Semir Ataullah
Lübnanlı gazeteci - yazar
TT

Bitmeyen savaşlar ve sürmeyen barış

Geleneksel askeri teori, orduların moralleri yükseldikçe savaşlarda kendilerini daha çok kanıtladıklarını öne sürer. Moralin tek bir açıklaması vardır: maddi rahatlık. Ancak kanıtlar, özellikle şiddetli savaşlarda, yoksul orduların galip geldiğini gösteriyor. Örneğin büyük bir askeri lider olan Büyük İskender zaferlerini, pek çok hazinesi olan Pers Kralı 3. Darius’un ordularını delip geçen fakir bir Makedon ordusunun başında gerçekleştirdi. Çadırlardan gelen Cengiz Han, fakir Moğollara liderlik ederek Çinlilere ve Perslere karşı zaferlere imza attı.

İlk ABD Başkanı George Washington, İngilizleri yendiğinde, askerlerinin çoğu yırtık pırtık kıyafetler içindeydi. Öte yandan dünyanın en fakir ülkesi oldukları sırada Vietnamlılar, dünyanın en zengin ülkesi olan ABD’yi topraklarından çıkmak zorunda bırakmışlardı. Aynı şey, ABD’lilerin Afganistan’daki yenilgisi ve onlarla birlikte Sovyetlerin ve son model silah türleriyle donatılmış ordularının yenilgisi için de söylenebilir. Barbarlar Roma İmparatorluğu’nun güçlerine saldırarak dünyadaki en zengin imparatorluğu boyun eğdirdiler.

Rivayete göre, Lidya kralı Kroisos, altınlarıyla övünerek Atina Kralı Solon’u hezimete uğratmakla tehdit etti. Solon da kendisine savaşların altınla değil demirle kazanıldığını söyledi. Machiavelli’nin dediği gibi, teknoloji veya gelişmiş silahlar bile insan unsuru olmadan savaşları neticelendiremez.

Afrika’nın Zulu kabilesi, çıplak bedenleriyle 1879 yılında İngiliz İmparatorluğu'nu yenilgiye uğrattı çünkü vatan sevgisi ve duygusuyla savaştılar. Tarih boyunca bakıldığında, savaşlar sadece barış anlaşmaları ve bazen ittifaklarla sonuçlanmıştır. Hiçbir zafer kalıcı olmamıştır. Örneğin Napolyon Bonapart en fazla zafer kazanan lider olarak tarihe geçti ama Waterloo Muharebesi’nde mağlup oldu. Almanya ve Fransa, yüzyıllar boyunca savaşlar ve kinlerle birbirlerine düşmanlık beslediler, ancak günümüzde iki ülke de birbirine en yakın ülkelerden oldu. İşte ABD’liler Vietnam’ı, Vietnamlılar da ABD’yi dolduruyor. Tarihte en çok savaşı olan ülke Fransa iken ve onu İngiltere takip ederken, şimdilerde bu iki ülkenin de korkusu dışarıdan değil içeriden. Tarih tekerrür etmeye devam ediyor; bitmeyen savaşlar ve sürmeyen bir barış var.