Emel Musa
Tunuslu şair ve yazar
TT

Ülkeler için yükler arttı

İnsanlık, her anlamda ve boyutta benzeri görülmemiş bir dönem yaşıyor. Birkaç yıl için de olsa kesin çıkarımlar yapmanın ve bu sonuçlara dayanarak yargıya varmanın mümkün olduğunu düşünen herkesin yanıldığı bir dönem... Dünya her konuda daha hızlı hale geldi, bu da tahmin yapmayı ve hazırlık sürecini daha da zorlaştırdı.

Diğer yandan taraftan fikirler de hızla çürüyüp dağılıyor, gerçeklik tarafından manipüle ediliyor ve bazen yönünü tam aksine çeviriyor. Örneğin, devletin rolünün sosyal eylemin bileşenlerini koordine etmek, altyapı sağlamak ve geri çekilmek, grupların ve bireylerin yaratmasına izin vermek olduğu fikri 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında güçlü bir şekilde tekrarlanmaya başladı. Bu fikir, bazı ülkeler tarafından benimsenmeye başlandı ve diğer ülkeleri kısmen dahil olmaya zorladı. Ancak krizler biriktiğinde, akımı durdurdu ve devletlerin yüklerini ve işlevlerini azaltmak yerine, özel sektöre bazılarını devretmekten ziyade ikiye katlamaları gerektiğini dikte etti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında bazı düşünürlerin büyük fikirlerinden geri adım attığını ve kapitalizmin krizini ilan ettiğini bile gördük. Devletlerin, herkesi ayrım gözetmeksizin kurtarmak ve rolünü yerine getirmek zorunda olması gerekirken, kapitalizmin ve özel sektörün temsilcileri, işçileri ve personeli işten çıkardılar. Özel hastaneler koronavirüs hastalarını yalnızca çek imzalayabilen ve önemli bir meblağa sahip olanları kabul ettiler.

Elbette ki Kovid salgını kapitalizmi açığa çıkardı, sınırlarını ve ona güvenmenin zayıflığını gösterdi. Buna karşılık, sosyal devlet fikri yeniden canlandı ve devletin değerinin, toplumsal rolünün ne olduğu ortaya çıktı. Savunmasız gruplara karşı prosedürler, programlar, politikalar ve uygulamalarla desteklenen sosyal rolünün ve zaferinin değeri.

Ülkeler böylece puan kazanarak, özel girişim ve devletin girişimcilerin yararına ekonomiden elini çekmesi yönünde anında müdahale etme fikrini hayata geçirebildiler. Ancak bir kaza ya da felaket, bir fikrin yıkılması için yeterli değildir, çünkü onu doğrulamak için çalışan kıdemli gardiyanlar vardır.

Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun insanların gıda güvenliğinin yanı sıra enerji güvenliği üzerindeki büyük yansımaları, binlerce kişinin hayatına mal olan Fas depreminden binlerce Libyalıyı esirgemeyen Derna kasırgasına kadar... Tüm bu felaketler, bugün dünyanın hiç de hafife alınmaması gereken beklenmedik şeylerle yönetildiğini doğruladı. Felaketleri ve krizleri, devletler ve kurumları gibi hiç kimse yönetemeyeceğinden devletlerin sosyal rollerinden ödün vermesinin veya ihmal etmesinin söz konusu olmadığı da ortaya çıktı. Diğer yandan afet ve kriz mağdurları genellikle ekonomik açıdan kırılgandır, bu nedenle devletin desteği ve koruması olmadan bunlarla başa çıkamaz ve dayanamaz.

Aslında, devletin işlevlerinin geri çekilmesi ve rolünün yalnızca çalışmayı teşvik eden, servet yaratan ve yatırımı teşvik eden bir iklim sağlamaya odaklanmasına dair fikir, başlangıçta başarısız olmanın temellerini taşıyan bir fikirdir. Bir sınıfın çıkarlarına hizmet eden bu fikir, zengin sınıfın çıkarlarını, fakirlerin ve orta sınıfın çıkarlarından ayrı olarak düşünür. Her devlet, her şeyden önce sosyaldir. Belki de yoksulların, evsizlerin ve diğerlerinin büyüklüğü sosyal devlet çağının devamını zorunlu kılıyor.

Hiç şüphe yok ki, sosyal göstergelere göre sosyal rolün boyutu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ancak gelişmiş göstergelere sahip ülkeler bile bir noktada yüzde 100 sosyal olmak için öfkeli bir yapıya ihtiyaç duyabilir. Bir diğer deyişle; iklim değişikliğinin kabulü, aynı zamanda devletin sosyal rolünün artmasını gerektirir. Çünkü felaketler, krizler ve iklim değişikliği, görünür ve görünmez doğal afetler şeklinde gelen ve kırılgan yaşayanları hedef aldığından devletin sosyal rolünün iki katına çıkarılmasını gerektirir ancak günümüz dünyasında bunlardan kaç tane var?

Keskin zıtlıkların olduğu bir dönemdeyiz: Zenginlik yaratma ve aşırı yoksulluk... Bilimin ve doğanın, insan tarafından tarihsel olarak boyunduruk altına alınmasının restorasyonu zamanı...

Kovid-19 salgını insanlığın derinliklerine indi ve onu o ilk korkuya, doğa korkusuna geri getirdi. Belki Fas'taki deprem felaketi ve Libya'daki kasırga bu korkuyu derinleştirecek.

Bu nedenle, devletin rolünün azalması, zenginlik yaratanlara hitap eden ve kökleşmesini sağlamaya çalıştıkları bir fikirdi ve onlar bunu pekiştirmek için çalıştılar. Ancak her şey, devletlerin yüklerinin arttığını gösteriyor: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, kriz ve afetlere hazırlık yetkinliklerini geliştirmek. Güneş parlasa, kuşlar cıvıldasa, gökyüzü masmavi olsa ve hafif esinti esse de bu bilgi, gelişme ve dikkatli göz becerisine sahip olmakla sağlanır.