden günlük ölümler, Filistinlilere devlet, planlama ve uygulamada doğrudan yer almasa bile, bunu ciddi bir şekilde ele alma konusunda açıkça başarısız olduğunu gösteriyor. Devlet, yeteneklerini ciddi bir şekilde kullanılsaydı, her yıl ölü sayısını gittikçe arttıran cinayet dalgası sona ererdi.

İsrail’de yaşayan Filistinli toplumuna karşı devam eden suç, daha derin bir şeyin bir sonucuysa, İsrailli politikacılar, özellikle karar mercileri, bu korkunç fenomeni sona erdirmede sadece başarısız değiller, aynı zamanda Filistinlilerin hedef alındığı duyguyu sistematik olarak besliyorlar. Bu, cinayetlerin devamı ile gevşek ve kayıtsız bir şekilde başa çıkmaktan değil, başka şeylerden kaynaklanıyor. Sonuncusu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in kararıyla, Arap belediyelerine ayrılan mali bütçenin bir kısmının kesilip bir kısmının katı Yahudi gruplarını desteklemek için aktarılmasıydı. Maliye Bakanı, bunu Arap belediyelerine ayrılan fonların organize ‘suç mafyalarına’ gittiğini öne süren mantıksız bir gerekçeyle yaptı.

Bu tür bir karar, ırkçılığı ve ahlaki açıdan yanlışlığı nedeniyle geri çekilmiş olsa bile, Filistinlilerin ruhunda derin bir olumsuz etki yaratmıştır. Bu, devletin olumlu bir ayrıcalığa sahip olduklarını düşünen Filistinliler de dahil olmak üzere; örneğin bazı Dürziler gibi...

Filistinliler, İsrail'de resmi olarak sistemli ayrımcılığa ve hükümetin bakanları tarafından yönetilen ‘milis’ kışkırtmasına rağmen, mesleki ve ekonomik açıdan yaşamın gerçek bir gücünü temsil ediyorlar. Örneğin alan ama vermeyen Haredi kesimi gibi devlete yük değiller.

İsrail'de nereye giderseniz gidin; tıpta, eğitimde, sanayide, tarımda, sporda, sanatta yetenekli, üretken, girişimci ve seçkin Filistinlileri görürsünüz.

Ancak üzerinde düşünmek için durmamız gereken bir şey var ki o da İsrail'deki Filistin toplumunun çehresini oluşturan siyasi sınıfla ilgilidir. Yakın çevreleri olan Batı Şeria ve Gazze'de halklarına ve genlerine bulaşan bölünme virüsü, onları da etkiledi. İsrail içinde nüfuz ve etkinlik açısından önemli avantajlar olan adalet ve eşitlik için verdikleri zorlu mücadeleden onları mahrum etti.

Filistinlilerin yüksek nüfus yoğunluğu, hak kazanma ve bu haklar için mücadele etme çabalarında daha etkili olmalarını sağlıyor. Özellikle de politika ve karar alma kurumu olan Knesset'te daha etkililer.

İsrail'deki iki ana Yahudi güç arasındaki sandalyelerdeki eşitlik, Filistinlilerin bir denge unsuru haline gelmelerini sağladı. Bu, hükümetin kurulabilmesi için Filistinlilerin desteğine ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Bu durum kısa bir süre devam etti ve ardından Filistinlilerin etkisi azaldı. Ancak son anket, iki ana Yahudi partisi arasında eşitlik olduğunu gösterdi. Bu, Filistinli milletvekillerinin Knesset'teki konumunu güçlendirdi. Filistinliler, artık daha etkili bir şekilde kendi çıkarlarını savunabilirler. Ayrıca Filistinlilerin haklarını ve çıkarlarını etkileyen yasaları ve kararları engelleyebilirler.

Siyasi sınıf, özellikle de Knesset'te en fazla sandalyeyi elde etmek için yarışan sınıf, birleşmenin bir yolunu bulmalı ve şu ana kadar eksik olan da bu…