Prof.Dr. Bilal Sambur
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Cehalet dünyayı çölleştiriyor!

Bilim ve teknoloji alanlarında kaydedilen olağanüstü ilerlemelere rağmen dünyanın büyük bölümünde cehaletin karanlığı hüküm sürmeye devam etmektedir. Bilimin, felsefenin, düşüncenin ve aklın ışığı yerine doğmatizmin, gelenekçiliğin, eskimişliğin ve yozlaşmışlığın karanlığında kalmak ve yaşamak…

Müslüman zihni ve aydınlanma

Aydınlanma, akıl, özgürlük ve gelişme değerleri çerçevesinde insanlığın kendini radikal bir şekilde yenilemesi, geliştirmesi ve olgunlaştırması düzeyi, tecrübesi ve imkanıdır. Fransız, Alman, İskoç, İngiliz ve Amerika toplumları aydınlanmayı sahici anlamda gerçekleştirmeyi başarmış toplumlardır…

Dinbaz siyasetperestlik: Kötürümlük, kin ve kirlilik olarak din

“Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.” Mahatma Gandhi Siyaset, bir ülkede demokrasinin, barışın,…

Şeytan, cehalettir!

Her insan bilmek ister, ancak bilme yeteneği köreltildiği zaman insan, bilmek yerine bilmemeyi, öğrenmemeyi, merak etmemeyi, sormamayı ister. İnsanın bilme yetenekleri köreltildiği zaman, insan kendisini itaat etmek, kabul etmek, kanaat etmek ve her denilene inanmak zorunda hisseder. Cehalet,…

Agnostisizm mi? doğmatizm mi?

Agnostizm kavramı, felsefi ve teolojik açılardan yoğun tartışmalara neden olan bir kavramdır. Kavramsal olarak agnostizm, mutlak gerçek olarak kabul edilen ilah, öbür dünya, insanın ilahi olandan mesajlar alması veya ölümden sonra dirilme gibi konuların bilinmez olduğunu, metafiziksel, kozmolojik,…

Din olarak despotizm

Müslüman toplumların tarihinin en belirgin özelliği, despotizm ve dinin içiçe geçmiş olmasıdır.Demokrasi, bireysel özgürlükler ve insan hakları alanlarında sahici anlamda gelişmeyen ve olgunlaşmayan Müslüman toplumlar, despotizm, totaliter baskılar ve insan hakları ihlalleriyle dolu siyasal, sosyal…

Bilim kervanı yolda düzelir!

İnsan, bilim yapan bir varlıktır. Bilim, diğer insan tecrübe alanları olan felsefe, sanat, edebiyat, ekonomi, siyaset, kültür ve ahlak ile ilişki içinde olup onları etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Bilim, insanın kendisi ve doğa hakkındaki karmaşık, açık ve gelişen sorularına cevaplar…

Teoloji, akılsızlığı, ahlaksızlığı ve adaletsizliği saklayabilir mi?

“Günahlarımızı ortaya dökmek, ayıp olsa bile, bunun örnek olup herkese uygulanması tehlikesi pek yoktur. Aristo der ki, insanların en çok korktukları rüzgarlar, saklı yerlerini açan rüzgarlardır. Alışkanlıklarımızı saklayan o saçma örtüleri sıyırıp atmak gerekir aslında. Niceleri vicdanlarını…

Aydınlanma olmadan yaşama kültürüne sahip olmak imkansızdır!

6 Şubat 2023 Tarihi, tarihin en yıkıcı ve korkunç depremlerinden birinin yaşandığı tarih olarak insanlık hafızasına kazındı. Maraş merkezli deprem, on ilde nicel olarak öngörülmeyecek boyutta insani ve maddi yıkıma yol açtı. Binalar yıkıldı, insanlar öldü, yaralandı ve şehirler birer enkaza dönüştü…

Cahiliyeyenin panzehiri: Felsefe ve bilim

Felsefe, dünya ve insan hakkında düşünme ve onları yenileme faaliyetidir. Bilim, dünyanın, doğanın ve insanın gerçeklerine uygun davranma faaliyetidir. Felsefe ve bilim, insanı içinde bulunduğu çocuksuluktan, yanılgılardan, yanılsamalardan, saplantılardan ve sapkınlılardan çıkarmaya çalışır…